[#RUkiest] De stembus is geopend: wat valt er te kiezen?

De stembus is geopend, vanaf heden kun je hier je stem uitbrengen voor de verkiezingen voor de Universitaire Studentenraad (USR). Dit jaar heb je de keuze uit 45 studenten die voor AKKUraatd, Siam en asap strijden voor het USR-pluche. Waar kies je bij elke partij voor en wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de partijen? ANS-Online zet ze voor je op een rijtje. Wat opvalt aan de verkiezingsprogramma's van de drie partijen is de mate van overeenkomst. Allen staan ze allereerst voor de kwaliteit van onderwijs en de leus 'stop de verschoolsing' staat voorop in elk van de drie pamfletten. Tevens hekelen alle partijen het schijnbaar belabberde Engels van docenten, want gedrieën willen ze daar hogere eisen aan stellen. Bovendien vinden ze gezamenlijk dat het makkelijker moet worden voor studenten om naar het buitenland te gaan. Siam en AKKUraatd zien in de uitvoering hiervan vooral heil in het creëren van ruimte voor een buitenlandverblijf in het curriculum, asap wil dat de universiteit met meer steden contact zoekt zodat studenten op meerdere plekken terecht kunnen. Siam en AKKUraatd pleiten gezamenlijk voor concurrerende horecagelegenheden op de campus. Beide partijen zouden graag zien dat de monopoliepositie van het Facilitair Bedrijf wordt doorbroken en er concurrerende aanbieders komen op de campus. Opvallende punten van asap en Siam zijn de invoering van een RU-app voor de smartphone en de ruimere openingstijden van de Universiteitsbibliotheek. Deze zijn niet terug te lezen in het verkiezingsprogramma van AKKUraatd. Voor echt specifieke en unieke verschillen moet er diep in detail gekeken worden naar de programma's. Zo legt AKKUraatd als vanouds de nadruk op duurzaamheid. De grootste fractie wil studenten laten printen op gerecycled papier, de computers uit wanneer ze niet worden gebruikt en ze streeft ernaar de duurzaamste campus van 2012-2013 te worden. Op haar beurt lijkt Siam met name de studentbestuurders een steun in de rug te willen geven. Opvallend initiatief hiervoor is de invoering van een verenigingsportal. Dit moet een soort Marktplaats worden waar vraag en aanbod van (potentiële) studentbestuurders samenkomt. Asap legt de nadruk op een heldere communicatie en transparantie, waarbij ze bijvoorbeeld de universiteit oproept om haar digitale systeem te laten hacken en zo lekken weg te halen. Al met al lijken de fracties het op grote lijnen met elkaar eens, maar zitten er met name in de uitvoering en zwaartepunten verschillen. De fractievoorzitters van de drie partijen, Nienke Aangenendt, Marc Thewissen en Jelko Dijkman zullen deze week nog in hun eigen woorden duidelijk maken op ANS-Online waarom je op hen moet stemmen. Tot die tijd zijn de precieze plannen van de partijen online te vinden op de sites van AKKUraatd, Siam) en asap.

 

Lees meer

[#RUkiest] Nog nooit zoveel stemmen voor USR-verkiezingen

Het opkomstpercentage voor de verkiezingen van de Universitaire Studentenraad (USR) was nog nooit zo hoog als dit jaar. Om zes uur vanavond had 33,1 procent van de studenten aan de RU haar stem uitgebracht op AKKUraatd, Siam of asap, dat zijn 6028 studenten. Tot nu toe was de hoogst genoteerde opkomst die van 2009, toen 30,3 procent van de studenten de gang naar de stembus maakte. Al vanaf de start van de campagne blijken veel studenten te stemmen en dat is opvallend. Er wordt slechts een week campagne gevoerd, waarbij het afgelopen Pinksterweekend ook nog eens zorgde voor een onderbreking. De stembus is nog tot middernacht geopend, dus je kunt nog altijd stemmen. Zwevende kiezers vinden hier een analyse van de drie partijen en ook de lijsttrekkers van AKKUraatd, Siam en asap leggen op ANS-Online uit waarom ze op jouw stem rekenen. Morgenmiddag wordt in het Cultuurcafé de uitslag bekendgemaakt.

 

Lees meer

[#RUkiest] Recordopkomst USR-verkiezingen

Gisteren is de strijd om zetels in de Universitaire Studentenraad (USR) losgebarsten. Blijkbaar heeft alle gratis ranja geholpen: de opkomst van de eerste dag is de hoogste in jaren tijd, vanochtend om 8.30u stond de teller op 2650. Dat betekent dat 14,6 procent van alle stemmen al zijn uitgebracht. Ter vergelijking: vorig jaar kostte het de carrièretijgers vier dagen om zoveel studenten te mobiliseren. In 2004 was het AKKUraatd en SIAM zelfs niet gelukt om in de gehele campagne van tien dagen dit percententage te behalen. Het blijft gissen waardoor het dit jaar vooralsnog zo voortvarend gaat. De partijprogramma's zijn er niet per se beter op geworden, er is geen nieuwe partij opgericht en een glazen huis hebben we ook nog niet kunnen ontdekken. Wel zijn er nu voor alle Facultaire Studentenraden verkiezingen, een unicum. Pepijn Oomen, ambtelijk secretaris van het stembureau, heeft ook enige vermoedens: 'De dag voor de start van de verkiezingen is al goed campagne gevoerd.' Daarnaast werden studenten vroeger altijd per post geattendeerd op het stemmen, dit jaar voor het eerst per mail. Oomen licht toe: 'Zo'n brief kostte de universiteit 10.000,- euro, inmiddels heeft iedereen ook e-mail. Van daaruit kan je vrij gemakkelijk direct stemmen.'

 

Lees meer

[#RUkiest] Siam

Gisteren zijn de universitaire verkiezingen van start gegaan. Tot en met 30 mei kunnen RU-studenten hun stem uitbrengen voor de Opleidingscommissies, Facultaire Studentenraden en de Universitaire Studentenraad (USR). ANS-Online vroeg de drie partijen die strijden om het USR-pluche waarom we nu precies op AKKUraatd, asap of Siam moeten stemmen. Lees hier het verhaal van Siam-lijsttrekker Marc Thewissen. Als oudste studentenfractie binnen de USR is Siam in academisch jaar 2011-2012 vertegenwoordigd door slechts één persoon. Ondanks het feit dat we als eenmansfractie hebben moeten functioneren, is 2011-2012 een zeer productief en succesvol jaar voor Siam geweest. Niet alleen realiseerde Siam de voorgenomen oprichting van een vereniging, maar ook de gehoopte groei in de achterban is werkelijkheid geworden. Binnen de USR heeft Siam geprobeerd een eigen geluid goed te laten horen. Bij interne discussies heeft huidig fractievoorzitter Tijke Eijkemans afwijkende meningen niet geschuwd en heeft hij discussies op het scherpst van de snede gevoerd. Hierdoor is meerdere malen een uitkomst bereikt die een goede weerspiegeling van de gehele studentenpopulatie en de bijbehorende mening is. Discussie over de inhoud van de brief aan het College van Bestuur (CvB) voor de standpuntbepaling van de USR over het sociaal leenstelsel in de masterfase, is hier een voorbeeld van. Hierin kwam duidelijk de pragmatische en realistische houding van Siam naar voren. Siam staat voor toegankelijk en betaalbaar onderwijs, maar nam in deze discussie het standpunt in dat (landelijke) medezeggenschap zich constructief op dient te stellen en nooit de deur voor een gesprekspartner dicht mag slaan wegens onhoudbare principes. Bezuinigingen lijken met het zittende kabinet onoverkomelijk en Siam is van mening dat meepraten over de invulling hiervan meer winst oplevert voor de student, dan de hakken in de grond zetten. Dit betekent niet dat Siam zich niet heeft verzet tegen de bezuinigingsmaatregelen die landelijk zijn opgelegd. Binnen de landelijke organisatie waarbij de fractie is aangesloten, het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), werken we mee aan de lobby die gevoerd wordt tegen de bezuinigingsmaatregelen van het (demissionaire) kabinet. Hiermee doelen we onder andere op de aankomende langstudeerboete. Volgens Siam is dit een onhoudbare maatregel. Nu oud-Siam-lijsttrekker Thijs van Reekum in het volgend collegejaar voorzitter van het ISO wordt, is de verwachting dat deze contacten komend jaar worden aangescherpt en zelfs verbeterd. Mede door de oprichting van de vereniging heeft Siam zich meerdere malen proactief opgesteld en heeft het belangrijke zaken aangekaart. Zo was het Siam die ter oren kwam dat de intro’s van de RU en de HAN komende zomer samenvallen en dit aankaartte. Verder hebben we studieverenigingen geïnformeerd over veranderende regels omtrent boekverkoop en hebben we problemen met Osiris geïnventariseerd. Aankomend collegejaar zullen we deze koers doorzetten. Verdere groei van de achterban en nog duidelijker het Siam-geluid laten horen, zullen een belangrijke doelstelling zijn. De kernbegrippen voor Siam zijn dan ook kwaliteit in de breedste zin: zowel goed onderwijs als goede voorzieningen voor studenten. Daarnaast is keuzevrijheid een essentieel begrip. Keuzevrijheid dient niet in de verdrukking te komen door schoolse rendementsmaatregelen. Studenten zijn inteligent genoeg om eigen keuzes te maken en de verantwoordelijkheid hiervoor te dragen. Beperking van keuzevrijheid resulteert niet in creatieve denkers, maar in volgzame onzelfstandige mensen. Juist tijdens de studententijd is het belangrijk dat een student zichzelf optimaal weet te ontplooiien: op het gebied van studie, binnen een bestuur of commissies, door naar het buitenland te gaan of door eigen initiatieven, zoals het beginnen van een bedrijf. Stem daarom Siam, zodat ook volgend jaar een kritisch maar pragmatisch geluid in de USR behouden blijft! Kies voor kwaliteit en keuzevrijheid, stem Siam! Lees ook de pleidooien van AKKUraatd en asap. Stemmen kan hier.

 

Lees meer

[#RUkiest] USR-debat: weinig inhoudelijke verschillen

De campagne voor #RUkiest lijkt te zijn begonnen. Van woensdag 23 tot en met woensdag 30 mei kunnen studenten stemmen voor de medezeggenschap op opleidingen- facultair- en universitair niveau. Vanmiddag werden de verkiezingen afgetrapt met een debat tussen vertegenwoordigers van de drie universitaire partijen, AKKUraatd, asap en Siam. De opkomst was verrassend hoog en niet alleen afkomstig uit de achterban van de partijen. Ondanks diverse pogingen van de gespreksleider en vragen uit de zaal lukte het de debatterende lijsttrekkers en fractievoorzitters niet goed de inhoudelijke verschillen tussen de partijen te benadrukken. De belangrijkste conclusie van de drie partijen was dat de verschillen vooral in nuance te vinden zijn, maar dat samenwerking belangrijker is om ook daadwerkelijk iets te bereiken in de universitaire medezeggenschap. Vrijwel iedere poging tot onderscheiding werd door anderen de kop ingedrukt met 'dat doen wij ook'. Er werd veel geschermd met open deuren als 'wij zijn actief', 'wij staan midden in het studentenleven' en 'wij leggen verantwoording af'. Ook de lijsttrekkers (Nienke Aangenendt van AKKUraatd, Jelko Dijkman van asap en Marc Thewissen van Siam) moeten nog enigszins op dreef komen, ze werden regelmatig overschaduwd door hun eigen fractievoorzitters, die al een jaar ervaring hebben opgedaan met het debatteren in de Universitaire Studentenraad. De lijsttrekkers krijgen nog genoeg kansen om zich te onderscheiden en een duidelijk geluid te laten horen. Morgenavond vindt er een nieuw debat plaats bij Campus On Air (te beluisteren op Nijmegen1) en deze week verschijnen er op ANS-Online opiniestukken van de drie lijsttrekkers. Vanaf woensdag zullen de partijen actief campagne gaan voeren op de campus. Zelfs tijdens het Diesfestival, normaal gesproken een campagnevrije dag, wordt de strijd voortgezet. Wil je zelf uitzoeken wat de belangrijkste verschillen tussen de partijen zijn? Lees hier de verkiezingsprogramma's van AKKUraatd (verkorte versie), asap (samengevat in één afbeelding) en Siam.

 

Lees meer

[UPDATE] Siam presenteert lijsttrekker

Na de presentatie van de lijsten van AKKUraatd en asap is het wachten op de lijst van Siam. Morgen is de deadline voor het inleveren van de lijsten voor de USR-verkiezingen eind mei. Hoewel de USR-dwerg nog niet haar hele lijst bekend wil maken, kunnen wij wel alvast een tipje van de sluier oplichten: de lijsttrekker. Marc Thewissen is degene die het moet gaan doen voor Siam. Thewissen studeert Rechtsgeleerdheid en zat vorig jaar in de Facultaire Studentenraad. Hij was algemeen bestuurslid voor de JOVD Nijmegen en dit jaar penningmeester van de Juridische Faculteitsvereniging. De verwachting is dat Thewissen het zwaar zal krijgen in de campagne. Het gerucht gaat dat Siam deze week nog rond heeft moeten bellen om een lijsttrekker te vinden. De partij zelf ontkent dit. Nu asap waarschijnlijk veel stemmen weg zal kapen bij de studentenverenigingen lijkt het laatste beetje achterban van Siam te zijn verdwenen. Update: Inmiddels is de gehele lijst van Siam bekend. Met negen kandidaten van de Faculteit der Managementwetenschappen zullen zij een alles behalve breed publiek aanspreken. Als volgend jaar Siam wordt genoemd, zullen de Radboudianen dan eindelijk alleen nog maar aan kip denken? Lijst Siam 1. Marc Thewissen - Rechtsgeleerdheid 2. Pascal van der Bol - Sociologie 3. Helly Maris - Communicatie- en Informatiewetenschappen 4. Daniel Bonder - Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies 5. Niels van Rosmalen - Bedrijfskunde 6. Chiel Soeter - Bedrijfskunde 7. Iris van Diest - Bestuurskunde 8. Renée Kooij - Tandheelkunde 9. Maurits Gaudesaboos - Economie en Bedrijfseconomie 10. Pim Heesterbeek - Wiskunde 11. Anne-Meike van der Maat - Politicologie 12. Joran Bekhuis - Bestuurskunde 13. Koen Overeem - Bedrijfskunde 14. Marloes Hoekman - Bedrijfskunde 15. Tijke Eijkemans - Politicologie

 

Lees meer

De Terugblik: dit was de RU

In de laatste tien dagen van 2013 blikt ANS terug op een opmerkelijk jaar. In overzichten vatten we de memorabele en bijzondere momenten samen, lachen we om idiote plannen van Bussemaker en rakelen we eigenaardige nieuwtjes op. Deze eerste kerstdag: dit was de RU. 5. No!Siam Afgelopen jaar gooide medezeggenschapspartij Siam de handdoek in de ring. Na jaren van speculatie kon ANS eindelijk het plaatje met een zinkend Siam-schip tevoorschijn halen. In 2012 deden de Siamezen voor het laatst mee met de verkiezingen en wisten ze met Si!Siam nog net één zetel te halen. Toegegeven: het campagnefilmpje met bijbehorend deuntje was leuk. Tijdens diezelfde verkiezingen werden we overigens op de redactie verblijd met een pak van het welbekende Thaise gerecht. De verpakking kwamen we dit voorjaar weer tegen en daar stond toch wel een zeer opmerkelijke houdbaarheidsdatum op: maart 2013. De partij heeft het een maand langer weten vol te houden dan haar smakelijke naamgenoot. 4. Fietsterreur De RU was klaar met de vele rijwielen op plekken waar ze toch vooral niet bedoeld waren. Er werden tal van nieuwe stallingen gebouwd, wat bij het Gymnasion een woestijn tot gevolg had. De aannemer had namelijk het weerbericht niet in de gaten gehouden, waardoor zo’n veertig kubieke meter zand werd verplaatst. Foutje, bedankt. Toen alle stallingen in het nieuwe collegejaar af waren, besloot het Universitair Vastgoed Bedrijf (UVB) om meteen een opvoedcursusje aan studenten te geven. Parkeercoaches kregen de taak om de hogeropgeleiden aan te wijzen waar ze hun stalen ros konden parkeren. Na een paar weken waren de heropvoeders er weer vandoor en inmiddels zijn de tweewielers weer óveral te vinden. Mission failed. 3. Merkel’s eredoctoraat De RU vierde haar negentigste verjaardag en iedereen mocht het weten. Met een grote sportdag, Radboud Rocks en TedX werd het lustrum goed gevierd. Maar het hoogtepunt vond plaats op 23 mei: Angela Merkel vereerde de Radboud Universiteit met een bezoek om een eredoctoraat in ontvangst te nemen. Niet alleen Merkel was aanwezig in de Stevenskerk, ook Mark Rutte, Jeroen Dijsselbloem en andere hoogwaardigheidsbekleders woonden het spektakel bij. Na afloop nam Merkel nog alle tijd om met studenten te proosten en uitgebreid te dineren. Met het dessert achter de kiezen scheurden de auto’s weer weg met de bondskanselier, richting helikopter en regeringsvliegtuig. 2. Rukker van de wand gerukt De RU en kunstexposities, het is geen geweldige combinatie. Waar vorig jaar Peter Otto’s Fonzie in de kliko verdween, werd dit jaar kunst gecensureerd in het Huygensgebouw. Het schilderij Saat kulesi werd na klachten verwijderd. De beeltenis van een man die zich laat bevredigen door een vrouw in hoofddoek, werd niet goed ontvangen door een medewerker. Ze vond zichzelf teveel lijken op de persoon op het schilderij en diende een klacht in bij de kunstcommissie. ‘Ook collega’s vonden dat de medewerker in kwestie leek op de afgebeelde persoon’, aldus de kunstcommissie. 1. De Refter Het universiteitsrestaurant. Een van de onderwerpen waar ANS het meeste over schreef in 2013. Zo riepen studenten op om de Refter te sluiten, werd de plofkip uit het assortiment gehaald en kon er éindelijk gepind worden bij de vriendelijke Refterdames. Maar het grootste nieuws was dat het Facilitair Bedrijf in zwaar weer zat. Door de vele bezuinigingen zijn studenten en medewerkers massaal weg gelopen: het was tijd voor actie. Studenten kregen tien procent korting op hun refterhap, er vond een verbouwing plaats en er werden goedkope broodjes geïntroduceerd. Bovenal schreef ANS voor het eerst in jaren weer positief over de nieuwe gerechten in de Refter en kreeg ook het kerstdiner een goede recensie. Er gloort hoop.

 

Lees meer

Dubbel genaaid bij dubbele master

Ambitieuze studenten die twee studies tegelijkertijd volgen worden straks extra hard gepakt door de langstudeerdersboete. De boete zal toegekend worden op basis van de nominale duur van de kortste studie. Als je een twee- of drie jaar durende master tegelijk met een eenjarige master volgt, krijg je de boete op je bord als je langer dan een jaar uitloopt voor de eenjarige master. Twee jaar na het begin van je eenjarige master moet je de langstudeerdersboete gaan betalen, ook als je nog bezig bent met je andere masteropleiding. Pas als de kortste studie afgerond is gaat de nominale duur van de langere studie tellen als criterium om de langstudeerdersboete toe te kennen. Bij een twee jaar durende master heb je het recht om een jaar uit te lopen, maar als je dit combineert met een eenjarige master, die je verspreidt over de drie jaar krijg je in het derde jaar te maken met de boete. USR-lid Tijke Eijkemans van Siam ontdekte dit in de regelgeving van de RU en kaartte het aan bij het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Het ISO bevestigt na navraag bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat dit gevolg van de langstudeerdersboete landelijk geldt. 'Studenten moeten alles op de eenjarige master gooien en de langer durende master er bij doen. Dat is vreemd omdat de student als twee verschillende personen wordt behandeld,' aldus Eijkemans.

 

Lees meer

Het einde van Siam?

Al een paar jaar wordt openlijk gespeculeerd over het einde van studentenpartij Siam. Ook wij hadden bij de vorige verkiezingen voor de zekerheid al een plaatje gephotoshopt met een zinkend Siam-schip. Nu kunnen we het dan eindelijk van stal halen. De toekomst van de marginale USR-fractie is onzeker en de club opheffen is een serieuze optie, zo vertelt fractievoorzitter Marc Thewissen.

'De partij is de laatste jaren afgebrokkeld en in de huidige vorm kan Siam niet blijven bestaan', aldus Thewissen. De oorzaken van de problemen liggen volgens hem vooral bij het imago dat onder studenten is ontstaan over de club. 'Siam heeft de laatste jaren vooral bekend gestaan als de partij waar studentbestuurders makkelijk een plek op de lijst konden krijgen na hun bestuursjaar. Dat was de afgelopen jaren absoluut niet meer waar de partij voor staat, waardoor de inhoudelijke punten buitenspel kwamen te staan.'

Dat moet anders, maar hoe is nog de vraag. Thewissen meldt dat hij en een groep geïnteresseerden aan het brainstormen zijn over de toekomst van de medezeggenschapsfractie. 'Mocht Siam blijven bestaan dan zullen we moet een goed plan moeten komen en studenten echt aanspreken.' Zo niet, dan kan het ook zijn dat Siam stopt en de groep studenten, waarvan Thewissen voorlopig geen namen wil noemen, een nieuwe partij opricht. 'Dat moet dan geen doorstart van Siam worden met een nieuwe naam, maar een heel andere partij.' Hoe dat vormgegeven gaat worden is niet bekend, maar de kans zit er dik in dat Radboudianen in de toekomst bij de naam Siam enkel nog denken aan dat ene kipgerecht.

 

Lees meer

Ook kieslijst AKKUraatd bekend

Nadat vanmorgen de kieslijst van studentenpartij asap bekend werd, maakt ook AKKUraatd haar kandidaten bekend. Aanvoerder van de lijst is Nienke Aangenendt, huidig voorzitter van studievereniging KNUS (Algemene Cultuurwetenschappen). Michelle van Kleef, bestuurslid bij SPiN (Psychologie) staat als tweede op de lijst, gevolgd door Patrick Verleg, assessor bij de Betafaculteit en huisjurist van de roodbroeken Pepijn Eymaal. De top vijf van de lijst wordt volgemaakt door Rechtenstudente Merle Bonefaas. De meest opvallende kandidaat van de lijst is wellicht de nummer tien, Caroluspreses Tom Hautvast. Terwijl bestuursleden van de grote verenigingen inmiddels verdeeld zijn, is het wachten nu op de lijst van Siam. Wie weet dat zij bij Karpe Noktem een bestuurslid weg weet te kapen. De volledige lijst is als volgt samengesteld: 1. Nienke Aangenendt – Algemene Cultuurwetenschappen 2. Michelle van Kleef – Psychologie 3. Patrick Verleg – Informatica & Informatiekunde 4. Pepijn Eymaal – Recht en Management 5. Merle Bonefaas – Rechtsgeleerdheid 6. Sjef Tielen – Geschiedenis 7. Geert van Rijt – Bedrijfskunde 8. Sander van Lanen – Geneeskunde 9. Jelle Guldenaar – Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 10. Tom Hautvast – Recht en Management 11. Valerie Richelle – Biologie 12. Rolf de Rode – Bedrijfscommunicatie 13. Toon Lamberts – Biomedische wetenschappen 14. Julia Krug – Natuurwetenschappen & Scheikunde 15. Sjir Schütt – Politicologie

 

Lees meer

Uit de Oude Doos: #RUkiest

Iedere twee weken rakelt ANS herinneringen op door een artikel uit de archieven te plukken. Deze week in de nostalgische rubriek:dirty campaigning. Vanaf vandaag kan er worden gestemd voor de universitaire verkiezingen. Tot en met volgende week woensdag gijzelen enthousiaste medezeggenschappers de campus om zoveel mogelijk zieltjes te winnen op de concurrent. Een mooie aanleiding om eens oude koeien uit de sloot te halen. In mei 2005 vroeg ANS de lijsttrekkers van de drie partijen AKKUraatd, SIAM en Student '01 de beerput open te trekken en bakken stront over de hoofden van hun concurrenten te kieperen. Wat blijkt, er zijn veel parallellen te trekken tussen de clichés van zeven jaar geleden en de stereotyperingen van de partijen die dit jaar meedoen. De opkomst bij de USR-verkieziningen is in deze periode dan wel zo'n 10 procent hoger geworden, maar vervang Student '01 door asap en je hebt een aardig beeld van de sleaze en dirt die deze weken in de wandelgangen de ronde doet.

Stemmingmakerij

Deze maand kiest de Radboud Universiteit weer haar studentenraadsleden. Als je nog niet weet op welke partij je moet gaan stemmen: de lijsttrekkers vertellen waarom de keuze niet op SIAM, AKKUraatd of Student '01 moet vallen. Tekst: Mathieu Janssen De Universitaire Studentenraad heeft bepaald geen hip imago. In 2004 was de opkomst tijdens de verkiezingen dan ook amper 14 procent. Dat moet dit jaar beter kunnen en om te beginnen is het elektronisch stemmen via KISS verbeterd. ANS draagt ook haar steentje bij en laat de lijsttrekkers van de studentenpartijen aan het woord. De spelregels: geen promotieplaatje, maar moddergooien naar de concurrenten. Sanne Nauts (20), Lijsttrekker AKKUraatd Waarom verdient SIAM nul stemmen? 'SIAM wil graag vriendjes blijven met het College van Bestuur (CvB). De fractie mag wel wat kritischer zijn. Ook de arbeidsmentaliteit van SIAM is niet zo goed. Als nieuwe kandidaten zich bij SIAM aanmelden, wordt hen verteld dat ze ongeveer twintig uur per week kwijt zijn. Het is idealiter veertig uur. 'De fractie reageert vooral op wat het CvB zegt, ze gaan zelf niet op onderzoek uit. De partij mag wel wat actiever zijn. Wat mij ook opvalt aan SIAM, is dat ze veel aandacht proberen te krijgen tijdens de verkiezingscampagne, maar de rest van het jaar nauwelijks te zien zijn.' Waarom geen Student '01? 'Student '01 heeft lef. De fractie slijmt niet bij het CvB, maar durft te zeggen waar het op staat. Het is jammer dat ze zo onprofessioneel zijn. Ze bereiden bijvoorbeeld hun vergaderingen niet goed voor. Dit geven ze wel eerlijk toe, maar ik vind dat je dat niet kunt maken. 'Ook is Student '01 te veel bezig met de faciliteiten op de campus. De partij schenkt veel aandacht aan bijvoorbeeld bier in het CultuurCafé voor half vier. Onderwerpen als de kwaliteit van het onderwijs en overvolle collegezalen laat Student '01 vaak links liggen.' Bart Buijs (21), lijsttrekker SIAM Waarom moet AKKUraatd nul zetels krijgen? 'Het is beter iets door overleg te bereiken dan te gaan protesteren. AKKU roept studenten op tot "demonstuderen" zonder dat het doel duidelijk is. De partij moet meer aandacht besteden aan de inhoud in plaats van aan de vorm. Je kunt niet verwachten dat je studenten actief in de onderwijspolitiek betrekt wanneer niet wordt uitgelegd wat deze precies inhoudt. 'Verder doet AKKUraatd overal te principieel over. De fractie bespreekt alles met het toontje "het zou zo en zo moeten". Ook hamert ze in discussies vaak op de wet. Die is voor studenten helemaal niet zo gunstig. Het is beter te proberen om in overleg tot iets goeds te komen.' Waarom hoort Student '01 niet in de studentenraad thuis? 'Student '01 heeft alleen punten die nergens op slaan. Het programma heeft niks te melden over de kwaliteit van het onderwijs. Activiteiten naast de studie zijn wel belangrijk, maar het onderwijs gaat voor. Studenten komen in Nijmegen studeren vanwege de kwaliteit van het onderzoek en onderwijs. Uiteindelijk moet je een goede baan zien te vinden. Dan is het fijn als je tijdens je studententijd al 's middags kunt drinken, maar dit heeft geen prioriteit. Het is jammer dat het zo'n single-issue-partij is, want de mensen van Student '01 in de studentenraad hebben het altijd goed gedaan.' Laurens de Wit (21), lijsttrekker Student '01 Waarom moeten we AKKUraatd links laten liggen? 'AKKUraatd roept veel over de tekortkomingen van de landelijke onderwijspolitiek. De partijleden moeten realistisch zijn. Als fractie in de USR kun je het onderwijssysteem van Nederland niet veranderen. Om iets voor elkaar te krijgen moeten ze zich richten op hun eigen werkgebied: Nijmegen. Natuurlijk heeft AKKUraatd ook kritiek op het beleid van de RUN. Ik heb alleen het idee dat ze bij elk nieuw voorstel op voorhand al tegen zijn. Kritiek is wel goed, maar je moet geen kritiek geven om het kritiek geven.' Waarom moeten de studenten geen SIAM gaan stemmen? 'De indruk die ik van SIAM krijg is dat de mensen in de fractie allemaal voor hun eigen hachje gaan. Ze praten in termen van "wat ik wil", terwijl ze er voor de student moeten zijn; ze zijn gekozen door studenten, dus daar moeten ze ook naar luisteren. Volgens mij zit een groot deel van SIAM alleen in de partij om zijn of haar eigen c.v. op te leuken. 'SIAM is een log, bureaucratisch instituut, bijna ingericht als een ministerie. Ik vind het dan ook niet opmerkelijk dat een oud-bestuurslid van SIAM nu op de lijst van Student '01 staat. SIAM moet het belang van de USR wel in proporties zien.' Heeft u een keuze gemaakt? Vergeet je KISS-wachtwoord niet te veranderen en laat van je horen tijdens de verkiezingen van 17 tot en met 31 mei. Vergeten we niet iets? Jazeker, dit jaar doet er een nieuwe partij mee aan de studentenraadverkiezingen. GO!! Transparant RU&HAN / MEI: een hele mond vol. De partij is in heel Nederland actief en heeft in veel studentenraden zetels weten te veroveren. In 2002 deden ze ook al mee aan de verkiezingen, maar dat was allesbehalve een succes. Lijsttrekker Mehmet Spruyt werd van deelname uitgesloten omdat hij in Utrecht bleek te studeren. Hierdoor kwamen er studenten op verkiesbare plaatsen die getekend hadden voor lijstduwer. Dit jaar hebben ze een geheel nieuwe lijst gevormd. Lijsttrekker Nafiz Aydogdu (20) studeert gewoon in Nijmegen en zal de partijpunten het komende jaar proberen te verwezenlijken. GO!! Transparant RU&HAN / MEI staat kort door de bocht voor: transparantie, grensverleggend onderwijs en onderzoek, betere communicatie en nauwere samenwerking met alles wat je maar kan bedenken.
De naam van Mehmet Spruyt is op verzoek gefingeerd.

 

Lees meer

Uit de Oude Doos: Siam en het fietsenrek

Iedere twee weken rakelt ANS herinneringen op door een artikel uit de archieven te plukken. Deze week in de nostalgische rubriek: de fietsenblokkade van Siam Studentenfractie Siam leek als vanouds een anoniem jaar door te maken, tot fractievoorzitter Mark Thewissen vorige week plots met een aantal opmerkelijke uitspraken kwam op ANS-Online. De partijleider ziet geen toekomst meer voor zijn partij en wil waarschijnlijk verder met Siam 2.0, of zoiets. 'Siam heeft de laatste jaren vooral bekend gestaan als de partij waar studentbestuurders makkelijk een plek op de lijst konden krijgen na hun bestuursjaar', zo vertelde hij ons. Zou ANS enige bijdrage hebben gehad in die - volledig terechte - beeldvorming? Nee, vast niet. Wij publiceerden alleen onschuldige stukjes zoals onderstaande, in de Deze Maand Niet van oktober 2005. Een verbaasde ANS-redacteur vond het kantoor van Siam, toen nog onze buren, geblokkeerd door een stapel fietsenrekken. De lijsttrekker van dienst deed niets anders dan een paar van zijn fractieleden bellen, om vervolgens de barricade te laten zijn voor wat het was. Deze bleef vervolgens nog ruim een halve week staan. Zoveel belang hechtten de actieve medezeggenschappers blijkbaar niet aan hun kantoorruimte. Wie trouwens nog twijfels heeft of het einde van Siam daadwerkelijk nabij is: in mei vorig jaar kwamen de pluchebeesten ons als goede grap een pak Knorr Kip siam brengen. Kijk op de foto hiernaast eens naar de uiterste houdbaarheidsdatum van het Thaise gerecht. Toeval of een profetisch inzicht? Lees hieronder de Deze Maand Niet uit de ANS van oktober 2005  
Deze Maand Niet Rechts besteedt kleine klusjes liever uit. Zo moet Maarten "geen gezeik dump" Dijk van SIAM (wie?) ook hebben gedacht, toen hij oog in oog stond met een barricade van fietsenrekken voor het partijkantoor. Hij beantwoordde de ludieke actie door wat mensen op te bellen en vervolgens weg te fietsen. Flauw hoor. Misschien is Studenten Inactieve Medezeggingsschap dan toch een betere naam? Overigens was deze baldadigheid tegen het etablissement vrij nutteloos, de dames en heren van SIAM waren de hele dag in geen velden of wegen te bekennen.

 

Lees meer