[Update] Gemeente draait sociëteiten de nek om

Moeten Carolus en Ovum Novum voortaan om 12 uur de tap dichtgooien? Wel volgens een voorstel van het college van burgemeester en wethouders (B en W). De Gemeente Nijmegen wil dat niet-kroegen na middernacht geen alcohol meer schenken. Dat is het voorstel in de nieuwe Drank- en Horecaverordening, die iedere gemeente vanaf 1 januari 2014 moet hebben. Het college van B en W stelt in de verordening voor dat 'paracommerciële' instellingen fors krappere openingstijden krijgen. Zij mogen volgens de nieuwe plannen enkel nog vanaf 12 uur 's middags tot middernacht drank schenken. Verenigingen als Carolus Magnus, Ovum Novum en Phocas krijgen hierdoor grote problemen. Vanaf 1 januari 2014 wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen commerciële horeca en andere plekken waar alcohol te verkrijgen is. Kroegen in de Molenstraat mogen daardoor zo lang open blijven als ze willen, studentenverenigingen hebben pech en mogen maar tot middernacht alcohol schenken. In de regeling is besloten dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende paracommerciële instellingen, uitzonderingen zijn dus niet mogelijk. Ook wordt er een 'alcoholmatigingsverordening' van kracht, waarbij Happy Hours niet meer toegestaan zijn. Er wordt gesproken van een Happy Hour als er alcohol wordt verstrekt die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60 procent van de prijs die het normaal kost. De meeste verenigingen verkopen hun biertje voor één euro, tijdens happy hours mag dit nog maar 60 cent zijn. Als verenigingen weer de beruchte 50 cent-feestjes willen geven zouden zij dus moeten zorgen dat deze lagere bierprijs 24 uur en een minuut geldig is. De regeling moet nog door de Gemeenteraad, dus is nog niet definitief. GroenLinks is het niet met de regeling eens en zal woensdag tijdens de behandeling van dit plan met een tegenvoorstel komen. Zij wil dat studentenverenigingen tot 4 uur 's nachts alcohol mogen schenken. GroenLinks-raadslid Jos Reinhoudt: 'Dat sluit beter aan bij het studentenleven. ’s Middags zitten studenten nog in colleges of in de UB. Pas later op de avond begint het uitgaansleven. Daarom mag ’s nachts tot 4 uur de tap open.' Update 16:15 uur: Op dit moment wordt er gewerkt aan een amendement. In ieder geval Groenlinks, D66 en het CDA zijn tegen de regeling zoals deze er nu ligt. Bij elkaar hebben ze 14 van de benodigde 20 zetels. Update 17:00 uur: Inmiddels heeft ook de VVD laten weten dat studenten na middernacht bier moeten kunnen blijven drinken. Met de VVD er bij zijn er nog maar 2 van de benodigde 20 zetels nodig. Toch is nog niet duidelijk wat het alternatief volgens deze partijen moet zijn.

 

Lees meer

[Update] Gemeenteraad: sociëteiten open tot 4 uur

Een meerderheid in de gemeenteraad wil dat sociëteiten van studentenverenigingen tot 4 uur 's nachts open kunnen blijven en dat er tot 8 uur 's ochtends alcohol mag worden geschonken. Het college van burgemeester en wethouders (B en W) was van plan om sociëteiten nog maar tot middernacht alcohol te laten schenken. Ze wilde een strikt onderscheid maken tussen commerciële horeca en zogenaamde 'paracommerciële' instellingen, waaronder sportclubs en studentenverenigingen vallen. Een meerderheid wil nu dat de venstertijd wordt vastgesteld op 4 uur 's nachts: de sociëteiten hoeven dan nog niet dicht, wel is het zo dat er geen nieuwe studenten naar binnen mogen. Afgelopen vrijdag kwam er veel verzet van studentenverenigingen, het Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen (BOS) en Nijmeegse politieke partijen. GroenLinks, D66, CDA en VVD hebben een amendement opgesteld, bij elkaar hebben ze 18 van de benodigde 20 zetels. Hoogstwaarschijnlijk zal de Partij van de Arbeid dit amendement ook steunen. Joost van der Geest (CDA), een van de opstellers van het amendement: 'Studentenverenigingen maken de stad mooier. Als zelfs sociëteiten niet meer kunnen, dan draaien we de studentenstad Nijmegen echt de nek om.' Daarmee is dit plan in ieder geval van tafel. Het is nog onduidelijk wat er gebeurt met de Happy Hours, B en W wil deze ook aan banden leggen.
Update 13:00 uur:De Partij van de Arbeid steunt niet alleen het amendement, ze zal het zelfs ondertekenen. Daarmee zijn er minimaal 26 van de 39 raadsleden voor dit voorstel om de sociëteiten tot 4 uur 's nachts open te houden. Kantines van sportverenigingen zijn overigens ook gered. Zij mogen wat de meerderheid van de gemeenteraad betreft, iedere dag tot 1 uur 's nachts open zijn en alcohol schenken. Het hele amendement is hier te vinden.

 

Lees meer

[UPDATE] Meer zieltjes voor Phocas en Carolus

Studentenroeivereniging Phocas heeft haar maximaal aantal aanmeldingen bereikt. Studenten die er nog over dachten om ook komend jaar de riemen in de hand te nemen missen dus de boot. Vice-voorzitter van Phocas, Jelko Dijkman, meldt trots dat gisteravond de indelingen zijn gemaakt en de inschrijvingen zijn gesloten. Met 265 nieuwe leden breekt de vereniging haar eigen record. 'Hoewel de huidige leden nog tot 1 oktober kunnen uitschrijven, zullen we het ledenaantal van 435 van vorig jaar ruim overschrijden,' aldus Jelko. Op de vraag waar het hoge animo vandaan komt, antwoordt Jelko dat de introductie- en opleidingscommissie goed hun best hebben gedaan dit jaar. 'Met verschillende activiteiten hebben we onze vereniging onder de aandacht kunnen brengen en we waren goed zichtbaar op de openingsmarkt. De meeste inschrijvingen hebben we toch weer gekregen op de open roeidag. Als mensen zelf in de roeiboot zitten krijg je ze toch het snelst enthousiast. Daarnaast hebben we ook de dagen daarna nog veel aanmeldingen via onze site ontvangen.' Wat de werkelijke reden is voor het groot aantal roeifanaten laat te raden over. Mogelijkerwijs smaakte het bier goed bij de 50-centfeestjes. Misschien smaakte de shoarma bij de eetactie alsof de lammetjes nog over je tong dartelden. Of wellicht waren de eerstejaars gewoon al te blij met de gedachte aan water tijdens deze hete intro. Later meer over de tussenstand van de andere studentenverenigingen. Update 15.55 uur: Carolus Magnus heeft nog een dag te gaan tot de sluiting van de inschrijvingen. Hoewel zij nog niet vol zit, wordt ook hier positief gesproken over het aantal inschrijvingen. Deze staat momenteel op 140, wat meer is dan andere jaren. De woordvoerder van de vereniging geeft een mogelijke verklaring. ‘Dit was natuurlijk de eerste keer dat de introductie van de HAN samenviel met die van de RU. De introductie van de HAN was andere jaren toch minder spectaculair. Wellicht hebben ze nu een positiever beeld gekregen van het studentenleven en de vereniging.’ Meer dronken mensen, meer beter dus. Alternatieve vereniging Karpe Noktem kon helaas niet meeliften op dit succes. Zij hebben slechts tien aanmeldingen mogen ontvangen. Secretaris Yurre Wieken geeft toe dat dit wat tegenvalt. ‘Vorig jaar waren het er zeventien na de intro. Groot verschil met andere verenigingen is echter dat je bij ons heel het jaar door in kunt schrijven en we verwachten dan ook nog meer aanmeldingen komende maanden. Afgelopen jaar hebben we over het hele jaar in totaal veertig inschrijvingen ontvangen.’ Mogelijke reden voor de tegenvaller is volgens Yurre de verkorte intro. ‘In een kortere tijd zijn er toch evenveel activiteiten. Mentorouders hebben altijd voorkeur voor bepaalde feestjes en dan is het moeilijk om daar als studentenvereniging tussen te komen.’ Ovum Novum wil, met nog een week inschrijvingen te gaan, nog geen aantallen noemen. Wel geven zij aan op 'dezelfde koers als andere jaren' te liggen.

 

Lees meer

Burgemeester: 'Phocas en de Loefbijter zijn ook studentenverenigingen'

Uit een brief (.pdf) van burgemeester Hubert Bruls blijkt dat Phocas en de Loefbijter ook aangemerkt moeten worden als studentenverenigingen. Hij wil dit vast laten leggen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Aanleiding is de discussie over de Drank- en Horecawet, waarbij het college van burgemeester en wethouders (B en W) heeft voorgesteld dat sociëteiten om middernacht moeten sluiten. Twee weken geleden bleek dat een meerderheid van de gemeenteraad tegen dat voorstel is. In het amendement is voorgesteld dat studentenverenigingen tot 04.00 uur nieuwe bezoekers mogen binnenlaten en om 08.00 uur moeten sluiten, sportverenigingen mogen tot 01.00 uur bier blijven tappen. B en W lijkt nu op haar voorstel terug te komen en zich achter het amendement te scharen. Binnen de gemeenteraad was twijfel ontstaan wat er met de twee studentensportverenigingen moest gebeuren. Voor zowel Phocas als de Loefbijter was onduidelijk of zij onder dezelfde regeling zouden vallen als de studentensociëteiten van onder andere Carolus Magnus en Ovum Novum. B en W heeft nu voor een 'juridisch waterdichte oplossing' gekozen. Zij wil in de APV laten vastleggen dat een studentenvereniging een 'paracommerciële rechtspersoon is die zich voornamelijk richt op het organiseren en/of het ondersteunen van sociale interactie tussen studenten.' Phocas en de Loefbijter zullen onder deze definitie vallen, waardoor ook zij volgens het amendement tot laat in de nacht bier mogen drinken. Vanavond gaat de gemeenteraad in debat over de Drank- en Horecawet. Dan zal blijken of sociëteiten echt tot 04.00 uur nieuwe studenten mogen binnenlaten en welke voorwaarden er aan zullen worden gesteld. Teun Bens, politiek commissaris van het Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen (B.O.S.) verwacht geen problemen bij de behandeling van het voorstel. Hij verwacht dat er een positief besluit komt voor studentenverenigingen. De gemeenteraad spreekt vanavond ook over de toekomst van het Vasimgebouw. Als het aan B en W ligt moet er het ‘Vrijheidsmuseum WO2′ in worden gevestigd, er zijn echter veel tegenstanders.

 

Lees meer

Leidse ballenclub uit soos gezet na Balotelli-actie

Na een knallende start van het nieuwe bestuursjaar zullen in de soos van het Leidse Minerva de komende twee weken geen brallende ballen te horen zijn. Aanvankelijk staken de sociëteitsleden hun vuurwerk ter ere van de bestuurswissel op straat af, maar om hun geschiedenis van branden en andere ‘ludieke studentenacties’ eer aan te doen werd het kruit al snel in het pand zelf verschoten. Hierbij vlogen meubels en gordijnen in brand en ontstond grote paniek onder de 500 aanwezigen. Uiteindelijk liep het met een sisser af en raakte niemand gewond. Burgemeester van Leiden Henri Lenferink heeft besloten het pand aan de Breestraat vanaf vanmiddag voor een periode van twee weken te sluiten. Deze tijd moet het bestuur gebruiken om de 27 door de politie in het pand aangetroffen spiritusflessen en ander brandbaar materiaal te verwijderen en een veiligheidsplan op te stellen.

 

Lees meer

Meer leden voor Nijmeegse studentenverenigingen

Ook dit jaar zijn er weer meer studenten lid geworden van een Nijmeegse studentenvereniging. Vooral Ovum Novum heeft veel nieuwe sjaars verwelkomd: afgelopen zaterdag werden er 160 nieuwe leden geïnaugureerd. Vorig jaar waren dat er nog 137. Bij Carolus Magnus, de meest traditionele Nijmeegse vereniging, hebben vijf 'klooien' meer dan vorig jaar de ontgroening overleefd. Roeivereniging Phocas krijgt er 180 nieuwe leden bij, evenveel als vorig jaar. 'We hebben 380 aanmeldingen gehad, maar door de beperkte capaciteit van het botenhuis kunnen we hier maar 180 nieuwe leden kwijt', vertelt voorzitter Anouk Teunisse. Bij de christelijke Navigators hebben zich 48 sjaars aangemeld. Dat is een kleine daling ten opzichte van vorig jaar. In heel Nederland gaat het goed met de studentenverenigingen. De overkoepelende organisatie van studentenverenigingen, de LKvV, maakte gisteravond bekend dat studentenverenigingen dit jaar 9.500 nieuwe leden hebben aangetrokken. Dat zijn er duizend meer dan vorig jaar.

 

Lees meer

Ruim 8500 eerstejaars voor studentenverenigingen

Studentenverenigingen door het hele land mogen dit jaar 12 procent meer eerstejaars verwelkomen, in totaal meldden 8500 studenten zich aan. Dit meldt de Landelijke Kamer voor Verenigingen (LKvV). Dit aantal is het grootste sinds 2009 en heeft betrekking op de 48 studentengezelligheidsverenigingen die aangesloten zijn bij deze overkoepelende organisatie. Het stijgende aantal aanmeldingen voor het Hoger Onderwijs is hier mogelijk een aanleiding voor, mede door de dreiging van het leenstelsel. In augustus van dit jaar waren de vooraanmeldingen voor het Hoger Onderwijs al 6 procent meer dan in 2012. De LKvV stelt dat bovendien steeds meer studenten inzien dat een studentenvereniging erg nuttig is bij het zoeken naar een baan op de krappe arbeidsmarkt. Jan van ’t Westende,voorzitter van de LKvV: 'Studenten willen zich naast hun studie verder ontwikkelen en studentenverenigingen bieden bij uitstek deze optie.' Ook in Nijmegen kregen de verenigingen twee jaar op rij een groot aantal inschrijvingen binnen. Zowel roeivereniging Phocas als gezelligheidsvereniging Ovum Novum behaalden dit jaar een recordaantal.

 

Lees meer

SM-studentenvereniging erkend door universiteit

Studentenverenigingen zijn er in allerlei soorten en maten, maar het Belgische Gent kent wel een heel bijzondere club. Hierin delen gelijkgestemde studenten hun liefde voor sadomasochisme. De SM-vereniging is sinds vandaag officieel erkend door de Universiteit Gent. Twee jaar geleden werd studentenvereniging Kajira opgericht door studenten die het opgewonden raken van zweepslagen en handboeien uit de taboesfeer wilden halen. Eerdere pogingen om officieel erkend te worden door de universiteit strandden jammerlijk, maar nu wisten de vertegenwoordigers van Kajira hun wil toch op te leggen aan universiteitsbestuur. Als voorwaarde wordt wel gesteld dat leden meerderjarig zijn en ook mag de vereniging geen sm-activiteiten organiseren. Een sm-club zonder sm-activiteiten klinkt op het eerste gezicht nogal als een lege huls. De studentenvereniging wil echter door het organiseren van informatieavonden en voorlichtingsactiviteiten bondage en sadomasochisme bespreekbaar maken en promoten. Nu zij wordt erkend kan de vereniging gebruik maken van de lokalen en faciliteiten van de universiteit en zijn de bestuursleden verzekerd, wat niet geheel onbelangrijk is in dit geval. Daarnaast ontvangt de sm-club vanaf nu subsidie, waarmee de studenten door gastsprekers kunnen worden geboeid.

 

Lees meer

Sociëteiten niet eerder dicht, wel einde happy hours

Gisteravond is er een beslissing genomen over het schenktijdenvoorstel van het college van burgemeester en wethouders (B en W). Studentenverenigingen hoeven volgens een ruime meerderheid van de gemeenteraad de deuren niet eerder te sluiten. Ze mogen alcohol schenken tot 08.00 uur en vanaf 04.00 uur mogen er geen nieuwe bezoekers de panden betreden. Hiermee komt de discussie over het veel bekritiseerde voorstel van het college van burgemeester en wethouders ten einde. Alleen de Verenigde Senioren Partij stemde tegen het ingediende amendement en enkele raadsleden hebben zich onthouden van stemming. Uiteindelijk waren 34 van de 35 raadsleden voor behoud van de sociëteiten. Burgemeester Hubert Bruls gaf tijdens de vergadering aan dat de gemeente zich niet goed heeft beseft wat de gevolgen voor studentenverenigingen zouden zijn. Hij adviseerde de gemeenteraad om voor het amendement te stemmen. Wel heeft de gemeenteraad happy hours unaniem verboden. Er wordt gesproken van een happy hour wanneer er alcohol wordt verstrekt die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan zestig procent van de prijs die het normaal kost. De meeste studentenverenigingen verkopen hun biertje voor één euro, tijdens happy hours moet er minimaal zestig cent voor worden gevraagd. Als verenigingen nog steeds de beruchte vijftig cent-feestjes willen blijven geven zouden zij dus moeten zorgen dat deze lagere bierprijs 24 uur en een minuut geldig is.

 

Lees meer

Studentenmat lijkt te verdwijnen

De typische studentenmat lijkt uit het straatbeeld te verdwijnen, concluderen onze Groningse collega's van UK Magazine. Het kapsel - halflang haar, veel gel - is vooral populair bij mannen van studentenverenigingen en studentencorpora. Pieter Caljé, historicus aan de Universiteit van Maastricht, geeft aan dat studenten traditiegetrouw een aparte plaats in de samenleving hadden. 'Studenten hadden altijd al hun eigen wetten, betaalden van oudsher geen belasting op bier en bij kleine misdaden werden ze berecht door hun eigen hoogleraar.' Dat leidde er toe dat studenten, toen ze zich gingen verenigingen, zichzelf als elite gingen beschouwen. En elite? Dat moet gepaard met uiterlijk: zie hier de intrede van de studentenmat. Toch ziet Eric Flanderhijn, corpskapper in Leiden, dat het kapsel uit is. 'De mat is uit onder de studenten, joh. Ik moet haren nu steeds vaker old school opscheren. Maar die mat was toch zeker een jaar of zeven acht erg hardnekkig.' Dat vindt ook criminoloog Jan Dirk de Jong, die de groepsdynamiek van corpsleden onderzocht en vergeleek met het gedrag van Marrokaanse straatjongeren. 'Wanneer iedereen opeens jouw elitekapsel neemt, moet je innoveren of confronteren.'

 

Lees meer

Studentenverenigingen in de problemen door leenstelsel

De geplande invoering van het leenstelsel voor bachelorstudenten in 2015 zal rampzalige gevolgen hebben voor alle studentenverenigingen in Nederland, zo blijkt uit de voorlopige resultaten van het onderzoek door de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). In een enquête die de LKvV hield onder bijna duizend leden van verschillende studentenverenigingen, liet 22 procent van de respondenten weten geen lid te zijn geworden als ze te maken hadden gekregen met het leenstelsel. De mogelijke directe gevolgen voor de verenigingen zijn nu nog moeilijk te overzien. ‘Het is niet ondenkbaar dat een terugloop van meer dan twintig procent funest zal zijn voor een aantal verenigingen’, aldus Jan van ’t Westende, voorzitter van de LKvV. Rampzaliger is volgens hem echter dat studenten die nog wel lid worden, geen commissiewerk meer willen doen of bestuursfuncties op zich willen nemen. ‘En dat is nu juist waar bedrijven naar op zoek zijn, die willen echt geen studenten die in vier jaar afstuderen en dan enkel een papiertje behalen.’ De definitieve resultaten van de enquête moeten nog bekend worden.  

 

Lees meer

Vanaf januari geen alcohol onder de 18. Wat nu?

Vanaf 1 januari 2014 is het verboden om alcohol aan personen onder de 18 te schenken. Nijmeegse studentenverenigingen krijgen hier uiteraard ook mee te maken. ANS vroeg zich af, hoe gaan zij hier mee om? Bij Phocas is er in ieder geval een knoop doorgehakt: alle open feesten worden vanaf 1 januari 18+. ‘Bij Phocas zijn er op dit moment drie leden die nog geen 18 jaar zijn. Met hen wordt een persoonlijke afspraak gemaakt. We gaan hen vertellen dat ze worden geacht geen alcohol te drinken’, laat voorzitter Kasper Faber weten. Op dit moment heeft studentenvereniging Carolus Magnus geen leden onder de 18. Praeses Damien Oud: ‘In ons alcoholbestuursreglement hebben we aangepast dat alcohol pas vanaf 18 jaar wordt geschonken. Wanneer minderjarige leden worden gezien met alcohol krijgen zij een boete, bij een tweede keer een tijdelijke schorsing en bij een derde overtreding een schorsing tot hun 18e verjaardag.’ Hoe er op open feesten op wordt toegezien wie 18 is en wie niet is nog niet helemaal duidelijk: ‘Op open feesten gaan we waarschijnlijk met bandjes werken of we maken de feesten 18+. We hebben bij ieder feest in ieder geval bewaking die op leeftijd mag controleren’, zegt Oud. Ovum Novum heeft veel overleg met de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) gehad. ‘Zij hebben een mooi beleid opgesteld. Dat gaan we enigszins overnemen. Het moet alleen nog door de algemene ledenvergadering’, vertelt praeses Valerie Richelle. ‘Met leden die nog geen 18 zijn valt het intern wel op te lossen, want hen kennen we.’ Wat houdt het aanbevolen beleid van de LKvK dan in? ‘We hebben een modelreglement gemaakt. Verenigingen kunnen dit copy-pasten. Wij raden het ten zeerste af om verenigingen 18+ te maken’, zegt praeses Anne Kamp. De LKvV adviseert de verenigingen wel om alle open feesten 18+ te maken. De introductie ‘Tijdens de introductie van dit jaar was 20 procent van de nieuwe studenten nog geen 18 jaar. Tijdens de afgelopen introductie was er zelfs nog een mentor die nog geen 18 jaar was’, zegt Rob Vaessen, projectleider van de introductie. Dienst Studentenzaken bespreekt in het intro-overleg mogelijke oplossingen. Vaessen: ‘Mijn voorkeur ligt bij het werken met verschillende bandjes. Hierdoor weten kroegen, verenigingen of medewerkers van het Facilitair Bedrijf of iemand 18 jaar of ouder is.’ Kamp: ‘De LKvV adviseert om met de introductiecommissie van de universiteit en alle betrokken partijen om de tafel te gaan en naar een oplossing voor het grote aantal minderjarigen te zoeken.’ Bij de verschillende verenigingen in Nijmegen is nog niet overal over de introductie gesproken. ‘De introductiecommissie is nog niet gevormd, maar tijdens de introductie zullen we waarschijnlijk gaan werken met bandjes. Het zou jammer zijn als een deel van de introducés niet naar de feesten mag komen, terwijl dat deel misschien wel lid wil worden’, zegt Faber. Carolus Magnus kiest tijdens de intro hoogst waarschijnlijk ook voor bandjes. Ovum Novum hoopt er samen met de RU uit te komen. Richelle: ‘Wanneer zij bandjes hebben, zou dat voor ons heel veel schelen.’

 

Lees meer