USR eist terugkoppeling cursusevaluties

De Universitaire Studentenraad (USR) heeft een brief (.pdf) geschreven aan het College van Bestuur (CvB), waarin terugkoppeling van evaluatieresultaten wordt geëist.

In de brief stelt de USR dat studenten het recht hebben om over de resultaten te worden geïnformeerd, aangezien ze ook de moeite nemen om de evaluaties in te vullen. Volgens Patrick Verleg, voorzitter van de USR, vindt er bij een aantal faculteiten sinds kort al wel terugkoppeling plaats en daar worden de evaluaties goed ingevuld. 'Een andere reden om het CvB nu aan te schrijven is dat een aantal faculteiten overgaan op digitale vragenlijsten waarbij de respons nog lager ligt. Dit terwijl de evaluaties door de Opleidingscommissies zeer serieus worden genomen.'

De medezeggenschappers willen het terugkoppelen universiteitsbreed invoeren en ervoor zorgen dat alle studenten die aan een cursus hebben deelgenomen worden geïnformeerd. Dit gebeurt nu nog niet, waarbij technische obstakels en zorgen over privacy als voornaamste redenen worden aangehaald. Verleg: 'We willen niet dat zware kritiek op een docent is terug te vinden op Google, maar terugkoppeling over de cursusopzet en literatuur moet minimaal mogelijk zijn.'

Of de terugkoppeling gevolgen heeft voor slechte docenten is nog maar de vraag. Eerder bleek namelijk al dat evaluaties nauwelijks verstrekkende gevolgen hebben wanneer een cursus ondermaats is. Verleg verwacht hierin wel verbeteringen: 'Als er na een jaar geen verbeteringen zijn, terwijl dat wel door een docent is beloofd, dan is dat voor alle studenten zichtbaar.'