[#RUkiest] AKKUraatd

Gisteren zijn de universitaire verkiezingen van start gegaan. Tot en met 30 mei kunnen RU-studenten hun stem uitbrengen voor de Opleidingscommissies, Facultaire Studentenraden en de Universitaire Studentenraad (USR). ANS-Online vroeg de drie partijen die strijden om het USR-pluche waarom we nu precies op AKKUraatd, asap of Siam moeten stemmen. Lees hier het verhaal van AKKUraatd-lijsttrekker Nienke Aangenendt.

Maandagochtend, de wekker gaat en het is tijd voor college. Vol goede moed vertrek je. Op de universiteit aangekomen zet je je fiets in de fietsenstalling, loopt tussen de bomen op de campus door, en rent richting de UB. Nog even iets printen. Met je universele studentenkaart print je binnen een minuut de benodigde papieren. Net op tijd. Als je de collegezaal binnenkomt staat je favoriete docent al klaar met een frisse blik en een altijd interessante PowerPoint-presentatie. In de pauze haal je snel een goedkoop broodje gezond en een kop koffie in de Refter. De studieweek kan weer beginnen.

Grote kans dat bovenstaand scenario niet helemaal is zoals jouw maandag er uitziet. Idealistisch en zoetsappig? Jazeker. Een onwerkelijk beeld? Zeker niet. Door middel van de Universitaire Studentenraad (USR) hebben studenten invloed op de universiteit, en bestaat de mogelijkheid tot nieuwe initiatieven. AKKUraatd is een fractie die zich hier al jarenlang voor inzet, en met resultaat. Dit jaar hebben wij ons onder andere hard gemaakt voor verbetering van stilte- en computerruimtes en van de printvoorzieningen, het laag houden van collegegelden, en gelobbyd tegen videocolleges vanwege overbezetting. Een kleine, leuke overwinning van het afgelopen jaar is verder de verlaging van de koffieprijzen naar € 0,65, zodat je extra lang door kunt studeren. We zijn dus heel concreet bezig met de verbeterpunten van de universiteit.

Er komen vanuit de overheid veel heftige maatregelen op de student af, en ook de universiteit moet bezuinigen. Daarom is het extra belangrijk om kritisch te kijken naar de manier waarop maatregelen op onze universiteit worden toegepast, en waarop wordt bezuinigd. De universiteit is er voor de student, en er dient goed en uitdagend onderwijs te worden gegeven. Het zorgen voor colleges van kwaliteit en goede docenten gaan vóór rendementsmaatregelen als selectie aan de poort en het bindend studieadvies. Een goede studiebegeleiding hoort hier ook bij. Daarnaast moet het mogelijk zijn om tijdens je studie naar het buitenland te gaan, of een bestuursjaar te doen. AKKUraatd wil barrières, betutteling en rendementsfetisjisme voorkomen. Wij staan voor een toegankelijke en goede academische opleiding met mogelijkheden je naast je studie te ontplooien.

AKKUraatd is een fractie die werkt. We zijn op de hele universiteit actief, voor alle studenten. Al jaren bewijzen we ons nut in de USR door het actief indienen van notities, brieven en het nemen van eigen initiatieven. We hebben door de jaren heen veel kennis opgebouwd, en kunnen door onze professionaliteit en constructieve insteek veel bereiken voor studenten. Naast onze activiteiten in de USR organiseert AKKUraatd ook debatten, verspreiden we de Pleekrant, organiseren we schaduwfractie, en polsen wij maandelijks via ‘AKKUraatd polstd’ de mening van studenten. We zijn zo het hele jaar zichtbaar, en gaan bovendien voor nét even wat meer inhoud.

We worden vaak idealistisch genoemd, en dat zijn we ook. Maar we zijn ook pragmatisch, we hebben veel bereikt de afgelopen jaren en hebben een duidelijke visie op de toekomst. Daarom gaan wij ons komend jaar sowieso weer inzetten voor de actieve student, betere werkplekken en printsystemen, duurzaamheid en goed onderwijs.

AKKUraatd werkt. Stem AKKUraatd

Lees ook de pleidooien van asap en Siam. Stemmen kan hier.