Universiteitbestuurder moet snel salaris inleveren

'Onderwijsbestuurders, lever uw salaris nu vast in.' Zo luidt de oproep van de bewindslieden op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Wet normering topinkomens, die exorbitant hoge salarissen van onderwijsbestuurders aan banden moet gaan leggen, ligt nog ter toetsing bij de Eerste Kamer, maar als het aan Van Bijsterveldt en Zijlstra ligt, worden de inkomens zo snel mogelijk teruggedrongen. Ze dreigen zelfs met terugvordering als bestuurders die te veel verdienen salarisverhoging krijgen.

Met de huidige salarissen van rector magnificus Bas Kortmann en collegevoorzitter Roelof de Wijkerslooth zit het wel snor. Met de 223.000 en 222.000 euro die zij verdienen vallen ze net onder het maximum van 225.000 euro. Ook de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur zal niet meer mogen verdienen dan dat bedrag. Zou het bestuurders niet sieren om toch een beetje meer in te leveren? Bijvoorbeeld wanneer je moet gaan kiezen tussen studenten die door overmacht een boete van 3.000 euro op moeten hoesten of studenten die zich inzetten voor verenigingen.