Langstudeerboete niet onrechtmatig

`De langstudeerboete is niet in strijd met de wet', zo oordeelde rechter Hans Hofhuis vandaag in de rechtszaak die de studentenorganisaties ISO, LSVb en LKvV tegen de Nederlandse Staat aanspanden.

Hun belangrijkste argument, namelijk dat tijdens het spel de regels niet mogen worden gewijzigd, werd van de tafel geveegd door Hofhuis. Hij stelt dat dit nergens in de wet is opgenomen en dat de studenten hadden kunnen vermoeden dat hun collegegeld tijdens hun studie aan verandering onderhevig is. Hun beroep op het rechtszekerheidbeginsel werd dus ontkracht. De rechter ontkent dat de Halbeheffing de toegang tot het onderwijs blokkeert. Hij acht het niet bewezen dat lagere klassen nu worden uitgesloten om te gaan studeren.

Voor deeltijdstudenten die zich voor 1 februari 2011 hebben ingeschreven wordt een uitzondering gemaakt, voor hen komt er een bijzondere overgangsregeling. Omdat zij een grotere kans hebben op uitloop, mogen ze niet op dezelfde manier worden behandeld als voltijdstudenten. Ondanks dit kleine succes voor de deeltijdstudenten is de teleurstelling voor de studentenorganisaties groot. 'Gelukkig neemt het draagvlak voor de langstudeerboete in de politiek af', aldus Kai Heijneman, voorzitter LSVb. De drie organisaties roepen de politieke partijen op de maatregel alsnog volledig terug te draaien.