Sociale wetenschappers vieren lustrum

25 september viert de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) haar lustrum, waarmee er wederom in korte tijd een festiviteit plaatsvindt op de RU na de opening van het Grotiusgebouw en de academische viering.

Het lustrum zal in het teken staan van een symposium waarbij er wordt teruggeblikt op en vooruitgekeken naar onderzoek en onderwijs binnen de faculteit. Daarnaast zal de middag worden geopend met een gesprek tussen Rachid Finge (NOS op 3) en Pieter Derks. Ook bezoekers van het lustrum krijgen de kans om vragen te stellen aan Derks. 's Avonds vindt er een groot lustrumfeest plaats in de Lindenberg.

Op de website van de faculteit kunnen medewerkers, studenten en alumni van FSW zich aanmelden voor de verschillende gratis activiteiten.