Misstanden universiteiten onderzocht

Vier masterstudenten journalistiek aan de Vrije Universiteit zijn een grootschalig onderzoek gestart naar de kwaliteit van universitair onderwijs. Met het initiatief proberen ze mogelijke misstanden in kaart te brengen. Zijn er in het WO ook InHolland- of Windesheimtaferelen aan de gang?

Roeland Muller, een van de initiatiefnemers, zegt universiteiten en studies niet te willen schofferen. 'Het is niet ons doel om scholen of opleidingen te laten sneuvelen. We willen juist een open cultuur creëren.' De studenten verwachten dat het huidige financieringsstelsel, waarbij universiteiten geld krijgen op basis van studentenaantallen, voor een toenemende druk op docenten zorgen. 'Universiteiten kampen met hoge kosten voor studenten die langer studeren dan het nominale programma. Verhalen over de versoepeling van tentamens en het vergemakkelijken van onderwijs zijn daar een gevolg van.'

Muller denkt dat docenten op dit moment niet naar buiten durven te treden wanneer de kwaliteit van het onderwijs in het geding komt. 'Vorige maand deed VU-politicoloog Gijs Schumacher dat wel. Wat hij zei was niet eens zo schokkend, maar bij zijn collega's zag je meteen ontkenning.' Eind december zei Schumacher tegen BNR Nieuwsradio dat de afdeling Politicologie aan de VU met een nieuw onderwijsprogramma werkt, waarbij studenten die een vak opnieuw moesten doen een makkelijker tentamen op hun bordje kregen.

Met een grootschalige enquête onder universitair docenten en professoren willen ze onderzoeken of de huidige verhalen over diploma-fraude en slechte onderwijskwaliteit slechts het topje van de ijsberg zijn. Inmiddels hebben ze 1300 docenten benaderd. Over conclusies wil Muller nog niet veel zeggen: 'We willen wachten tot het onderzoek afgerond is, maar de eerste resultaten laten zien dat er iets aan de hand is.' Ook studenten wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan het project. Op hettopjevandeijsberg.nl kun je je ei kwijt over misstanden binnen je studie.