Uitspraak langstudeerboete op 25 juli

Op 25 juli ('of zoveel eerder als mogelijk') doet de rechter uitspraak in de zaak om de langstudeerboete. De advocaten van het Interstedelijk Studenten Overleg, de Landelijke Studenten Vakbond en de Landelijke Kamer van Verenigingen en landsadvocaat Eric Daalder hielden gisteren hun pleidooi in de rechtszaal.

Daalder deed een aantal uitspraken waar nogal wat ophef over ontstond onder studenten. Zo claimde hij dat de langstudeerboete al bekend was vanaf 2010, wat hem op cynische reacties van onder andere oud-LSVb-voorzitter Sander Breur kwam te staan. Tom Barkhuysen, advocaat van de studentenorganisaties, stelde dat studenten pas op 5 juli 2011 wisten of ze onder de langstudeerboete zouden vallen. Ook ontkende de landsadvocaat het bestaan van deeltijdstudies. Hij claimde dat het eigenlijk voltijdstudies zijn waar studenten zich als deeltijder voor inschrijven.

Nog grotere verbazing ontstond toen Daalder insinueerde dat het profileringsfonds is bedoeld voor zielige studenten en dat studenten die onevenredig hard worden getroffen altijd nog kunnen lenen. Op Twitter rees de vraag of de Nederlandse Staat de zaak tegen de langstudeerboete wel serieus neemt.

Over twee maanden zullen we weten of studenten met meer dan één jaar uitloop vanaf 1 september de boete van 3063 euro moeten betalen.