Praatjes vullen geen gaatjes

Je zult ze onderhand wel hebben gezien, de windmolentjes zijn weer van de partij. Voor het derde jaar op rij moeten ze jou en anderen ervan overtuigen dat besturen supergoed en keileuk is, een boodschap die ANS natuurlijk van harte onderschrijft. Dit jaar blijft het echter niet bij een paar vrolijk draaiende windmolentjes en flyerende bestuursleden. Er verscheen vanochtend een kek YouTube-filmpje. In de hoofdrol rector magnificus Bas Kortmann en Collegevoorzitter Gerard Meijer, die vertellen dat een universiteit maar een dooie boel is zonder actieve studenten en dat een bestuursfunctie 'een fantastisch stuk ontwikkeling' oplevert voor de student. Afsluitend jubelen de beide heren in koor: 'Samen houden we het studentenleven draaiende!' En daar krijgen wij toch wat kriebels van in onze maag. Want waar het College van Bestuur met zo'n boodschap linksom de loftrompet afsteekt over bestuurswerk, verhoogt ze rechtsom de druk op studentbestuurders flink. Het profileringsfonds, dat onder andere bestuurders met een vergoeding tegemoet komt en daarmee het studentenleven draaiende houdt, is vorig jaar al op de schop gegaan. Daardoor is fulltime besturen niet meer mogelijk, zijn vacatiegelden voor medezeggenschappers afgeschaft en moeten veel studenten naast het bestuurswerk verplicht punten halen om überhaupt recht te hebben op een deel van de bestuursbeurs. Dit met het idee: besturen doe je naast je studie, niet in plaats van. Er is nu een tijdelijke regeling van kracht tot het collegejaar 2014/2015. Voor de periode daarna is nog geen oplossing, de discussie daaromtrent is naar verluidt verschoven naar volgend collegejaar vanwege de onzekerheid over de invoering van het leenstelsel. De rector kondigde echter al eerder aan dat 'het op langere termijn zo is dat er minder geld is' en je 'pijnlijke beslissingen moet nemen' als het gaat om het de bestuursbeurzenregeling. Natuurlijk ligt dat niet geheel aan de universiteit. Den Haag denkt ook dat het profileringsfonds een onuitputbare zak met geld is waaruit alsmaar kan worden gegraaid. Juist dan hoop je dat de RU het daadwerkelijk opneemt voor haar studenten en voorziet in een fatsoenlijke regeling voor (toekomstige) studentbestuurders. Alleen goedkope praatjes als hieronder vullen namelijk geen lege plekken bij Nijmeegse besturen, een goede ondersteuningsregeling waaruit respect blijkt voor het mee laten draaien van het studentenleven wel.