96 verenigingen tekenen petitie tegen leenstelsel

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) overhandigde vandaag namens 96 studentenverenigingen uit twaalf steden een petitie aan de coalitiepartijen van het leenstelsel in de Tweede Kamer. Volgens de LKvV hebben de partijen niet de tijd genomen om de belangen van de actieve student te horen. De rol van het verenigingsleven is volgens de LKvV onmisbaar voor het klaarstomen van studenten voor de arbeidsmarkt, omdat verenigingen zorgen voor nevenactiviteiten naast de studie. Het leenstelsel brengt volgens de koepel het voortbestaan van de verenigingen in gevaar. Ook de zes grote Nijmeegse studentenverenigingen tekenden de petitie. Nina van Kalker, politiek commissaris van Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen uit Nijmegen, vertelt dat de invoering van het leenstelsel vergaande gevolgen zal hebben voor de studentencultuur. 'De actieve student moet zich kunnen blijven ontplooien. Wij hopen dat we door middel van deze petitie de toekomstige studenten de ruimte kunnen geven om zich in te zetten voor verenigingen.' Van Kalker was aanwezig in Den Haag bij de overhandiging en zegt dat de groep actieve studenten met de commissie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft gepraat over de knelpunten die de petitie aandraagt.

 

Lees meer

Einde aan onzekerheid langstudeerders in zicht

In de ochtend van 21 mei begint in Den Haag het proces dat een einde moet maken aan de onzekerheid rondom de langstudeerboete. In een gezamenlijk persbericht kondigen de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) de eerste zitting aan van de rechtszaak die de organisaties tegen de Nederlandse staat aanspanden aan. In het proces moet duidelijk worden of het invoeren van de langstudeerboete onrechtmatig is. Omdat de boete van 3063 euro op 1 september onmiddellijk in zou gaan 'worden de spelregels veranderd tijdens het spel,' aldus LKvV-voorzitter Jan Boers. Niet alleen de reguliere student krijgt ermee te maken, vooral deeltijdstudenten worden getroffen door de maatregel. LSVb-voorzitter Pascal ten Have: 'Zij doen per definitie langer over hun studie. Het is dus ten onrechte dat zij geconfronteerd worden met een boete tegen zogenaamde langstudeerders.' Wat de uitkomst van de rechtszaak gaat zijn is nog zeer onduidelijk, maar de advocaten van kantoor Stibbe die de zaak namens de studentenorganisaties voeren lijken erin te geloven. Sebastiaan Hameleers, voorzitter van het ISO, is in ieder geval blij dat 'de rechter nu binnen afzienbare termijn duidelijkheid zal scheppen in deze langslepende zaak'.

 

Lees meer

Langstudeerboete niet onrechtmatig

`De langstudeerboete is niet in strijd met de wet', zo oordeelde rechter Hans Hofhuis vandaag in de rechtszaakdie de studentenorganisaties ISO, LSVb en LKvV tegen de Nederlandse Staat aanspanden. Hun belangrijkste argument, namelijk dat tijdens het spel de regels niet mogen worden gewijzigd, werd van de tafel geveegd door Hofhuis. Hij stelt dat dit nergens in de wet is opgenomen en dat de studenten hadden kunnen vermoeden dat hun collegegeld tijdens hun studie aan verandering onderhevig is. Hun beroep op het rechtszekerheidbeginsel werd dus ontkracht. De rechter ontkent dat de Halbeheffing de toegang tot het onderwijs blokkeert. Hij acht het niet bewezen dat lagere klassen nu worden uitgesloten om te gaan studeren. Voor deeltijdstudenten die zich voor 1 februari 2011 hebben ingeschreven wordt een uitzondering gemaakt, voor hen komt er een bijzondere overgangsregeling. Omdat zij een grotere kans hebben op uitloop, mogen ze niet op dezelfde manier worden behandeld als voltijdstudenten. Ondanks dit kleine succes voor de deeltijdstudenten is de teleurstelling voor de studentenorganisaties groot. 'Gelukkig neemt het draagvlak voor de langstudeerboete in de politiek af', aldus Kai Heijneman, voorzitter LSVb. De drie organisaties roepen de politieke partijen opde maatregel alsnog volledig terug te draaien.

 

Lees meer

Meldpunt langstudeerboete succes

Langstudeerboete.nu, het online meldpunt voor klachten over de langstudeerboete heeft al 150 klachten binnen, dat meldt Trouw. Daarnaast hebben meer dan 1000 studenten om informatie gevraagd. Sinds afgelopen vrijdag is het site in de lucht. Het meldpunt is opgericht door studentenorganisaties LSVb, ISO en LKvV. De langstudeerboete geldt voor mensen die meer dan een jaar uitlopen op hun bachelor of master. Zij moeten per jaar 3000 euro extra collegegeld betalen. De reden voor het initiatief van de studentenorganisaties is dat er veel mis gaat met de boete; veel studenten die geen boete zouden moeten krijgen, ontvangen toch een brief waarin staat dat ze moeten betalen. Alle klachten, vragen en bezwaren die binnenkomen worden opgeslagen in een zwartboek, dat de studentenorganisaties uiteindelijk aan de politiek willen overhandigen.

 

Lees meer

Meldpunt voor langstudeerklachten

Sinds de start van het collegejaar afgelopen maandag, kent Nederland de eerste studenten met een langstudeerboete. De moeizaamheid waarmee de boete tot stand kwam, staat ons allemaal nog helder voor ogen en ook na de definitieve invoering is er het laatste woord nog niet over gesproken. Omdat er onder studenten nog veel onduidelijkheid is over de boete en omdat DUO er een potje van maakt, hebben studentenorganisaties Het Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) vandaag de website langstudeerboete.nu online gezet. Op de website kunnen studenten klachten indienen, vragen stellen en meer lezen over de boete en over het indienen van bezwaarschriften. Vragen zullen ze zeker hebben, aangezien Studielink stelselmatig verkeerde brieven stuurt aan de verkeerde studenten. Zo ontvingen studenten die geen boete hoeven te betalen aanmaningen, terwijl studenten die wel onder de voorwaarden vallen nog niks hebben gehoord. Dit beweerde Thijs van Reekum, de voorzitter van het ISO, vanmorgen bij de lancering van de website.

 

Lees meer

Rechtszaak tegen langstudeerboete van start

En we zijn begonnen. De Halbeheffing is al aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer, maar net nu er steeds meer twijfels ontstaan over de draconische maatregel, begint de rechtszaak in Den Haag. Tom Barkhuysen, de advocaat van het Interstedelijk Studenten Overleg, de Landelijke Studenten Vakbond en de Landelijke Kamer van Verenigingen, acht het een goed verdedigbare zaak. Barkhuysen denkt dat er voldoende redenen zijn om studenten vanaf volgend collegejaar niet de boete van 3.000 euro te laten betalen. In dit filmpje zet hij zijn belangrijkste argumenten uiteen. Er was even sprake van dat de zaak vandaag te volgen zou zijn via een livestream, maar vanwege een uitspraak in de Amsterdamse zedenzaak gaat dat niet door. Er zijn zoveel studenten op komen dagen dat ze niet allemaal in de zaal passen en er een extra zaal is geopend met een videoverbinding. Vanuit de zaal mag officieel niet worden getwitterd, maar via #langstudeerboete komt vast het een en ander naar buiten. Naar verwachting volgt de uitspraak in de zaak binnen zes tot acht weken. Update: Hier zijn de updates te volgen van de verslaggever van NOS op 3

 

Lees meer

Ruim 8500 eerstejaars voor studentenverenigingen

Studentenverenigingen door het hele land mogen dit jaar 12 procent meer eerstejaars verwelkomen, in totaal meldden 8500 studenten zich aan. Dit meldt de Landelijke Kamer voor Verenigingen (LKvV). Dit aantal is het grootste sinds 2009 en heeft betrekking op de 48 studentengezelligheidsverenigingen die aangesloten zijn bij deze overkoepelende organisatie. Het stijgende aantal aanmeldingen voor het Hoger Onderwijs is hier mogelijk een aanleiding voor, mede door de dreiging van het leenstelsel. In augustus van dit jaar waren de vooraanmeldingen voor het Hoger Onderwijs al 6 procent meer dan in 2012. De LKvV stelt dat bovendien steeds meer studenten inzien dat een studentenvereniging erg nuttig is bij het zoeken naar een baan op de krappe arbeidsmarkt. Jan van ’t Westende,voorzitter van de LKvV: 'Studenten willen zich naast hun studie verder ontwikkelen en studentenverenigingen bieden bij uitstek deze optie.' Ook in Nijmegen kregen de verenigingen twee jaar op rij een groot aantal inschrijvingen binnen. Zowel roeivereniging Phocas als gezelligheidsvereniging Ovum Novum behaalden dit jaar een recordaantal.

 

Lees meer

Studenten vs. Halbe, part 1

Vandaag stuurden het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond en de Landelijke Kamer van Verenigingen een dagvaarding aan de staat. De rechtszaak is gericht op het blokkeren van de langstudeerdersmaatregel. Voorzitter van het ISO, Sebastiaan Hameleers, vindt dat er sprake is van een ordinaire boete. Collegegeld is namelijk aftrekbaar van de belasting, de gevreesde €3000,- zal dat niet zijn. 'Bovendien wordt dit bedrag geïndexeerd, ieder jaar zal het nog duurder worden.' Jesse Klaver, Kamerlid voor GroenLinks, sluit zich aan bij hun standpunt en noemt het zelfs een 'boete voor ambitie'. 'Het zorgt ervoor dat studenten niet alles uit hun studie halen. Bij deeltijdstudenten zie je nu zelfs al dat het aantal inschrijvingen daalt. Dat gaat onvermijdelijk ook gebeuren bij voltijdstudenten.' Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de procedure niet te vrezen. Eerder is de wet, ondanks enig protest, al door de Twee Kamer geloodst, een woordvoerder gaf aan geen nieuwe argumenten in de dagvaarding te hebben gelezen waardoor terugtrekking onwaarschijnlijk is.

 

Lees meer

Studentenverenigingen in de problemen door leenstelsel

De geplande invoering van het leenstelsel voor bachelorstudenten in 2015 zal rampzalige gevolgen hebben voor alle studentenverenigingen in Nederland, zo blijkt uit de voorlopige resultaten van het onderzoek door de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). In een enquête die de LKvV hield onder bijna duizend leden van verschillende studentenverenigingen, liet 22 procent van de respondenten weten geen lid te zijn geworden als ze te maken hadden gekregen met het leenstelsel. De mogelijke directe gevolgen voor de verenigingen zijn nu nog moeilijk te overzien. ‘Het is niet ondenkbaar dat een terugloop van meer dan twintig procent funest zal zijn voor een aantal verenigingen’, aldus Jan van ’t Westende, voorzitter van de LKvV. Rampzaliger is volgens hem echter dat studenten die nog wel lid worden, geen commissiewerk meer willen doen of bestuursfuncties op zich willen nemen. ‘En dat is nu juist waar bedrijven naar op zoek zijn, die willen echt geen studenten die in vier jaar afstuderen en dan enkel een papiertje behalen.’ De definitieve resultaten van de enquête moeten nog bekend worden.  

 

Lees meer

Uitspraak langstudeerboete op 25 juli

Op 25 juli ('of zoveel eerder als mogelijk') doet de rechter uitspraak in de zaak om de langstudeerboete. De advocaten van het Interstedelijk Studenten Overleg, de Landelijke Studenten Vakbond en de Landelijke Kamer van Verenigingen en landsadvocaat Eric Daalder hielden gisteren hun pleidooi in de rechtszaal. Daalder deed een aantal uitspraken waar nogal wat ophef over ontstond onder studenten. Zo claimde hij dat de langstudeerboete al bekend was vanaf 2010, wat hem op cynische reacties van onder andere oud-LSVb-voorzitter Sander Breur kwam te staan. Tom Barkhuysen, advocaat van de studentenorganisaties, stelde dat studenten pas op 5 juli 2011 wisten of ze onder de langstudeerboete zouden vallen. Ook ontkende de landsadvocaat het bestaan van deeltijdstudies. Hij claimde dat het eigenlijk voltijdstudies zijn waar studenten zich als deeltijder voor inschrijven. Nog grotere verbazing ontstond toen Daalder insinueerde dat het profileringsfonds is bedoeld voor zielige studenten en dat studenten die onevenredig hard worden getroffen altijd nog kunnen lenen. Op Twitter rees de vraag of de Nederlandse Staat de zaak tegen de langstudeerboete wel serieus neemt. Over twee maanden zullen we weten of studenten met meer dan één jaar uitloop vanaf 1 september de boete van 3063 euro moeten betalen.

 

Lees meer