[Ingezonden] RU, laat de kans voor digitale ontwikkeling niet voorbijgaan!

De sectie medezeggenschap van asap pleit in deze ingezonden brief voor meer digitalisering in het onderwijs van de RU. Het punt digitalisering is momenteel een veelbesproken onderwerp. En terecht vindt asap. Op veel faculteiten zijn de digitale voorzieningen immers nog niet op orde: basisvoorzieningen zoals werkende WiFi en genoeg computerwerkplekken zijn niet overal een gegeven. De Radboud Universiteit loopt ver achter op de andere Nederlandse universiteiten met het implementeren van digitale middelen in het onderwijs. Dit strookt niet met de mening die de Radboud Universiteit uitdraagt, namelijk dat ze een universiteit met een hoge onderwijskwaliteit wil zijn en blijven. Daarvoor heeft zij zeven kwaliteitskenmerken geformuleerd in de notitie Kwaliteit, binding en duidelijkheid in het onderwijs van 11 april 2013, waaronder verwevenheid met het onderzoek, toetsing en diversiteit van onderwijsvormen. Deze punten lenen zich bij uitstek uitstekend voor het steken van extra geld en energie in digitalisering. Een stapje in de goede richting is het nu lopende weblecturesproject, maar asap is van mening dat er nog veel meer uit digitalisering in het onderwijs te halen valt. ANS publiceerde op 9 september een artikel waarin stond dat minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap extra geld beschikbaar stelt voor projecten die open en online onderwijs stimuleren. Volgens woordvoerder Martijn Gerritsen waren er nog geen concrete projecten die hiervoor in aanmerking zouden komen. Het gaat in dit geval om een subsidie van €100.000,- per project waarvan 50% van de totale projectkosten uit eigen middelen moet komen. Dit lijkt asap alleszins een goede gelegenheid om extra geld te gebruiken voor goed ICT-gebruik in het onderwijs. Zo zou er eens gedacht kunnen worden aan het opnemen van kennisclips en massive open online courses als toevoeging op het onderwijs. De faciliteiten die daarvoor aangeschaft moeten worden, zouden ook uitstekend ingezet kunnen worden voor het digitaliseren van het eigen, 'besloten' onderwijs. In dat geval zou er dus niet alleen een prachtig visitekaartje gemaakt worden voor bijvoorbeeld nieuwe masterstudenten, maar zou met die faciliteiten ook eindelijk eens gekeken kunnen worden naar het vernieuwen en innoveren van het eigen onderwijs. Reeds op 27 februari 2013 pleitte asap middels een stuk op de website van ANS voor online colleges. Toen al werd gewaarschuwd dat de Radboud Universiteit achter zou lopen op andere universiteiten en toen al werd er gewezen op de vele voordelen dat online open onderwijs met zich mee zouden brengen. Nu, anderhalf jaar later, doet zich de kans voor om open online onderwijs voordelig te bevorderen. asap hoopt dat die niet onbenut wordt gelaten.

 

Lees meer

[UPDATE] 'De RU is gewoon zeer goed'

Wat intimi allang wisten, is nu ook bevestigd door de reviewcommissie voor hoger onderwijs: de RU is gewoon zeer goed. Althans, dat schijnen de prestatieafspraken die het wil maken met Halbe Zijlstra te zijn. Afgelopen zomer leverde de RU haar verplichte prestatieafspraken in (.pdf) bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarin staat vermeld welke 'supergoede' ambities de RU heeft tot 2015 wat betreft onderzoek en onderwijs, bijvoorbeeld het verhogen van het aantal contacturen in de bachelor naar 15 uur per week, de invoering van een bindend studieadvies en het schrappen van 17 masters. Staatssecretaris Halbe Zijlstra stelde een speciale reviewcommissie in die een advies moest uitbrengen over de plannen van de universiteiten en de uitkomst werd vandaag bekend: de afspraken met de RU krijgen het predikaat 'zeer goed'. De commissie oordeelde (.pdf) op basis van ambities, zwaartepuntvorming (aansluiting bij EU-programma's zoals Horzion 2020) en uitvoerbaarheid. Ze vindt met name dat de RU duidelijke keuzes maakt wat betreft onderwijskwaliteit en studiesucces. De afspraken over verbetering van de onderwijskwaliteit, zoals het verhogen van de aantal docenten met een Basiskwalificatie Onderwijs van 38 naar 75 procent en verhoging van het aantal studenten dat zich aansluit bij de Honours Acadamy zijn wellicht te ambitieus, want ze 'vragen naar het oordeel van de commissie een forse inzet'. De uni doet dus braaf van Halbe zegt en wordt beloond met een koekje in de vorm van zakgeld. Update: In de rest van Nederland blijkt het predikaat 'zeer goed' meer regel dan uitzondering. Naast de RU scoren de Rijksuniversiteit Groningen, de TU Delft, de Universiteit Leiden, Maastricht University, de Universiteit Twente, de TU Eindhoven en de Wageningen Universiteit 'zeer goed'. Acht van de dertien Nederlandse universiteiten hebben dus de allerbeste prestatieafspraken van Nederland. Zelfs dat is overigens niet helemaal waar, aangezien de Universiteit Utrecht als enige een 10 met een griffel van de commissie heeft gekregen: 'excellent'. Gewoon 'goed' zijn de beide hoofdstedelijke universiteiten (Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit), de Tilburg University en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Conclusie: in de waardebepaling van de reviewcommissie is 'goed' slecht en 'zeer goed' middelmatig. Wel blijft de RU volgens Halbes normen de beste universiteit van Nijmegen. Niet de beste instelling, trouwens, want de HAN haalt met 'excellent' toch net iets betere cijfers.

 

Lees meer

[UPDATE] Bussemaker wil studie dichter bij huis

We hebben met pijn in het hart afscheid moeten nemen van Halbe en stellen nu de nieuwbakken minister van OCW even aan je voor. Met circus Jet wordt het namelijk ook vast weer dolle pret. Jet Bussemaker zal de grote lijnen ten aanzien van het Hoger Onderwijsbeleid uitzetten en ook de studiefinanciering/lening valt vanaf nu onder haar hoede. Bussemaker heeft het al binnen twee dagen voor elkaar om studenten tegen het zere been te schoppen. De hoge kosten die het openbaar vervoer met zich mee gaat brengen na afschaffing van het studentenreisrecht in 2015 worden door Bussemaker weggewoven doordat ze stelt dat studenten die hoge reiskosten willen drukken maar gewoon dichterbij huis moeten gaan studeren. Als het aan Bussemaker ligt moeten studenten de keuze voor een opleiding laten afhangen van de te bereizen afstand en niet van kwalitatief goed onderwijs. De minister heeft blijkbaar niet nagedacht over de gevolgen die met de kortingkaart gemoeid zijn. Zo is niet alleen de geleende smak geld die neergelegd moet worden voor de treinreis een doorn in het oog, ook de kamernood in studentensteden maakt de invoering van een kortingskaart een ontzettend zure maatregel. Studenten die geen kamer kunnen vinden hebben namelijk geen keus en moeten wel betalen. Jet maakt zich er wel heel makkelijk van af door alleen naar het kostenplaatje te kijken en te zeggen dat er niets mis is met een studie dicht bij huis. Update 14.07 uur: Volgens minister Bussemaker werd ze niet helemaal correct gequote in het artikel in Spits. Ze pleitte er volgens Spits voor dat een student uit Vlissingen best in Middelburg in plaats van Amsterdam een studie kan doen. 'Als er in Zeeland een vergelijkbare opleiding is', voegt ze daar nu aan toe. Gelukkig voor Jet worden studenten met de opkomende maatregelen al gedwongen om niet zo ver van huis te gaan wonen.

 

Lees meer

96 verenigingen tekenen petitie tegen leenstelsel

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) overhandigde vandaag namens 96 studentenverenigingen uit twaalf steden een petitie aan de coalitiepartijen van het leenstelsel in de Tweede Kamer. Volgens de LKvV hebben de partijen niet de tijd genomen om de belangen van de actieve student te horen. De rol van het verenigingsleven is volgens de LKvV onmisbaar voor het klaarstomen van studenten voor de arbeidsmarkt, omdat verenigingen zorgen voor nevenactiviteiten naast de studie. Het leenstelsel brengt volgens de koepel het voortbestaan van de verenigingen in gevaar. Ook de zes grote Nijmeegse studentenverenigingen tekenden de petitie. Nina van Kalker, politiek commissaris van Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen uit Nijmegen, vertelt dat de invoering van het leenstelsel vergaande gevolgen zal hebben voor de studentencultuur. 'De actieve student moet zich kunnen blijven ontplooien. Wij hopen dat we door middel van deze petitie de toekomstige studenten de ruimte kunnen geven om zich in te zetten voor verenigingen.' Van Kalker was aanwezig in Den Haag bij de overhandiging en zegt dat de groep actieve studenten met de commissie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft gepraat over de knelpunten die de petitie aandraagt.

 

Lees meer

ANS bezocht: HO-tour

Hoe moet de toekomst van het hoger onderwijs eruitzien? Om de koers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uit te zetten, beantwoorden studenten, docenten, bestuurders en andere stakeholders deze vraag in verschillende bijeenkomsten door het land. ANS bezocht de bijeenkomst in Arnhem, waarin werd gesproken over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en het doorstromen tussen de verschillende onderwijsniveaus. Bussemaker stelt teleur De middag start met een gezamenlijk programma: minister Jet Bussemaker neemt als eerste spreker het woord. Van de speech van de minister wordt de gemiddelde universitaire student niet veel wijzer, haar woorden zijn erg toegespitst op het mbo en hbo en de overgang van het ene onderwijsniveau naar het andere. 'Aan alleen kennis heb je als afgestudeerde student op de arbeidsmarkt niet genoeg', vertelt de minister, 'er moet ruimte zijn voor ontplooiing'. Ook haar punt over Leven Lang Leren keert regelmatig terug. De minister maakt vooralsnog weinig indruk. Bussemaker maakt plaats voor misschien wel de beste speech van het plenaire deel. Radboud-student Floor Albers van der Linden pleit voor meer investeringen vanuit het ministerie voor extracurriculaire activiteiten. 'Snel studeren en hoge cijfers halen, is niet met de persoonlijke ontwikkeling van studenten te combineren.' Albers van der Linden valt terug op de afscheidsspeech van Bas Kortmann, voormalig rector op de Radboud Universiteit, waarin hij zei dat een scharrelstudent beter smaakt dan een plofstudent. Ook de column van Kees Boele, voorzitter van het College van Bestuur van de HAN, benadrukt de vormingsfunctie van onderwijs: 'Socialisatie, het bewegen in groepen, en personificatie, de onafhankelijkheid van de student, worden steeds belangrijker voor de arbeidsmarkt.' Panelgesprekken weinig representatief Een panel van vijf personen komt naar voren om over de visie op en ervaringen met doorstroom en uitstroom te praten. Opvallend is dat geen universitaire studenten of medewerkers van de universiteit in het panel zitten, waardoor ook dit deel weinig toepasbaar is op het wo. Aan het einde van het panelgesprek concludeert minister Bussemaker dat het onderwijs nog flink veel uitdagingen kent, dan zijn de wo-punten niet eens meegenomen. Hbo en wo naast elkaar? Het plenair programma wordt gevolgd door twee workshoprondes. In de eerste ronde die ANS bezocht, staat de vraag 'Wat maakt universitair onderwijs?' centraal. Het gesprek wordt geleid door Daniel Wigboldus, decaan en hoogleraar op de Radboud Universiteit. Al snel draait de discussie om het verschil tussen hbo en universiteit. Na vijftig minuten van intensief debat, is de conclusie dat het verschil niet zo groot is als men denkt en dat hbo en wo naast elkaar zouden moeten staan als het gaat om het niveau van de opleidingen, in plaats van boven elkaar. De tweede workshopronde is toegespitst op een leervorm in het hbo, waardoor de universitaire studenten in slaap sukkelen. De dag wordt afgesloten met opnieuw een gezamenlijk deel, waarin wordt gereflecteerd op de bevindingen van de workshops. De conclusie is weinig verrassend: er is nog veel werk aan de winkel om het hoger onderwijs de toekomst te geven die de aanwezigen voor ogen hebben. Op naar de borrel.

 

Lees meer

Bussemaker waagt zich aan demonstratie Malieveld

Gisteren kondigde Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op haar weblog aan dat ze zal spreken op de manifestatie tegen het sociaal leenstelsel op 14 november. 'Er zijn uitnodigingen die je niet af kúnt slaan'. De minister schrijft: 'Ik zal het maar meteen verklappen: natuurlijk ga ik in op die uitnodiging. Niet omdat ik de illusie heb dat ik mijn gehoor daar ga overtuigen – al zal ik mijn uiterste best doen om ze op andere gedachten te brengen – maar omdat ik ze tenminste in de gelegenheid wil stellen om kennis te nemen van mijn argumenten.' Volgens de minister is ze flexibel omgegaan met de plannen voor het leenstelsel. 'Er ligt nu een nieuw wetsvoorstel, dat nogal afwijkt van het aanvankelijke idee.' Zo is nu het behoud van de OV-kaart meegenomen op verzoek van studenten en is het aflossingstermijn en daarmee de maandlast aangepast op advies van deskundigen. Ook blijft de aanvullende beurs beschikbaar en is de waarde van deze beurs verhoogd. Bussemaker zal niet voor een leeg veld spreken op 14 november. Via het facebook-evenement hebben tot nu toe 1572 studenten aangekondigd aanwezig te zijn bij de demonstratie.

 

Lees meer

Cadeautje voor de internationale student?

Minister van Onderwijs Jet Bussemaker geeft in haar weblog aan dat er beurzen komen voor Nederlandse studenten die een deel van hun studie in het buitenland willen doen. Hiermee wil Bussemaker de uitwisseling tussen universiteiten bevorderen. In totaal komen er 768 beurzen ter waarde van 1250 euro per beurs vrij voor Nederlandse studenten die naar het buitenland willen. Hiermee dek je de kosten voor je buitenlandverblijf niet, de beurs is slechts bedoeld als tegemoetkoming. Voor buitenlandse studenten die een volledige studie in Nederland komen volgen, zijn ook 768 beurzen beschikbaar. Zij krijgen echter een tegemoetkoming van 5000 euro. De beurs voor de buitenlandse studenten ligt hoger, omdat zij in Nederland meer collegegeld moeten betalen dan de reguliere Nederlandse student. Wanneer je naar een vreemd land vertrekt, betaal je het Nederlandse tarief. Als de groep uit het buitenland na de studie blijft plakken, levert dat volgens het CPB jaarlijks 740 miljoen euro op. Universiteiten en hogescholen bepalen zelf wie zij selecteren voor de beurzen. De instelling betaalt zelf de helft van de beurs. Mocht je nog geld willen krijgen van de overheid nu de basisbeurs waarschijnlijk verdwijnt, kun je altijd nog proberen om aanspraak te maken op deze nieuwe tegemoetkoming voor studenten.

 

Lees meer

Lijstjestijd: ANS en Jet

Het is december en dat betekent lijstjestijd. In de kerstvakantie presenteert ANS tot aan Oud en Nieuw iedere dag een lijstje waarin wordt teruggeblikt op 2014. Wat waren de leukste reacties? De leukste quotes? Welke interviews zijn het lezen waard? ANS duikt in het archief en rakelt het voor je op. Deze lijstjes kunnen er voor jou overigens anders uitzien, dus schroom niet te reageren met jouw rangorde. Het lijstje van vandaag: ANS en Jet

5. De HO-Tour Dit najaar verblijdde Jet Bussemaker ons met de HO-tour. In vijf bijeenkomsten, verspreid door het land, ging zij het gesprek aan met docenten, studenten en bestuurders om te achterhalen wat er speelt in het hoger onderwijs. Tot onze verbazing werd niet universiteitsstad Nijmegen, maar Arnhem uitgekozen als locatie voor regio Oost. Opvallend was dat tijdens de bijeenkomst in Arnhem vooral aandacht werd geschonken aan het hbo, over de toekomst van de universiteit werd nauwelijks gesproken.

4. Bezuiniging op de OV-chipkaart In mei konden we opgelucht adem halen, toen bleek dat het studentenreisproduct toch wel zou blijven bestaan. We juichten echter te vroeg. Het kabinet wil, bleek later, wel 200 miljoen euro bezuinigenop het studentenreisproduct. Dit kan volgens Jet alleen als studenten minder tijdens de spits gaan reizen. Universiteiten en hogescholen zouden dan hun roosters aan moeten passen aan de spitsuren. Dat betekent langer uitslapen, maar zitten studenten ook te wachten op college tot 20.00 uur?

3. Geen basisbeurs meer voor vierdejaarsstudenten Huidige bachelorstudenten ontvangen volgend jaar geen basisbeurs om hun vierde jaar te financieren, tot zover het idee dat voor de huidige studenten de spelregels niet veranderen. Eerst kon het geld van de basisbeurs van de master hiervoor nog worden ingezet. Nu de basisbeurs voor de masterfase verdwijnt, verlies je ook deze mogelijkheid. 'Wat er niet meer is, kan ook niet meer gebruikt kan worden', aldus onze Jet.

2. Het leenstelsel Uiteindelijk wordt de basisbeurs toekomstige studenten, aankomende vierdejaarsstudenten en masterstudenten door de neus geboord. Het plan bleef steken bij de Raad van State en er werd gedacht dat het in strijd zou zijn met een internationaal verdrag van de VN. Ook de financiële wereld en 47 internationale studentenbelangenorganisaties hadden weinig vertrouwen in het wetsvoorstel. Facebookpagina's werden aangemaakt, koekjes werden gebakken, een enorm spandoek hing aan de Waalbrug, voedselbonnen deden de rondte en petities werden ondertekend. Het mocht allemaal niet baten, de Nederlandse politiek was onvermurwbaar. Zou de Eerste Kamer het wetsvoorstel tegen kunnen houden? Dat weten we in 2015.

1.Jet op het Malieveld Ook de demonstratie op het Malieveld bleek vruchteloos. In september kondigde de Landelijk Studenten Vakbond een demonstratie tegen het leenstelsel aan. Jet Bussemaker wilde wel haar kant van het verhaalvertellen en reisde af naar de hordes boze studenten. Opsteun van de universiteit konden Nijmeegse studenten in ieder geval niet rekenen. Dat de demonstratie zelf voornamelijk uit middelbare scholieren en verdwaalde anarchisten bestond, komt waarschijnlijk door de timing van het evenement: het wetsvoorstel was al door de Tweede Kamer aangenomen. Aan de creativiteit van de spandoeken kan het in ieder geval niet gelegen hebben.

 

Lees meer

Ministerie van Onderwijs faalt hard op Twitter

Het leenstelsel mag dan door de Tweede Kamer zijn, de strijd is nog niet helemaal gestreden. Vandaag leek het het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een goed idee om een vragenuurtje in te lassen op Twitter over het '#studievoorschot'.  De initiatiefnemers hadden zich dit gebeuren waarschijnlijk anders voorgesteld. Niet erg gek ministerie, dat je nu een lading klachten en weinig echte vragen over je heen krijgt. Omdat we niet meer woorden vuil willen maken aan de ongelooflijke naïviteit, hieronder een overzicht in beeld.       Het ministerie geeft aan niet over een glazen bol te beschikken. De vervolgvraag, of er een juridische verplichting is aan de volgende kabinetten om de maatregel te behouden, wordt door het ministerie niet beantwoord. De Landelijke Studenten Vakbond reageert door te stellen dat veel studenten niet eens weten wat het leenstelsel inhoudt. Het ministerie maakt het zich makkelijk: 'Belangrijk om samen op te trekken voor voorlichting!' Dat is ook een oplossing om het leenstelsel aan de man te brengen. Het ministerie is de vragen over het leenstelsel beu. De volgende tweets blijven komen, deze actie van het ministerie heeft weinig zin gehad. Deze twitteraar zoekt een verklaring voor de afwezige antwoorden vanuit het ministerie. De conclusie van de dag kort samengevat.

 

Lees meer

Studieschuld weegt minder zwaar mee bij nieuwe lening

De studieschuld die wordt opgebouwd onder het leenstelsel dat per september 2015 ingaat, wordt meegenomen bij het aanvragen van een nieuwe lening. De opgebouwde studieschuld weegt wel minder zwaar bij het bepalen van de leencapaciteit van de afgestudeerde student dan nu het geval is. Dat hebben de banken in overleg met het ministerie van Onderwijs besloten dat de studieschuld bij de aanvraag van een lening zoals een hypotheek. Het studievoorschot telt wel minder zwaar mee, de wegingsfactor is 0,45 procent in plaats van 0,75 procent. Bij een studieschuld van tienduizend euro betaal je 45 euro in de maand in plaats van 75 euro, waardoor je meer geld kan lenen voor een hypotheek. Het duurt wel langer om de 'investering in jezelf' af te lossen. Tijdens de rondetafelgesprekken over het leenstelsel bleek dat de financiële wereld tegen het huidige wetsvoorstel was. Daarin hoeft de studieschuld niet te worden aangegeven bij het aanvragen van een nieuwe lening. De kredietverstrekker moet weten hoe hoog de studieschuld is voor het verstrekken van een nieuwe lening en wil dat oud-studenten de studieschuld opgeven bij een nieuwe aanvraag. Zij pleiten daarom voor BKR-registratie, minister Bussemaker van Onderwijs heeft niet de intentie om de studieschuld te laten registeren. Of de registratie na het gesprek van gisteren verplicht is geworden, is nog niet bekend.

 

Lees meer

Verdwijnt de Heyendaalshuttle?

Studentenvakbond AKKU dreigt naar de rechter te stappen om de Heyendaalshuttle, lijn 10, te behouden. Vervoerder Breng (Hermes) wil namelijk de lijn opheffen of duurder maken omdat ze inkomsten uit de studentenkaart mis zouden lopen. Vervoerders in Nederland krijgen geld vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ter compensatie van de gratis reizende studenten. Breng mag zelf bepalen waar zij dit geld aan uitgeven. Volgens Floor Albers van der Linden, voorzitter van AKKU, mag het niet zo zijn dat het bedrijf studenten opzadelt met hun problemen. 'Als een vervoerder zelf een rol speelt in de verdeling, moet hij ook de gevolgen dragen van het feit dat hij bij het verdelen heeft zitten slapen.' Breng heeft volgens de studentenvakbond ook onvoldoende aangetoond dat het minder inkomsten krijgt uit de OV-studentenkaart. Bovendien krijgt Breng door een herverdeling van de regio meer geld toegewezen dan voorheen. Volgens Albers van der Linden kan de totale opbrengst van Breng zijn gestegen, maar toch wil het vervoersbedrijf lijn 10 schrappen of duurder maken. AKKU is al in gesprek geweest met Breng over lijn 10, maar heeft nog geen reactie gekregen op hun voorstellen om de Heyendaalshuttle aantrekkelijker te maken. de studentenvakbond wil dat de opdrachtgever van Breng, de Stadsregio Arnhem Nijmegen, de tariefsverhoging of het schrappen van de lijn verbiedt. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Update: woensdag 10 december, 15.38 uur De woordvoerder van Breng houdt zich graag buiten de discussie, volgens hem is de Stadsregio Arnhem Nijmegen verantwoordelijk voor de tarieven en diensten van de vervoerder.

 

Lees meer