[#RUkiest] AKKUraatd voert campagne op uiterlijk

In het USR-debat dat gisteren werd gehouden op de Bètafaculteit werd al duidelijk dat de drie partijen moeite hebben om een inhoudelijk debat te voeren. De verschillen werden nauwelijks duidelijk en er ontstond vooral discussie over de vorm van de verkiezingsprogramma's. Dat USR-lid namens asap Mark Buck duidelijk liet blijken het verkiezingsprogramma van concurrent Siam niet te hebben gelezen, maakte dat een inhoudelijke discussie nog moeilijker werd. Het campagneteam van AKKUraatd doet er nu nog een schepje bovenop door het uiterlijk van een van de kandidaten in te zetten om stemmen te winnen. De ontzettend gephotoshopte poster van nummer 5 op de lijst van AKKUraatd, Merle Bonefaas, werd zondag al opgemerkt, terwijl de posters vandaag pas worden opgehangen. Vanmorgen vroeg ru.nl/nieuws (hier zonder slotje) de 22-jarige rechtenstudente om commentaar op de vroege aandacht voor de verkiezingsposter. Voor het campagneteam van AKKUraatd aanleiding om een slaatje te slaan uit de looks van Bonefaas. Je kunt vanaf nu namelijk een glossy poster winnen voor boven je bed. Dan weet het arme meisje tenminste ook waarom ze op die lijst staat. Studenten weten vaak al niet waarom ze moeten stemmen voor de universitaire verkiezingen en de opkomstcijfers zijn nu niet bepaald om over naar huis te schrijven. Als dit het niveau van de campagne gaat worden, kunnen er ernstige vraagtekens worden geplaatst bij de legitimiteit van de toekomstige Universitaire Studentenraad. Dus, jongens, neem die campagne alsjeblieft serieus. Als je wil dat studenten de universitaire medezeggenschap serieus nemen, doe dat dan ook met de verkiezingen, je eigen kandidaten en je concurrenten.

 

Lees meer

[#RUkiest] asap

Gisteren zijn de universitaire verkiezingen van start gegaan. Tot en met 30 mei kunnen RU-studenten hun stem uitbrengen voor de Opleidingscommissies, Facultaire Studentenraden en de Universitaire Studentenraad (USR). ANS-Online vroeg de drie partijen die strijden om het USR-pluche waarom we nu precies op AKKUraatd, asap of Siam moeten stemmen. Lees hier het verhaal van asap-lijsttrekker Jelko Dijkman. asap stelde een jaar geleden dat studentenvertegenwoordiging beter moest. Er is het afgelopen jaar veel bereikt. Zo wordt er door het College van Bestuur (CvB) gekeken naar de mogelijkheid om talenten van studenten beter te benutten, is er een onderzoek gestart naar scriptiebegeleiding en is de communicatie tussen de Universitaire Studentenraad (USR) en de student sterk verbeterd. Ook hebben we gestreden voor afschaffing van de 'geen bier voor half vier'-regel op de campus en tegen het belachelijke plasverbod tijdens tentamens. De USR moet nog verder verbeteren en asap is de partij die dat gaat bewerkstelligen! Ook dit jaar hebben we een tienpuntenlijst gepresenteerd waarmee we duidelijk maken waar wij ons aankomend jaar in de USR voor inzetten. Geen ellenlang verkiezingsprogramma, maar een helder overzicht van concrete punten waar we volgend jaar op afgerekend mogen worden. Zo willen wij ons duidelijk uitspreken tegen verschoolsing op de Radboud universiteit. Het is onacceptabel dat het academische klimaat op de universiteit verslechtert door schoolse maatregelen als een aanwezigheidsplicht bij colleges. Studenten moeten zich tijdens hun studie vrijelijk kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke individuen. De universiteit moet dit bevorderen en de vrijheid van studenten niet beknotten. asap maakt zich uiteraard voor meer zaken sterk. Op www.asapnijmegen.nl kun je onze tienpuntenlijst en beginselprogramma bekijken en zien wat we afgelopen jaar gepresteerd hebben. Je kan zien dat wij voor komend jaar onder andere gaan voor meer inspraak voor studenten, betere docenten, ruimere openingstijden van de UB, betere communicatie en het bouwen van een Radboud-app. Vorig jaar riep asap dat het anders moest. Het eerste jaar hebben we vooruitgang geboekt, maar we zijn nog niet klaar. De student moet meer worden betrokken bij beslissingen van de universiteit, de universiteit moet minder schools worden en de studentenraad moet scherper optreden. Daarom, stem asap! Lees ook de pleidooien van AKKUraatd en Siam. Stemmen kan hier.

 

Lees meer

[#RUkiest] asap

Gisteren zijn de universitaire verkiezingen van start gegaan. Tot en met 28 mei kunnen RU-studenten hun stem uitbrengen voor de Opleidingscommissies, Facultaire Studentenraden en de Universitaire Studentenraad (USR). ANS-Online vroeg de twee partijen die strijden om het USR-pluche waarom we nu precies op AKKUraatd of asap moeten stemmen. Lees hier het verhaal van asap-lijsttrekker Esra Hageman. asap is een frisse en scherpe studentenpartij, waarin heel veel studenten van verschillende opleidingen zich actief inzetten om jouw belangen te behartigen! Hiervoor hebben wij een tienpuntenlijst met tien concrete doelen, waarvoor asap zich komend jaar gaat inzetten. Betere loopbaanbegeleiding is een belangrijk punt voor asap. Veel studenten hebben het moeilijk om na hun studie een baan te vinden. Het is de verantwoordelijk van de universiteit om studenten goed voor te bereiden op hun carrière. Door meer te communiceren over de bestaande mogelijkheden en studenten op dit vlak meer te ondersteunen en faciliteren, willen we dat zij beter voorbereid afstuderen. asap zet zich daarnaast in voor betere digitale voorzieningen: op veel computers staat nog Windows XP, een sterk verouderd systeem. Ook het draadloos netwerk functioneert nog niet goed genoeg: bij Tandheelkunde is dit er zelfs helemaal niet. Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, wil asap dat er hogere eisen aan docenten worden gesteld. Zowel in hun Engelse taalvaardigheid als in hun didactische vaardigheden. Na een jaar leggen we ook verantwoording af over de beloftes die we in onze tienpuntenlijst doen. Op onze website is een uitgebreide verantwoording te vinden van de tienpuntenlijst van vorig jaar. Zo beloofden we dat we ons hard zouden maken voor ruimere openingstijden van de UB en al aan het begin van het collegejaar verscheen op deze website een pleidooi om een Nacht van de UB te organiseren. Die kwam er, georganiseerd door de hele USR! Ook heeft asap met de USR veel dingen bereikt, zoals een prijsverlaging van de Reftermaaltijden en de USR heeft het CvB verzocht om de vak- en tentameninschrijving aan elkaar te koppelen. Wij hebben sinds onze oprichting niet stilgezeten. asap staat voor andere medezeggenschap: scherp, betrokken en transparant. Iedere mening telt. asap maakt zich hard voor jouw belang, maar gaat altijd de dialoog aan, zowel met andere partijen als met de bestuurders van de universiteit. Wij doen concrete voorstellen en kunnen worden afgerekend op onze Tienpuntenlijst. Stem daarom asap! Esra Hageman Lees ook waarom je op AKKUraatd moet stemmen.

 

Lees meer

[#RUkiest] De stembus is geopend: wat valt er te kiezen?

De stembus is geopend, vanaf heden kun je hier je stem uitbrengen voor de verkiezingen voor de Universitaire Studentenraad (USR). Dit jaar heb je de keuze uit 45 studenten die voor AKKUraatd, Siam en asap strijden voor het USR-pluche. Waar kies je bij elke partij voor en wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de partijen? ANS-Online zet ze voor je op een rijtje. Wat opvalt aan de verkiezingsprogramma's van de drie partijen is de mate van overeenkomst. Allen staan ze allereerst voor de kwaliteit van onderwijs en de leus 'stop de verschoolsing' staat voorop in elk van de drie pamfletten. Tevens hekelen alle partijen het schijnbaar belabberde Engels van docenten, want gedrieën willen ze daar hogere eisen aan stellen. Bovendien vinden ze gezamenlijk dat het makkelijker moet worden voor studenten om naar het buitenland te gaan. Siam en AKKUraatd zien in de uitvoering hiervan vooral heil in het creëren van ruimte voor een buitenlandverblijf in het curriculum, asap wil dat de universiteit met meer steden contact zoekt zodat studenten op meerdere plekken terecht kunnen. Siam en AKKUraatd pleiten gezamenlijk voor concurrerende horecagelegenheden op de campus. Beide partijen zouden graag zien dat de monopoliepositie van het Facilitair Bedrijf wordt doorbroken en er concurrerende aanbieders komen op de campus. Opvallende punten van asap en Siam zijn de invoering van een RU-app voor de smartphone en de ruimere openingstijden van de Universiteitsbibliotheek. Deze zijn niet terug te lezen in het verkiezingsprogramma van AKKUraatd. Voor echt specifieke en unieke verschillen moet er diep in detail gekeken worden naar de programma's. Zo legt AKKUraatd als vanouds de nadruk op duurzaamheid. De grootste fractie wil studenten laten printen op gerecycled papier, de computers uit wanneer ze niet worden gebruikt en ze streeft ernaar de duurzaamste campus van 2012-2013 te worden. Op haar beurt lijkt Siam met name de studentbestuurders een steun in de rug te willen geven. Opvallend initiatief hiervoor is de invoering van een verenigingsportal. Dit moet een soort Marktplaats worden waar vraag en aanbod van (potentiële) studentbestuurders samenkomt. Asap legt de nadruk op een heldere communicatie en transparantie, waarbij ze bijvoorbeeld de universiteit oproept om haar digitale systeem te laten hacken en zo lekken weg te halen. Al met al lijken de fracties het op grote lijnen met elkaar eens, maar zitten er met name in de uitvoering en zwaartepunten verschillen. De fractievoorzitters van de drie partijen, Nienke Aangenendt, Marc Thewissen en Jelko Dijkman zullen deze week nog in hun eigen woorden duidelijk maken op ANS-Online waarom je op hen moet stemmen. Tot die tijd zijn de precieze plannen van de partijen online te vinden op de sites van AKKUraatd, Siam) en asap.

 

Lees meer

[#RUkiest] Nog nooit zoveel stemmen voor USR-verkiezingen

Het opkomstpercentage voor de verkiezingen van de Universitaire Studentenraad (USR) was nog nooit zo hoog als dit jaar. Om zes uur vanavond had 33,1 procent van de studenten aan de RU haar stem uitgebracht op AKKUraatd, Siam of asap, dat zijn 6028 studenten. Tot nu toe was de hoogst genoteerde opkomst die van 2009, toen 30,3 procent van de studenten de gang naar de stembus maakte. Al vanaf de start van de campagne blijken veel studenten te stemmen en dat is opvallend. Er wordt slechts een week campagne gevoerd, waarbij het afgelopen Pinksterweekend ook nog eens zorgde voor een onderbreking. De stembus is nog tot middernacht geopend, dus je kunt nog altijd stemmen. Zwevende kiezers vinden hier een analyse van de drie partijen en ook de lijsttrekkers van AKKUraatd, Siam en asap leggen op ANS-Online uit waarom ze op jouw stem rekenen. Morgenmiddag wordt in het Cultuurcafé de uitslag bekendgemaakt.

 

Lees meer

[#RUkiest] Recordopkomst USR-verkiezingen

Gisteren is de strijd om zetels in de Universitaire Studentenraad (USR) losgebarsten. Blijkbaar heeft alle gratis ranja geholpen: de opkomst van de eerste dag is de hoogste in jaren tijd, vanochtend om 8.30u stond de teller op 2650. Dat betekent dat 14,6 procent van alle stemmen al zijn uitgebracht. Ter vergelijking: vorig jaar kostte het de carrièretijgers vier dagen om zoveel studenten te mobiliseren. In 2004 was het AKKUraatd en SIAM zelfs niet gelukt om in de gehele campagne van tien dagen dit percententage te behalen. Het blijft gissen waardoor het dit jaar vooralsnog zo voortvarend gaat. De partijprogramma's zijn er niet per se beter op geworden, er is geen nieuwe partij opgericht en een glazen huis hebben we ook nog niet kunnen ontdekken. Wel zijn er nu voor alle Facultaire Studentenraden verkiezingen, een unicum. Pepijn Oomen, ambtelijk secretaris van het stembureau, heeft ook enige vermoedens: 'De dag voor de start van de verkiezingen is al goed campagne gevoerd.' Daarnaast werden studenten vroeger altijd per post geattendeerd op het stemmen, dit jaar voor het eerst per mail. Oomen licht toe: 'Zo'n brief kostte de universiteit 10.000,- euro, inmiddels heeft iedereen ook e-mail. Van daaruit kan je vrij gemakkelijk direct stemmen.'

 

Lees meer

[#RUkiest] USR-debat: weinig inhoudelijke verschillen

De campagne voor #RUkiest lijkt te zijn begonnen. Van woensdag 23 tot en met woensdag 30 mei kunnen studenten stemmen voor de medezeggenschap op opleidingen- facultair- en universitair niveau. Vanmiddag werden de verkiezingen afgetrapt met een debat tussen vertegenwoordigers van de drie universitaire partijen, AKKUraatd, asap en Siam. De opkomst was verrassend hoog en niet alleen afkomstig uit de achterban van de partijen. Ondanks diverse pogingen van de gespreksleider en vragen uit de zaal lukte het de debatterende lijsttrekkers en fractievoorzitters niet goed de inhoudelijke verschillen tussen de partijen te benadrukken. De belangrijkste conclusie van de drie partijen was dat de verschillen vooral in nuance te vinden zijn, maar dat samenwerking belangrijker is om ook daadwerkelijk iets te bereiken in de universitaire medezeggenschap. Vrijwel iedere poging tot onderscheiding werd door anderen de kop ingedrukt met 'dat doen wij ook'. Er werd veel geschermd met open deuren als 'wij zijn actief', 'wij staan midden in het studentenleven' en 'wij leggen verantwoording af'. Ook de lijsttrekkers (Nienke Aangenendt van AKKUraatd, Jelko Dijkman van asap en Marc Thewissen van Siam) moeten nog enigszins op dreef komen, ze werden regelmatig overschaduwd door hun eigen fractievoorzitters, die al een jaar ervaring hebben opgedaan met het debatteren in de Universitaire Studentenraad. De lijsttrekkers krijgen nog genoeg kansen om zich te onderscheiden en een duidelijk geluid te laten horen. Morgenavond vindt er een nieuw debat plaats bij Campus On Air (te beluisteren op Nijmegen1) en deze week verschijnen er op ANS-Online opiniestukken van de drie lijsttrekkers. Vanaf woensdag zullen de partijen actief campagne gaan voeren op de campus. Zelfs tijdens het Diesfestival, normaal gesproken een campagnevrije dag, wordt de strijd voortgezet. Wil je zelf uitzoeken wat de belangrijkste verschillen tussen de partijen zijn? Lees hier de verkiezingsprogramma's van AKKUraatd (verkorte versie), asap (samengevat in één afbeelding) en Siam.

 

Lees meer

[INGEZONDEN] De Nacht van de UB

Studenten hebben uiteenlopende studieritmes. Er zijn vroege vogels, maar ook veel nachtbrakers. Veel studenten studeren het liefst in de UB en zeker in tentamenperiodes zijn er een hoop studenten die behoefte hebben aan een Universiteitsbibliotheek (UB) die 24 uur open is. Het is echter begrijpelijk dat financiële argumenten ten grondslag liggen aan beperktere openingstijden van de UB, evenals daluren in de bezoekersaantallen. Zeker in de huidige tijden van bezuinigingen moet er begrip zijn dat er geen oneindige geldstroom naar de bibliotheek kan gaan. Asap pleit desondanks voor zo ruim mogelijke openingstijden. Een jaar of tien geleden was de bibliotheek bijvoorbeeld überhaupt niet op zondag open en na herhaaldelijk pleiten door de Universitaire Studentenraad (USR) is die openstelling er uiteindelijk toch gekomen. Die zondagopening is stapsgewijs uitgebreid wegens de grote bezoekersaantallen op de zondagen. De vraag is echter of opening tot in het holst van de nacht nog rendabel is, maar dat zou onderzocht kunnen worden. Feit is wel dat juist omdat studenten in deze tijden worden geconfronteerd met een grotere druk om sneller af te studeren, de faciliteiten om te studeren zeker in deze tentamenperiodes goed moeten zijn. Misschien is het vandaag nog niet mogelijk of te duur om de UB 24/7 open te laten zijn in tentamenperiodes, maar misschien is het morgen wel noodzakelijk. Om het statement dat verruiming van de openingstijden gewenst is kracht bij te zetten, kan de UB een voorbeeld nemen aan de UB van de Rijksuniversiteit Groningen. Daar werd afgelopen januari gevierd dat de openingstijden werden verruimd met een zogenaamde Slapeloze Nacht: de UB bleef op feestelijke wijze de gehele nacht open en kwam studenten in de tentamenperiode éénmalig tegemoet. Er werd gezorgd voor energiedrank, gratis koffie en een gratis ontbijt voor de volhouders. Bovendien was er een rondleiding door de UB. De foto’s sluiten aan bij de meningen van de bezoekende studenten: de Nacht was een groot succes. Het zou een goed initiatief zijn als een Slapeloze Nacht ook op de RU zou worden georganiseerd: misschien wel als jaarlijks evenement in de tentamenperiode van januari. Bovendien kunnen de reacties van Nijmeegse studenten omtrent een 24/7 geopende bibliotheek gepeild worden en kan er bij de studenten begrip ontstaan voor het feit dat ruimere openingstijden ook offers vragen van medewerkers. Daarom heeft asap contact opgenomen met de Universiteitsbibliotheek om de mogelijkheden hiervan te bespreken: inmiddels is toegezegd dat het idee van de 'Nacht van de UB' besproken gaat worden in de klankbordgroep van de UB. Idealiter zou deze Nacht natuurlijk gepaard gaan met ruimere openingstijden voor de UB. Of dat gaat lukken is de vraag. Echter, een eenmalig initiatief zou mogelijkheden en knelpunten in kaart kunnen brengen, een mooi statement zijn en bovendien bijdragen aan het begrip tussen de studerende student en de UB. We houden jullie op de hoogte over de voortgang van dit initiatief. Jelko Dijkman, Wouter Exterkate, Reint-Jan Groot Nuelend, Renske ter Maat en Mart Waterval zijn allen actief voor studentenpartij asap.

 

Lees meer

[Ingezonden] Een verkozen rector?!

In de Enerzijds Anderzijds van de maart-ANS werd een discussie gehouden over of de rector magnificus moet worden verkozen. Studentenpartij asap stuurde dit opiniestuk in als reactie op dit artikel. Op universiteiten in België is het al zeer gebruikelijk: een verkozen rector magnificus. Met uitgebreide verkiezingsprogramma’s proberen de kandidaten studenten voor zich te winnen. Daarmee hebben studenten en medewerkers daadwerkelijk inspraak over het beleid dat de universiteit voert. Dat is een wereld van verschil met de Radboud Universiteit. Volgens asap is het tijd voor verandering. Op de RU wordt gewerkt met een benoemingsadviescommissie (BAC), waarin de voorzitters van de ondernemingsraad (OR) en de Universitaire Studentenraad (USR) plaatsnemen. Hun invloed is echter beperkt. Tijdens de sollicitatieprocedure hebben ze louter adviesrecht, wat betekent dat het uitgebrachte advies volledig in de wind geslagen kan worden. Bovendien mag er dus slechts één student plaatsnemen in de BAC. De rector magnificus is het visitekaartje van de RU en is daarmee imagobepalend voor de universiteit. Bovendien bepaalt hij het academisch beleid. Hij vormt hiermee het gezicht van de Radboud Universiteit en zijn standpunten hebben grote gevolgen voor studenten en wetenschappers. Het benoemen van de rector magnificus, hét gezicht van de Radboud Universiteit, berust op een ondoorzichtig systeem, dat aandoet als achterkamertjespolitiek. Het past op geen enkele manier binnen een academische omgeving, waarin openheid en debat een grote rol spelen. Het verkiezen van de rector, op basis van een uitgebreid verkiezingsprogramma waarin de kandidaten hun visie voor de komende jaren schetsen, zou voor deze omgeving veel geschikter zijn. Studenten en medewerkers kunnen op die manier aangeven welke kant zij met de universiteit op willen en waar volgens hen de accenten moeten liggen. Een visie en een standvastig beleid blijven echter gewaarborgd, omdat de gekozen rector aansluit bij een vast college. Tegenstanders noemen het risico, dat het houden van open verkiezingen op de universiteit uit zou monden in een soort populariteitsstrijd waarbij het uiterlijk van de potentiële rector zwaarder weegt dan zijn of haar capaciteiten. Worden studenten op deze manier niet ontzettend onderschat? Bovendien wordt op deze manier het volledige argument vóór landelijke en gemeenteraadsverkiezingen onderuit gehaald. asap pleit voor een systeem waarbij de Gezamenlijke vergadering (GV), dat wil zeggen de OR bij de personeelsgeleding en de USR bij de studenten, instemming krijgt over de selectie van drie kandidaat-rectores. Immers, de leden van de GV zijn bijna de enige die in aanraking komen met haast alle onderwerpen waarin een collegelid zou moeten excelleren. Vervolgens mogen alle studenten en medewerkers, die bij de Radboud Universiteit zijn aangesloten, hun stem uitbrengen over de drie kandidaten. Deze studenten zouden zich dan uitgebreid kunnen inlezen in de verschillende cv’s en ‘verkiezingsprogramma’s’ waarna zij stemmen voor de meest capabele rector, degene die de Radboud Universiteit het beste representeert. De procedure zal op die manier transparanter en democratischer worden.

 

Lees meer

[INGEZONDEN] Online colleges: graag!

Gisteren verscheen op ANS-Online een artikel over massive open online courses (MOOC): online colleges die voor iedereen toegankelijk zijn. Uit het artikel bleek dat er binnen de Radboud Universiteit niet zoveel enthousiasme is. Het College van Bestuur heeft hier zelfs nog geen standpunt over ingenomen en dat vindt asap zorgelijk. Andere universiteiten binnen en buiten Nederland zijn al bezig met het uitvoeren van deze MOOC’s en de RU lijkt deze slag nu te missen. asap is groot voorstander van massive open online courses en heeft vorig jaar samen met de Universitaire Studentenraad al gepleit voor zogenaamde weblectures: het opnemen van colleges zodat deze later teruggekeken kunnen worden. Maar als er toch al colleges worden opgenomen: waarom dan niet meteen delen met de rest van de wereld? Het is een mooi middel om te laten zien dat de RU goed onderwijs aanbiedt. Nu niet investeren in massive open online courses, maakt dat de Radboud Universiteit snel zal achterlopen op andere universiteiten. Elders worden online colleges al lange tijd ingezet, bijvoorbeeld op de TU Delft. Zowel studenten als personeel zijn hier erg tevreden over. Verder zijn de Universiteiten van Amsterdam, Leiden en Groningen ook druk bezig met de MOOC’s. Daarnaast is het ook voor studenten van de Radboud Universiteit een mooie manier om extra vakken te volgen. Nu is het niet altijd mogelijk om een vak buiten je curriculum te volgen aan een andere faculteit, vanwege roosterproblemen. Door online een cursus aan te bieden, geef je studenten de kans zich naast hun studie verder te verdiepen in interessante vakken. Ook als je voor een periode in het buitenland zit en de studievertraging zoveel mogelijk wilt beperken, bieden open online courses een mooie uitkomst om gewoon de vakken uit je eigen curriculum te blijven volgen. Met investeringen kan de RU aansluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van onderwijsverbetering. Deze investering is niet alleen goed voor het onderwijs en onderzoek, ook draagt het bij aan maatschappelijke dienstverlening en profilering. Daarnaast is asap altijd al groot voorstander geweest van openheid en meer inzicht geven in de eigen organisatie. Het is belangrijk om nu aan de toekomst te denken en mee te gaan met de ontwikkelingen in het onderwijs. Er kan beter vandaag dan morgen worden begonnen met het ontwikkelen van MOOC’s op de RU. Jelko Dijkman en Wouter Exterkate zijn lid van de Universitaire Studentenraad namens asap.

 

Lees meer

[Ingezonden] RU, laat de kans voor digitale ontwikkeling niet voorbijgaan!

De sectie medezeggenschap van asap pleit in deze ingezonden brief voor meer digitalisering in het onderwijs van de RU. Het punt digitalisering is momenteel een veelbesproken onderwerp. En terecht vindt asap. Op veel faculteiten zijn de digitale voorzieningen immers nog niet op orde: basisvoorzieningen zoals werkende WiFi en genoeg computerwerkplekken zijn niet overal een gegeven. De Radboud Universiteit loopt ver achter op de andere Nederlandse universiteiten met het implementeren van digitale middelen in het onderwijs. Dit strookt niet met de mening die de Radboud Universiteit uitdraagt, namelijk dat ze een universiteit met een hoge onderwijskwaliteit wil zijn en blijven. Daarvoor heeft zij zeven kwaliteitskenmerken geformuleerd in de notitie Kwaliteit, binding en duidelijkheid in het onderwijs van 11 april 2013, waaronder verwevenheid met het onderzoek, toetsing en diversiteit van onderwijsvormen. Deze punten lenen zich bij uitstek uitstekend voor het steken van extra geld en energie in digitalisering. Een stapje in de goede richting is het nu lopende weblecturesproject, maar asap is van mening dat er nog veel meer uit digitalisering in het onderwijs te halen valt. ANS publiceerde op 9 september een artikel waarin stond dat minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap extra geld beschikbaar stelt voor projecten die open en online onderwijs stimuleren. Volgens woordvoerder Martijn Gerritsen waren er nog geen concrete projecten die hiervoor in aanmerking zouden komen. Het gaat in dit geval om een subsidie van €100.000,- per project waarvan 50% van de totale projectkosten uit eigen middelen moet komen. Dit lijkt asap alleszins een goede gelegenheid om extra geld te gebruiken voor goed ICT-gebruik in het onderwijs. Zo zou er eens gedacht kunnen worden aan het opnemen van kennisclips en massive open online courses als toevoeging op het onderwijs. De faciliteiten die daarvoor aangeschaft moeten worden, zouden ook uitstekend ingezet kunnen worden voor het digitaliseren van het eigen, 'besloten' onderwijs. In dat geval zou er dus niet alleen een prachtig visitekaartje gemaakt worden voor bijvoorbeeld nieuwe masterstudenten, maar zou met die faciliteiten ook eindelijk eens gekeken kunnen worden naar het vernieuwen en innoveren van het eigen onderwijs. Reeds op 27 februari 2013 pleitte asap middels een stuk op de website van ANS voor online colleges. Toen al werd gewaarschuwd dat de Radboud Universiteit achter zou lopen op andere universiteiten en toen al werd er gewezen op de vele voordelen dat online open onderwijs met zich mee zouden brengen. Nu, anderhalf jaar later, doet zich de kans voor om open online onderwijs voordelig te bevorderen. asap hoopt dat die niet onbenut wordt gelaten.

 

Lees meer

[Ingezonden] Studentlid in het College van Bestuur is geen oplossing

Studentenpartij AKKUraatd is blij met de ontwikkeling bij de UvA, waardoor een studentlid aan het College van Bestuur wordt toegevoegd. asap ziet in deze toevoeging aan het College van Bestuur echter geen heil en pleit voor meer bevoegdheden voor de Universitaire Studentenraad. Het is hommeles in Amsterdam. Studenten hebben eerst het Bungehuis bezet en sinds afgelopen woensdagavond het Maagdenhuis. Het Amsterdamse College van Bestuur (CvB) wil niet luisteren naar de studenten, iedere dialoog lijkt onmogelijk. Gelukkig is het in Nijmegen beter gesteld met de medezeggenschap, maar ook hier zijn nog genoeg verbeterpunten. Zo wil asap dat studenten op faculteiten evenveel inspraak krijgen als het personeel en moet er een studenttoehoorder komen bij het College van Bestuur en het College van Decanen. Maar een studentlid in het bestuur zoals AKKUraatd dat wil? Daar ziet asap helemaal niets in. Een extra ondemocratische bestuurder in het CvB draagt niet bij aan een betere universiteit. Onlangs verscheen een artikel op Folia Web waarin juist de studenten in de universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen ervoor pleiten om de student-assessor in het CvB af te schaffen. Groningen is de enige universiteit met zo’n constructie en daar wordt de student-assessor voornamelijk gezien als een bestuurder zonder democratische verantwoording. De Groningse ervaring is dat deze vaak informatie achterhoudt voor de rest van de medezeggenschap. Hierdoor komt de controlerende functie van de medezeggenschap in het geding. asap ziet geen reden waarom dat op onze universiteit anders zou zijn. Daarnaast bestaat er vrees voor inkapseling. Het CvB zal een student snel medeplichtig maken en misschien zelfs vertrouwelijke informatie geven. Hierdoor kan deze student niets aan de rest van de medezeggenschap vertellen. asap ziet een betere oplossing: de Universitaire Studentenraad (USR) moet meer bevoegdheden krijgen. Zo willen wij dat er een student als toehoorder bij zowel het College van Bestuur als het College van Decanen komt te zitten. Daarmee blijft de zeggenschap waar zij hoort, maar zorg je dat essentiële informatie terecht komt bij de studenten die dusdanig belangrijk zijn voor een goede inspraak. Het is namelijk niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor bepaalde besluiten; de decanen van de faculteiten of het centrale College van Bestuur van de universiteit. Momenteel wordt Facultaire Studentenraden vaak voorgehouden dat problemen op centraal niveau spelen, terwijl de USR wordt afgescheept met het argument dat een zaak op facultair niveau speelt. Met een studenttoehoorder bij zowel het CvB als het College van Decanen ondervang je dit probleem. Dit komt de openbaarheid, transparantie en controleerbaarheid van de universiteit ten goede en daarmee ook de kwaliteit van de universiteit. Een ander punt waar asap voor pleit, is de verdwijning van de 60/40-stemverhouding op facultair niveau. Het is op dit moment zo dat de personeelsgeleding in de facultaire medezeggenschap meer te zeggen heeft (60 procent) dan de studentgeleding (40 procent). Deze regeling is ooit bedacht met beroep op een uitzondering vanwege het katholieke karakter van de universiteit. Een dergelijk argument rechtvaardigt deze scheve verhoudingen niet. Feit is dat democratisch gekozen studenten worden weggezet als passanten en een minderwaardige rol spelen op facultair niveau. Kritische studenten kunnen nu veel te eenvoudig de mond worden gesnoerd, dat komt niet ten goede aan een eerlijke en democratische besluitvorming. Wat asap betreft komt er snel een einde aan deze bizarre stemverhouding. Al met al valt er nog genoeg te veranderen, ook op de Radboud Universiteit. De relatie met het College van Bestuur is echter goed, vandaar dat we overtuigd zijn dat er binnenkort een goed gesprek kan plaatsvinden tussen de USR en het CvB. Wij hopen dat het CvB het gesprek aan wil gaan om te kijken naar de verbeterpunten. Mocht die bereidheid er niet zijn, dan is dat niet alleen heel erg teleurstellend, maar beraadt asap zich ook op andere manieren om de democratie op de Radboud Universiteit te vergroten.

 

Lees meer

[INGEZONDEN] Studeren voor je bestuursbeurs is een schijnmaatregel

Negentig procent van de studentbestuurders haalde afgelopen jaar genoeg studiepunten voor hun bestuursbeurs. Aanleiding voor het College van Bestuur (CvB) om genoegzaam in de handen te wrijven. ‘Studeren en besturen gaan prima samen, precies zoals we dat verwacht hadden’, aldus rector magnificus Bas Kortmann. De rector lijkt echter niet te beseffen dat studenten op een creatieve manier met de regels omgaan. Met ingang van het collegejaar 2012-2013 is een regeling ingevoerd die de fulltime bestuurders hard raakt. Zij moeten naast hun bestuursjaar 18 EC's halen om hun volledige bestuursbeurzen te ontvangen. Slagen ze hier niet in? Dan krijgen zij niet de volledige bestuursbeurs uitgekeerd. Dit kan uiteindelijk neerkomen op een bedrag van duizend euro. Om toch studiepunten te halen, wringen de bestuurders zich in allerlei bochten. asap vraagt zich af op wat voor manier studeren op deze manier bijdraagt aan de academische vorming van de actieve student. Is dit wat het CvB bedoelt met studeren náást een bestuursjaar? Naast het volgen van de zogenaamde ‘pretvakken’ lijkt ook de kennis verloren te gaan. In plaats van studeren voor een goed resultaat, ontstaat er een mentaliteit waarbij studenten het gevoel krijgen dit enkel te doen voor het geld. Een 'studententien'(een zes, red.) is vervolgens het streven. Je geld is daarmee immers binnen! Dit past volgens asap niet in het beeld van de RU dat het CvB voor zich heeft. 'Zevens trekken zessen aan, terwijl achten negens aantrekken', aldus collegevoorzitter Gerard Meijer. ‘Wanneer je straks een baan hebt, kun je ook niet tegen je werkgever zeggen: "sorry, ik ben actief in de biljartclub, dus ik wil graag voor hetzelfde loon, slechts 50 procent van het werk doen"', zo stelde de rector tijdens de cursusmiddag van het SNUF. Hoe kan je echter van iemand verwachten om én CEO van een bedrijf te zijn én een derde van je studiepunten te halen? Je levert als voorzitter van de biljartclub geen bijdrage aan het bedrijf waarvoor je werkt. De actieve student levert een essentiële bijdrage aan het academische klimaat van de universiteit. Studenten die zich inzetten voor hun studievereniging, of functies vervullen in de medezeggenschap, zijn voor de universiteit van essentieel belang. Iris van Diest, voormalig praeses van N.S.V. Ovum Novum, geeft aan hoe haar ervaring als fulltime bestuurder was. Hoewel ze zelf het benodigde aantal punten heeft gehaald, is de helft van haar bestuur hier niet in geslaagd. Halverwege het jaar zijn er maatregelen genomen om te blijven studeren. Een dag per week was een bestuurder vrij om naar colleges te gaan. Echter was er altijd wel iets gaande waardoor bestuurders belemmerd waren, variërend van het onderhouden van contracten tot schade aan het pand. Opmerkelijk is dat de fulltime bestuurders die geen 18 EC's hebben gehaald, wel vakken van hun eigen studie volgden. Deze waren in combinatie met de extracurriculaire functie simpelweg te moeilijk. Erger nog is dat studenten aangeven dat het een keuze is: excellente cijfers behalen of een bestuursjaar doen. Simpelweg omdat het niet mogelijk is excellente cijfers te halen en een middelgroot bedrijf te leiden. Dat is namelijk waar een fulltime bestuursjaar op neer komt. Iris ging haar jaar in met een 8,0 gemiddeld, dit geldt echter niet voor alle bestuurders. Het CvB moet inzien dat niet enkel zulke excellente studenten een bestuursjaar aangaan. Het merendeel van de bestuurders staat niet Cum Laude of Bene Meritum wanneer zij een bestuursjaar starten. Als het zelfs de excellente student vervolgens met moeite lukt om de punten binnen te slepen, hoe moet het dan zijn voor deze ‘reguliere’ student? Voor de student die hard werkt voor een zes of zeven moet het ook mogelijk zijn om zich te ontplooien door een bijdrage te leveren aan het studentenleven. Hoewel de regeling ook inzet op het feit dat studenten beter betrokken blijven bij hun studie en daarmee het studeren weer makkelijker oppakken, blijkt het tegendeel vaak het geval. Studenten gaan minder gemotiveerd het jaar in: hun gemiddelde is gekelderd, dus waarom zouden zij zich nog inzetten?  Daarnaast is de combinatie van studeren en fulltime besturen niet gewenst, omdat studenten door de vele verantwoordelijkheden alles maar half kunnen doen. Je zet je minder in voor alles, een mentaliteit die je niet zomaar weer van je afzet. Een jammer resultaat hiervan is een gevoel zoals ook Iris dat had: 'Je kon niets meer goed doen.' Wanneer je studenten zulke gevoelens tonen als resultaat van de regeling betreft beurzen, moet je als CvB de beslissing heroverwegen. De student wordt in deze tijden voortdurend doodgegooid met het belang van profileren naast de studie. Geef studenten daar dan de kans toe! De regeling die is ingevoerd werkt dit tegen en is -in ieder geval voor de fulltime besturen- haar doel voorbij geschoten. Esra Hageman en Peter Moons zijn lid van de Universitaire Studentenraad namens asap.

 

Lees meer

[UPDATE] AKKUraatd en asap gelijkspel

Er komt een gelijke verdeling van het aantal zetels tussen de twee studentenpartijen AKKUraatd en asap in de Universitaire Studentenraad (USR) komend jaar. Dit werd zojuist bekend bij de uitslag in het Cultuurcafé. Met 2884 (tegenover 3286 stemmen vorig jaar) voor de roodbroeken van AKKUraatd en 2564 stemmen voor de jongste studentenpartij aan de RU won geen van beide een absolute meerderheid. 791 studenten stemden blanco. Vanaf komend collegejaar zullen zowel AKKUraatd als asap 4 zetels innemen in het medezeggenschapsorgaan. Momenteel heeft AKKUraatd al een meerderheid met vijf zetels, tegenover twee voor asap en een voor het verdwenen Siam. asap maakt dus een grote inhaalslag door niet alleen de zetel van Siam te veroveren, maar ook AKKUraatd een zetel te ontnemen. Update, 17.30 uur: Huguette Poolen verklaarde tegenover ANS dat ze deze uitslag niet had verwacht. 'asap heeft beter campagne gevoerd, ze hebben studenten bereikt die anders niet zouden gaan stemmen.' Er zal een grondige evaluatie van onze campagne volgen. Problemen met het samenwerken met asap volgend jaar verwacht Poolen niet: 'Voor de verkiezingen hebben we met beide fracties twee keer koffiegedronken, de mensen van asap zijn sympathiek.' Esra Hageman, lijstrekker van asap had deze uitslag niet verwacht. Enthousiast reageerde ze: 'We hadden een reële kans op drie zetels en zijn er vol voor gegaan.'

 

Lees meer

[Update] asap-lijst bekend

Donderdagochtend maakte studentenpartij asap haar lijsttrekker bekend. Student Politicologie Mark Vlek de Coningh zal de lijst voor de verkiezingen voor de Universitaire Studentenraad (USR) aanvoeren. Al sinds concurrent AKKUraatd haar lijst vroegtijdig bekendmaakte, wordt er flink gespeculeerd over de kandidaten van de geelzwarten. ANS kreeg vier extra namen bevestigd. Op nummer drie vinden we de tweede politicoloog op de lijst, Roel Gremmen. Op dit moment is hij secretaris van de partij. Vorig jaar bekleedde hij dezelfde functie bij studievereniging ismus. Zou zijn voorgeschiedenis leiden tot de secretarisfunctie in de USR? Stef Dekkers, nu nog Assessor Vereniging bij studentenvereniging Ovum Novum, staat op plaats zeven. Met deze notering lijkt de kans op een plaats in de USR klein, want er zijn acht zetels te verdelen. Mogelijk zorgt dit bekende gezicht wel voor veel Oviaanse stemmen. Binnen het Ovumbestuur ontstaat nu politieke competitie, Praeses Valerie Richelle staat namelijk op de lijst van AKKUraatd. Opmerkelijk is dat er twee Ragweekbestuurders op de lijst zijn terug te vinden. Voorzitter Fleur Verdenius (nummer veertien) en bestuurslid PR en Sponsoring Judith Salfischberger (nummer negen) zullen in plaats van geld voor het goede doel, nu stemmen moeten binnenhalen. Lijsttrekker Mark Vlek de Coningh laat weten dat hij in elk geval hoopt op behoud van de huidige vier zetels. 'Een vijfde zetel zou natuurlijk fantastisch zijn, maar extreme groei is niet altijd wenselijk. Een verhouding van vier-vier of vijf-drie heeft in de praktijk goed gewerkt.' Het is opvallend dat er twee politicologen op verkiesbare plekken staan. Vlek de Coningh zegt hierover: 'De selectiecommissie heeft op basis van competenties bepaald, ik ga ervan uit dat deze keuzes bewust zijn gemaakt. Voor de lijst als geheel is representativiteit een belangrijker criterium.' Of de volledige lijst van asap daadwerkelijk iets aan de 'eilandjescultuur' tussen faculteiten doet, moet binnenkort duidelijk worden. Update 22 april: De volledige lijst van asap is bekend. De top vijf wordt gecompleteerd door Jacqueline Hoppenreijs (twee), Lucas Verlinden (vier) en Chris van Heijster (vijf). Deze kandidaten, die met hun top vijf-notering in aanmerking komen voor een USR-zetel, hebben allen bestuurservaring. Verlinden is vice-praeses bij Sodalicium Classicum Noviomagense (Griekse en Latijnse Taal en Cultuur) en Van Heijster is Commissaris Informeel bij de studievereniging van Pyschologie (SPiN). Hoppenreijs, opvallend genoeg de enige vrouw in de top vijf, was vorig collegejaar penningmeester bij de studievereniging voor biologen (BeeVee) en is dit studiejaar student-lid van de Opleidingscommissie van Biologie. Vier van de zeven faculteiten zijn vertegenwoordigd in het bovenste gedeelte van de lijst. In de gehele lijst zijn alle faculteiten vertegenwoordigd. De volledige lijst van asap: 1. Mark Vlek de Coningh (Politicologie) 2. Jacqueline Hoppenreijs (Biologie) 3. Roel Gremmen (Politicologie) 4. Lucas Verlinden (Griekse en Latijnse Taal en Cultuur) 5. Chris van Heijster (Psychologie) 6. Paulien Alberts (Rechten) 7. Stef Dekkers (Filosofie) 8. Susan Haasjes (Tandheelkunde) 9. Judith Salfischberger (Pedagogische Wetenschappen) 10. Joey Gijbels (Biomedische Wetenschappen) 11. Anke Snoeck (Bedrijfscommunicatie) 12. Marion Anten (Bestuurskunde en Pedagogische Wetenschappen) 13. Jeroen van de Wiel (Moleculaire Wetenschappen) 14. Fleur Verdenius (Communicatiewetenschap) 15. Mirre Scholte (Biomedische Wetenschappen)

 

Lees meer

[Update] Twan van Erp lijsttrekker asap

Twan van Erp wordt de lijsttrekker van studentenpartij asap. Dat maakt de partij vandaag bekend. Over een maand mogen RU-studenten naar de stembus om de nieuwe leden van de Universitaire Studentenraad (USR) te kiezen. Aan Van Erp is de taak om zijn partij door de verkiezingen te slepen. Van Erp studeert Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de RU en loopt inmiddels al vier jaar rond op de Nijmeegse campus. Na een jaar in het bestuur te hebben gezeten bij Babylon, de studievereniging voor de communicatiestudenten, zet hij zich nu in als secretaris van SOFv, de koepel voor studieverenigingen. ANS schotelt de kersverse lijsttrekker drie vragen voor. Wat wil jij volgend jaar voor de Nijmeegse student bereiken? ‘Op de gebieden internationalisering en ondersteuning van de actieve student valt nog een hoop te winnen, dus dat zijn onze belangrijkste speerpunten. Om meer te internationaliseren, willen we dat de campus tweetalig is, het personeel goed Engels spreekt en integratie van buitenlandse studenten wordt gefaciliteerd. Voor uitgaande studenten willen we extra mogelijkheden om naar het buitenland te gaan en standaard uitwisselingsprogramma's aanbieden. Voor mij was het bijvoorbeeld onduidelijk wat ik in het buitenland zou leren. Dat is door een hapklaar vakkenpakket te verhelpen. Wat betreft de actieve student staan wij voor het afschaffen van rendementsmaatregelen en verplichtingen – door de huidige regels worden studenten gedwongen om snel een diploma te behalen en blijft er weinig ruimte voor bestuurswerk. Ook willen we betere faciliteiten voor de actieve student, zoals meer en betere bestuurskamers.’ Foto Twan van ErpHoe willen jullie dit bereiken? ‘Om goede uitwisselingsprogramma’s te realiseren, moet goed gekeken worden naar de contracten die de RU heeft met universiteiten in het buitenland. Welke vakken studenten volgen, wordt nu opengelaten, maar het moet haalbaar zijn om dit aan te passen en een vast vakkenpakket samen te stellen. Uit eigen ervaring weet ik dat al jaren wordt gelobbyd voor betere bestuurskamers op de letterenfaculteit. Hoewel het regelen van deze ruimtes de taak is van faculteiten, kun je daar als USR wel invloed op uitoefenen door het te steunen.’ Wat ga je anders doen dan de huidige USR? ‘Ik wil dat de medezeggenschap meer gaat leven. Hoewel de USR veel terugkoppelt via NU!Medezeggenschap en de sociale media, moet de raad zichtbaarder zijn op de campus. Dat verbetert de positie van de medezeggenschap en zorgt ervoor dat meer mensen gaan stemmen. Dan heb je als USR ook een steviger mandaat, dus daar moet aankomend jaar meer op worden ingezet.’ Update: donderdag 16 april, 15.20 uur Inmiddels heeft asap de hele kandidatenlijst gepubliceerd. Foto: Anne Gerritsma, asap

 

Lees meer

[Update] USR-verkiezingen: gelijkspel

De RU-verkiezingen eindigen ook dit jaar weer in een gelijkstand. Zowel AKKUraatd als asap veroverden vier zetels. AKKUraatd heeft dit jaar 2824 stemmen, tegenover de 2884 van vorig jaar. asap wist 2624 kiezers aan te trekken, in 2013 was dat aantal 2564. Het aantal blanco stemmers lag dit jaar op 713. Bij de vorige verkiezingen was dit 791. 33,8 procent van studenten heeft dit jaar gestemd, een daling ten opzichte van vorig jaar. Update 28 mei 16.52: Lijsttrekker Mark Vlek de Coningh van asap zegt heel blij te zijn dat zijn partij vier zetels heeft. 'We hebben studenten overtuigd dat we weer het beste voorhebben met de medezeggenschap. Ik verheug me op de samenwerking met AKKUraatd.' De sfeer zat er voor zijn partij goed in bij het Cultuurcafé, asap trok voor de deur flessen champagne los. Jordy Davelaar, de nummer een van AKKUraatd, is zichtbaar geëmotioneerd. 'Het is een goed resultaat, ook omdat we weer de meerderheid van de stemmen hebben. We hebben een mooie en gemoedelijke campagne gevoerd en er is een leuk team gevormd', aldus Davelaar. Update 28 mei 17.26: Fedor Hageman, de nummer zes van AKKUraatd die met voorkeursstemmen is gekozen, heeft besloten niet de USR in te gaan.

 

Lees meer

AKKUraatd en asap over onderwijskwaliteit

Vorige week lieten studenten in de Volkskrant hun mening horen over het hoge aantal studenten, luie studenten en de zesjescultuur. Allemaal zijn ze het over één ding eens: de onderwijskwaliteit is onvoldoende. Wij vroegen de twee medezeggenschapsfracties van de Radboud Universiteit, AKKUraatd en asap, naar hun mening over het hoge aantal studenten. 'Er moet iets gedaan worden aan het aantal studenten om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.' AKKUraatd: De kwaliteit van onderwijs ligt aan andere factoren dan het aantal studenten en bovendien moet juist zo’n belangrijk goed als onderwijs toegankelijk blijven voor iedereen. Dat de toegankelijkheid van het onderwijs ook zorgt voor ongemotiveerde studenten zullen we niet ontkennen, evenmin dat de druk om snel af te studeren steeds groter wordt. De rendementsmaatregelen die vanuit Den Haag worden opgelegd, maken het voor studenten vooral belangrijk om het BSA te halen en te ontkomen aan de belemmeringen van de harde knip of de torenhoge schulden. Dit komt vooral de extrinsieke motivatie ten goede en vraagt van docenten om hun vakken zo vorm te geven dat studenten in hapklare brokken voorgeschoteld krijgen wat zij moeten leren. Dit vormt een aanslag op de studielast en moeilijkheidsgraad van de opleidingen. Kwalitatief goed onderwijs komt tot stand door een wisselwerking tussen docent en student. Het passief opnemen van feiten is immers niet motiverend en zal ook niet de actieve, competente en kritische studenten voortbrengen die een universiteit tot doel heeft. Studenten dienen een onderzoekende en vragende rol te spelen en het onderwijs moet daartoe uitdagen en stimuleren. Alleen op die manier kunnen we volwaardige academici voortbrengen die hun titel verdienen. asap: Maartje ter Horst stelt in de Volkskrant dat de kwaliteit van het universitair onderwijs achteruit holt. Onderwijsscores van Nederlandse universiteiten liggen ver onder het Europese gemiddelde. Oorzaak hiervoor is volgens haar het explosief gestegen aantal studenten. Volgens asap ligt het probleem niet in het aantal studenten, maar in de nieuwe trend van verschoolsing. Dit betekent dat universiteiten, zoals de Radboud Universiteit, steeds meer verplichtingen invoeren voor studenten. De invoering van het Bindend Studieadvies (BSA) en verplichte aanwezigheid bij colleges zijn voorbeelden hiervan. Dat leidt ertoe, dat studenten minder zelfstandig worden. Verschoolsing zorgt voor een lagere kwaliteit van het onderwijs, omdat dit soort maatregelen studenten ervan weerhoudt een academische grondhouding aan te leren en studenten niet stimuleert om vanuit intrinsieke motivatie alles uit zichzelf te halen. Daarbij worden ze ook nog als middelbare scholier behandeld. Het resultaat: studenten studeren in minimale tijd af, maar komen vervolgens niet aan een baan. Universiteiten zouden stappen terug moeten nemen in deze trend, zodat een meer academisch klimaat kan ontstaan, wat uiteindelijk zal leiden tot een kleinere omvang van het aantal studenten. Wanneer er geen tijd meer wordt verspild aan de naleving van deze regelgeving, kan de universiteit zich weer meer richten op de inhoud van het onderwijs.

 

Lees meer

AKKUraatd laat potentieeltjes slingeren

Het is studentenpartij AKKUraatd weer gelukt om hun lijst met potentiële kandidaten te laten slingeren. ANS kreeg een verlanglijstje onder ogen met daarop mogelijke lijstduwers, -trekkers en -opvullers voor de komende verkiezingen van de Universitaire Studentenraad (USR). Uit rondvraag blijkt echter dat niet iedereen interesse heeft om de roodbroeken te steunen. Qin Ong, voormalig penningmeester van de BètaBedrijvenBeurs, overweegt het lijsttrekkerschap, aldus de gegevens. Aan ANS vertelt ze: 'Ik ben er nog niet over uit. Het lijkt me leuk, maar ik weet niet of ik er genoeg tijd voor heb. Morgen hebben we een informatiebijeenkomst, dan weet ik hopelijk meer.' Ook rechtenstudent Omar El Gachi heeft 'zeer geïnteresseerd' achter zijn naam staan. Verder is AKKUraatd druk aan het werven onder leden van facultaire studentenraden - onder anderen Robin Hoeks, Niels Honkoop en Mirjam de Haas - en anderen studentbestuurders - onder andere Bas Romeijn, Koen MigchelbrinkFleur Verdenius en assessor van de Faculteit der Letteren Nina den Elzen. Fedor Hageman, voorzitter van MFVN, staat genoteerd als geschikte lijstduwer. Na een belletje blijkt inderdaad dat hij zijn naam aan een kieslijst wil verbinden. 'Net als mijn voorgangers wil ik een steentje bijdragen.' Welke partij hem in de wacht gaat slepen, is echter nog niet duidelijk. 'Ik heb binnenkort een gesprek met zowel AKKUraatd als asap.' Bekende namen op de lijst zijn daarnaast praeses van Ovum Novum Valerie Richelle en Carolus Magnus-praeses Damien Oud. Op steun van de laatste hoeft de partij in ieder geval niet te rekenen. 'Dat gaan we niet doen. Ik had al via via vernomen dat AKKUraatd mij ging benaderen en ik heb ook via-via laten weten dat ze dat niet hoeven te doen. Ik ben daar niet op mijn plaats. Hetzelfde geldt voor asap trouwens.' AKKUraatd-fractievoorzitter Huguette Poolen ontkent in alle toonaarden wanneer ANS haar met de lijst confronteert. 'Ik weet niet waar je het over hebt. In april presenteren we onze kandidaten, dan zal blijken wie er op de lijst staan.'

 

Lees meer

asap gaat touren

De HO-tour, Rector on tour en zelfs een tour van het Academisch Schrijfcentrum: tegenwoordig ben je niets meer zonder een tour. Vorig jaar kreeg studentenpartij asap het verwijt alleen zichtbaar te zijn tijdens de campagne voor de Universitaire Studentenraad (USR). Om ervoor te zorgen dat de partij ook buiten de verkiezingstijd in beeld is, wordt van 9 tot en met 15 december een heuse asap on tour-week georganiseerd. Op het programma staan naast de Campusrun, waarbij rector magnificus Theo Engelen meerent, een Campusquiz in het sportcafé en een Brainstorm in het cultuurcafé. De studentenpartij legt de focus niet alleen op promotie, de inhoud van de partij staat voorop. Met een simulatie van de Gezamenlijke Vergadering, waarin de USR overlegt met de Ondernemingsraad en het College van Bestuur, wil asap aan studenten laten zien wat de fractieleden in het dagelijks leven doen. 'Studenten kunnen zelf actief deelnemen aan de simulatie, zodat we niet alleen droge informatie doorgeven', aldus fractievoorzitter Roel Gremmen.

 

Lees meer