Speciale masterdag moet exodus tegengaan

Steeds minder bachelorstudenten aan de RU kiezen ervoor om hun master aan de Nijmeegse universiteit te volgen. Voor zowel de USR als de Ondernemingsraad en het College van Bestuur (CvB) is dit een reden tot zorg. Met een speciale universiteitsbrede Masterdag probeert de RU dit tij te keren.

Vorig jaar stroomden er 311 bachelorstudenten meer uit dan dat er bij de masterstudies binnenkwamen. Dit negatieve verschil kwam het jaar daarvoor nog uit op 141 studenten. De reden voor deze uitstroom is volgens het CvB nog niet bekend, het kan zijn dat meer studenten het studeren helemaal voor gezien houden, of ervoor kiezen om hun geluk buiten de RU te beproeven.

Het CvB spreekt zich niet uit over een verklaring, maar USR-voorzitter Patrick Verleg durft wel een oorzaak aan te wijzen. 'Het beleid van de RU is altijd geweest om de bachelor en de master als een volledige studie te zien. Daarom probeert de universiteit om de eigen studenten aan zich te binden en is zij veel minder gericht op studenten van andere universiteiten. Door de harde knip is het echter minder vanzelfsprekend dat studenten hun masterstudie aan dezelfde universiteit gaan volgen.'

De universiteit plukt daarmee nu de wrange vruchten van haar eigen beleid. 'De universiteit zal iets moeten doen aan haar wervingsbeleid, want de cijfers spreken voor zichzelf. Het is bijvoorbeeld tekenend dat er een mooie site is voor bachelorstudies, maar er veel minder aandacht is voor de masters', aldus Verleg.

Met een speciale masterdag die ergens in het voorjaar plaats moet vinden, hoopt de RU uitstroom tegen te gaan. Martijn Gerritsen, woordvoerder van het CvB, laat weten: 'Hoe de masterdag er precies uit gaat zien is nog onduidelijk, het zit nog echt in de voorbereidingsfase.' Wel laat hij weten dat zich richt op elke student, dus zeker ook op de bachelorstudenten van andere universiteiten. Of de RU met dit initiatief een andere weg inslaat, is dus nog even afwachten.