Beurzen voor Eymaal

Fervent RU-aanklager en rechtenstudent Pepijn Eymaal heeft zijn bestuursbeurzen voor zijn medezeggenschapsjaar alsnog gekregen. Eerder won Eymaal zijn vierde rechtszaak tegen de RU.

Dat Eymaal de rechtszaak tegen de RU over zijn niet-uitgekeerde bestuursbeurzen won, betekende niet direct dat hij ook zijn geld zou krijgen. De procedure werd slechts opnieuw doorlopen. Eymaal droeg in eerste instantie als argument aan dat hij toestemming had van de examencommissie om tentamens uit de master te mogen afleggen. Later besloot het College van Bestuur dat dit toch reden genoeg was om Eymaal tot eerstejaarsmasterstudent te rekenen en beurzen toe te kennen.

De aanvullende beurs werd in eerste instantie niet overgemaakt. 'Excuses voor de rekenfout', aldus het College van Bestuur. Het eerste deel van de renteschade staat ook al op de bankrekening van Eymaal geparkeerd, het tweede deel van ongeveer 11 euro moet nog volgen.

Wie denkt dat het na deze vierde rechtszaak gedaan is met de Eymaal-versus-RU-soap zit ernaast. Vermoedelijk komt er een vijfde rechtszaak aan, maar de dossiers voor de nieuwe zaak worden nog bestudeerd.