Nederland discrimineert buitenlandse studenten

Waar Nederlandse studenten (nog) op kosten van de overheid kunnen reizen, kunnen buitenlandse studenten dit niet in Nederland. Voor de EU genoeg reden om Nederland te dagen voor het Europese Hof van Justitie en te beschuldigen van discriminatie. De huidige regeling is in strijd met het beginsel van gelijke behandeling: studenten van buitenaf moeten namelijk dezelfde rechten hebben als lokale studenten.

Hier is het ministerie het niet mee eens. Volgens minister Jet Bussemaker van Onderwijs valt de regeling onder een uitzondering die is gemaakt in de Europese wet, welke bijvoorbeeld gemaakt wordt voor levensonderhoud of studieleningen. Dat Nederland in 2010 en in 2012 al eens voor deze regeling op de vingers is getikt, negeert ze. Ieder jaar studeren in Nederland 28.000 buitenlandse studenten, dat is 4,4% van de totale studentenpopulatie. In Nijmegen studeerden in 2012 ongeveer 1500 buitenlandse studenten.

Door studenten worden er vraagtekens gezet bij de beschuldiging. Kai Heijnemans, voorzitter van de LSVb: 'Als buitenlandse studenten in Nederland een ov-kaart krijgen, krijgen Nederlandse studenten in het buitenland dan toegang tot studentenvoordelen die daar gelden?'

Of de OV-chipkaart ook voor Nederlandse studenten wordt afgeschaft is nog steeds de vraag, tot op heden is daar nog geen concreet besluit over genomen.