AKSIE!

Het is tijd voor verandering! Dat roept #studierecht, het Nijmeegse initiatief dat is ontstaan vanuit studenten en studentenvertegenwoordigers in reactie op Halbe Zijlstra's wetsvoorstel 'Studeren is investeren'. Joep Karskens, woordvoerder van het nieuwe actiecomité en Algemeen Bestuurslid van Studentenvakbond AKKU, legt uit waarom #studierecht is opgericht: 'De bezuinigingen die nu plaatsvinden in het hoger onderwijs zijn de grootste sinds de invoering van de studiefinanciering. Daar moeten we absoluut op reageren, het is tijd voor actie.' Het initiatief is 'dynamisch ontstaan' bij studenten uit Nijmeegse organisaties en wordt gesteund door AKKU, DWARS, de Jonge Socialisten en Rood. Vanaf Facebook ageren de boze actievoerders tegen Halbe's plannen en proberen ze zoveel mogelijk studenten te mobiliseren.

Op 1 maart zal er een openbare actievergadering plaatsvinden in het Erasmusgebouw. Studenten worden opgeroepen mee te praten en- denken over welke stappen kunnen worden ondernomen tegen de bezuinigingen. Ook kunnen studenten brieven ondertekenen die naar de Tweede Kamerleden zullen worden gestuurd. 'Die brieven zijn een directe, concrete manier waarop studenten hun bijdrage kunnen leveren', vertelt Karskens. In de landelijke actieweek van 19 tot 23 maart zal #studierecht ook actie gaan voeren. Via AKKU heeft de actiegroep contact met de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) om de plannen kort te sluiten. Wat er dan precies wordt georganiseerd, is nog niet bekend.