Studentenverenigingen in de problemen door leenstelsel

De geplande invoering van het leenstelsel voor bachelorstudenten in 2015 zal rampzalige gevolgen hebben voor alle studentenverenigingen in Nederland, zo blijkt uit de voorlopige resultaten van het onderzoek door de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). In een enquête die de LKvV hield onder bijna duizend leden van verschillende studentenverenigingen, liet 22 procent van de respondenten weten geen lid te zijn geworden als ze te maken hadden gekregen met het leenstelsel.

De mogelijke directe gevolgen voor de verenigingen zijn nu nog moeilijk te overzien. ‘Het is niet ondenkbaar dat een terugloop van meer dan twintig procent funest zal zijn voor een aantal verenigingen’, aldus Jan van ’t Westende, voorzitter van de LKvV. Rampzaliger is volgens hem echter dat studenten die nog wel lid worden, geen commissiewerk meer willen doen of bestuursfuncties op zich willen nemen. ‘En dat is nu juist waar bedrijven naar op zoek zijn, die willen echt geen studenten die in vier jaar afstuderen en dan enkel een papiertje behalen.’

De definitieve resultaten van de enquête moeten nog bekend worden.