Schrappen onderwijssubsidies treft ook RU

De onderwijsbezuinigingen die minister Jet Bussemaker en staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker gisteren voorstelden in een brief aan de kamer zullen ook de RU treffen. Het schrappen van 200 miljoen euro was al gepland in het regeerakkoord. Gisteren werd hieraan invulling gegeven door middel van het het schrappen van onderwijssubsidies en het vrijgekomen geld te herinvesteren in onderwijs en onderzoek.

Voor de RU betekent dit dat onder andere het Centrum Parlementaire Geschiedenis (CPG) en het Nederlands Instituut in Marokko (Nimar), de laatste aangesloten bij de faculteit der Letteren, per 2015 geen subsidie meer krijgen. Het CPG is volgens Bussemaker 'geen unieke, excellente instelling die noodzakelijk is voor ons wetenschapsstelsel' en zal volgens haar prima kunnen functioneren onder de verantwoordelijkheid van de RU. Martijn Gerritsen, woordvoerder van het College van Bestuur: 'We gaan ons de komende periode beraden over de consequenties hiervan. Op dit moment kunnen we nog helemaal niets zeggen, het is een onverwachte klap voor de medewerkers van de instellingen.'

Ook de OCW-bijdrage voor het Max Planck instituut zal worden gekort met 164.000 euro, wat 10 procent van de subsidie is. In hoeverre dit effect heeft op de werving van studenten voor het meewerken aan taalonderzoeken is nu nog onbekend. Studentenvakbond LSVb blijft ook niet ongespaard. Volgens voorzitter Kai Heijneman zal dit vooral te merken zijn voor studenten die (een deel van) hun studie in het buitenland willen doen.