Nieuwe regels terugbetalen studieschuld

Vanaf 1 januari 2012 kunnen afgestudeerden het terugbetalen van hun studieschuld tijdelijk stopzetten door een aflosvrije periode aan te vragen. Komt het even niet uit om maandelijks een smak geld terug over te maken aan DUO, dan kan je dat nu tot maximaal vijf jaar uitstellen. Je hebt geen recht op de aflosvrije periode wanneer je onterecht gebruik hebt gemaakt van je OV-studentenkaart of betalingsachterstanden hebt bij het terugbetalen van je studieschuld.

Ook de regels over het terugbetalen naar draagkracht veranderen per 1 januari 2012. Tot op heden was het zo dat je een wettelijk maandbedrag betaalde en bestond de mogelijkheid om af te lossen naar ratio van het inkomen. Vanaf nu betaal je automatisch naar draagkracht als dat in je voordeel is. Daar staat tegenover dat het inkomen van je partner gaat meetellen bij het berekenen van de draagkracht, waar dat onder de vorige regel niet het geval was. Iedereen die na 1 september 2009 voor het eerst studiefinanciering ontving, valt onder de nieuwe regeling.