Bezuiniging op bestuursbeurzen?

Studenten die door overmacht tegen de langstudeerdboete aanlopen, kunnen daarvoor compensatie krijgen. Het amendement Rouvoet, dat is opgenomen in de Wet verhoging collegegeld langstudeerders, maakt die tegemoetkoming mogelijk. Er is echter wel een probleem, want universiteiten moeten die groep studenten met eigen middelen te hulp schieten. En laat dit geld nu net uit het profileringsfonds moeten komen, het potje waaruit studentbestuurders compensatie ontvangen. Waarschijnlijk zijn er volgend collegejaar zo'n tachtig studenten die beboet worden zonder daar zelf iets aan te kunnen doen. Voor hen gezamenlijk is ongeveer 245.000 euro nodig, dat uit het profileringsfonds zal worden betaald. Wanneer het geld in dat potje gelijk blijft, zal er flink minder uitgegeven kunnen worden aan bestuursbeurzen. Momenteel is er 810.000 euro beschikbaar om studenten met een bestuursfunctie tegemoet te komen. Vorig jaar beloofde het College van Bestuur (CvB) nog dat er niet zou worden bezuinigd op de tegemoetkoming voor studentbestuurders, maar het is nog onduidelijk of en waar het geld anders vandaan wordt gehaald. De Universitaire Studentenraad (USR) en het universiteitsbestuur gaan in april het gesprek over dit probleem aan. De USR durft geen keuze te maken maar vraagt om meer geld. Loeke Salemans, voorzitter van de USR: 'Wij vinden dat zowel bestuurders als studenten die door overmacht tegen de langsudeerboete aanlopen financiële compensatie moeten krijgen, we kunnen niet zeggen dat de ene groep belangrijker is dan de andere. Die keuze is alsof je je twee beste vrienden tegen de muur zet en er een dood moet schieten.' De universitaire medezeggenschap hoopt dat het CvB met een passend alternatief komt. 'Het college is niet blij dat de tegemoetkoming van studenten die buiten hun schuld om de boete moeten betalen op het bordje van de universiteiten wordt geschoven, maar het is wel hun verantwoordelijkheid om met een oplossing te komen.'

 

Lees meer

Geen investeringen voor bestuursbeurzen

De gemoederen liepen vanmiddag hoog op tijdens de Universitaire Gezamenlijke Vergadering. Zo'n veertig studenten kwamen luisteren naar wat het College van Bestuur (CvB) had te zeggen over het profileringsfonds. Vanaf komend collegejaar is er minder geld uit dit potje beschikbaar voor de studentbestuurders. Een assertieve en emotionele Universitaire Studentenraad (USR) legde het CvB het vuur aan de schenen. Studenten die door overmacht tegen een langstudeerdersboete aanlopen, moeten vanaf volgend jaar uit het profileringsfonds worden gecompenseerd. Daarvoor is 245.000 euro nodig uit het fonds. Als hier geen extra geld voor vrijkomt, zal dit een bezuiniging van zo'n 30 procent op de bestuursbeurzen betekenen. Het CvB is echter niet bereid om het bedrag in het profileringsfonds structureel te verhogen. Ook de voorstellen van de USR werden zonder al te veel argumenten door het college aan de kant geschoven. Wel heeft het CvB een ander plannetje: de vacatiegelden die facultaire medezeggenschappers ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen zullen worden geschrapt. De 130.000 euro die dat jaarlijks op moet leveren kan naar het profileringsfonds worden overgeheveld. Volgens collegevoorzitter Roelof de Wijkerslooth hadden deze vergoedingen überhaupt nooit mogen bestaan. Mike Ligthart, koepellid namens CHECK, reageerde zichtbaar geërgerd: 'Ik vraag me af wat we hier nog doen. We sturen een advies naar jullie en de enige reactie is: "We gaan het niet doen." Jullie zeggen alleen "nee, nee en nog eens nee."' USR-lid Mark Buck, van studentenpartij asap, ging nog een stapje verder: 'Ik wil een oproep doen, maar niet aan het college. Ik wil een oproep doen aan alle studentbestuurders die hier zitten. Doe het niet. Bestuur nooit op deze manier. Bestuur niet zoals het college, door te zeggen "het kan niet". Dan gaat de RU kapot.' Komend collegejaar zullen er nog geen problemen ontstaan voor studentbestuurders. Het CvB is bereid de 245.000 euro voor studenten die door overmacht tegen een langstudeerdersboete aanlopen op te hoesten. Hoewel het universiteitsbestuur verwacht dat het schrappen van de vacatiegelden op langere termijn genoeg op zal leveren om deze studenten tegemoet te komen, is allerminst duidelijk of actieve studenten hier niet de dupe van zullen worden. Door alle commotie en de hoge opkomst van studenten moet het CvB zijn geschrokken. Echte toezeggingen kwamen er niet, wel beloofde De Wijkerslooth te gaan onderzoeken of de 245.000 euro meer kan worden verspreid, zodat niet alleen studentbestuurders worden getroffen.

 

Lees meer

Onderwijsbestuurders vangen bot bij Zijlstra om regeling topsporters

Ons aller Halbe voelt er niets voor om een aparte regeling voor topsporters omtrent de langstudeerboete te verzinnen. Dat zegt hij in antwoord op een oproep van een aantal onderwijsbestuurders onder leiding van Jet Bussemakers, oud-staatssecretaris en huidig collegevoorzitter van de Hogeschool van Amsterdam. In de Volkskrant van vandaag pleiten zij voor een uitzonderingspositie voor topsportende studenten. De groep is bang dat de Nederlandse topsporter leidt onder het beleid van Zijlstra. Bovendien is het volgens de bestuurders niet eerlijk, want collegegeldvrij besturen is wel mogelijk. 'Wij zijn bang dat de medaillewinnaars van Londen straks de ene dag door de premier en de Koningin worden gehuldigd en de andere dag een brief ontvangen van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) met de oproep om te betalen, omdat ze langstudeerder zijn.' Vanmiddag liet die staatssecretaris van OCW tegenover de NOS weten niets te voelen voor een uitzondering van topsporters. 'Wij hebben universiteiten en hogescholen via het zogenaamde profileringsfonds de mogelijkheid gegeven om topsporters te compenseren voor een eventuele langstudeermaatregel en ik zou zeggen: maak er gebruik van.' Bovendien vindt Halbe dat er teveel papierwerk komt kijken bij een uitzondering voor topsporters. 'Als ik op die langstudeermaatregel voor allerlei groepen uitzonderingen ga maken, dan moet ik daar weer een uitvoeringsorganisatie voor gaan maken en dan heb ik allemaal ambtenaren nodig om dat te gaan doen.'

 

Lees meer

Open brief CvB: verhoog profileringsfonds

‘Het is alsof je je twee beste vrienden tegen de muur zet en er een dood moet schieten.’ Met deze woorden reageerde Loeke Salemans vorige maand op de consequenties van het amendement Rouvoet, dat het mogelijk moet maken studenten te compenseren die door overmacht tegen de langstudeerboete aanlopen. De compensatie zou uit het profileringsfonds van universiteiten moeten komen, waar ook de bestuursmaanden mee gefinancierd worden. De USR, die vanaf deze week met het College van Bestuur (CvB) in gesprek zal gaan over het amendement, vreest dat hierdoor een fors kleiner bedrag overblijft voor bestuursfuncties. Zij pleit daarom voor een groter bedrag in het profileringsfonds om zowel studentbestuurders als de langstudeerders te kunnen blijven compenseren. Om dat pleidooi kracht bij te zetten, stelde zij een open brief op aan het CvB die ondertekend werd door meer dan negentig gremia. In de brief wordt een beroep gedaan op zowel de wettelijke als morele verplichting om studenten die door overmacht vertraging oplopen te compenseren, maar dat dit niet ten koste van bestuursbeurzen mag gaan. Bovenal wordt het CvB geconfronteerd met het ‘warme hart’ dat zij toedraagt aan het verenigingsleven: ‘Het siert u dat u het universitaire verenigingsleven een zo warm hart toedraagt. Voeg daarom de daad bij het woord. Zorg dat de tegemoetkoming aan langstudeerders door overmacht, die volledig gerechtvaardigd is, niet leidt tot de voorgestelde korting op bestuursbeurzen. Dat is in het belang van studentbestuurders, studenten, en ook de universiteit als geheel.’

 

Lees meer

Praatjes vullen geen gaatjes

Je zult ze onderhand wel hebben gezien, de windmolentjes zijn weer van de partij. Voor het derde jaar op rij moeten ze jou en anderen ervan overtuigen dat besturen supergoed en keileuk is, een boodschap die ANS natuurlijk van harte onderschrijft. Dit jaar blijft het echter niet bij een paar vrolijk draaiende windmolentjes en flyerende bestuursleden. Er verscheen vanochtend een kek YouTube-filmpje. In de hoofdrol rector magnificus Bas Kortmann en Collegevoorzitter Gerard Meijer, die vertellen dat een universiteit maar een dooie boel is zonder actieve studenten en dat een bestuursfunctie 'een fantastisch stuk ontwikkeling' oplevert voor de student. Afsluitend jubelen de beide heren in koor: 'Samen houden we het studentenleven draaiende!' En daar krijgen wij toch wat kriebels van in onze maag. Want waar het College van Bestuur met zo'n boodschap linksom de loftrompet afsteekt over bestuurswerk, verhoogt ze rechtsom de druk op studentbestuurders flink. Het profileringsfonds, dat onder andere bestuurders met een vergoeding tegemoet komt en daarmee het studentenleven draaiende houdt, is vorig jaar al op de schop gegaan. Daardoor is fulltime besturen niet meer mogelijk, zijn vacatiegelden voor medezeggenschappers afgeschaft en moeten veel studenten naast het bestuurswerk verplicht punten halen om überhaupt recht te hebben op een deel van de bestuursbeurs. Dit met het idee: besturen doe je naast je studie, niet in plaats van. Er is nu een tijdelijke regeling van kracht tot het collegejaar 2014/2015. Voor de periode daarna is nog geen oplossing, de discussie daaromtrent is naar verluidt verschoven naar volgend collegejaar vanwege de onzekerheid over de invoering van het leenstelsel. De rector kondigde echter al eerder aan dat 'het op langere termijn zo is dat er minder geld is' en je 'pijnlijke beslissingen moet nemen' als het gaat om het de bestuursbeurzenregeling. Natuurlijk ligt dat niet geheel aan de universiteit. Den Haag denkt ook dat het profileringsfonds een onuitputbare zak met geld is waaruit alsmaar kan worden gegraaid. Juist dan hoop je dat de RU het daadwerkelijk opneemt voor haar studenten en voorziet in een fatsoenlijke regeling voor (toekomstige) studentbestuurders. Alleen goedkope praatjes als hieronder vullen namelijk geen lege plekken bij Nijmeegse besturen, een goede ondersteuningsregeling waaruit respect blijkt voor het mee laten draaien van het studentenleven wel.

 

Lees meer

UU hard voor studenten met boete door overmacht

Het was al bekend dat studenten die door overmacht tegen de langstudeerboete aanlopen, compensatie moeten krijgen van de universiteit. Het geld dat daarvoor nodig is (aan de RU zo'n 245.000 euro) wordt uit het profileringsfonds gehaald. Ruim een maand geleden ontstond daar grote ophef over, omdat dat zou betekenen dat er minder geld beschikbaar zou zijn voor bestuursbeurzen. De RU kwam daarop met het plan om de zogeheten vacatiegelden, die facultaire medezeggenschappers ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen, te schrappen en dat geld over te hevelen naar het profileringsfonds. Aan de Universiteit Utrecht (UU) pakken ze de langstudeerboete-compensatie van chronisch zieke studenten echter anders aan. Het bestuur van de UU heeft besloten een sobere regeling in te stellen. De voorwaarden zijn streng: slechts de studenten die al minstens 12 maanden financiële ondersteuning van de universiteit hebben gekregen, hebben recht op compensatie van hun langstudeerboete. Ben je dus niet zo ziek geweest dat je minder dan 12 maanden hulp van de universiteit hebt gekregen, kun je fluiten naar de compensatie. Het universiteitsbestuur schrijft in een nota dat er door deze sobere regeling niet bezuinigd hoeft te worden op andere onderdelen van het fonds - anders dan dus het geval is in Nijmegen.

 

Lees meer