'Flexwerk je moeder'

De Nieuwe Universiteit vindt het blijkbaar moeilijk om afscheid te nemen van hun Maagdenhuis sinds dat ze er uitgezet zijn. Op dit moment blokkeren leden van deze beweging met spandoeken de ingang van het gebouw. Deze keer richt de Nieuwe Universiteit zich vooral tegen de flexcontracten op de UvA. Veel medewerkers op de UvA, met name in de Faculteit Geesteswetenschappen, hebben namelijk geen zekerheid over de verlenging van hun contract. De DNU'ers bezetten de trappen van het Maagdenhuis en laten niemand binnen. Bovendien sieren zij hun protest met de diepzinnige teksten als 'Flexwerk je moeder'.

 

Lees meer

[Update] Maagdenhuis UvA bezet

Een twintigtal studenten bezet sinds gisteravond nog steeds het Maagdenhuis van de UvA, waar het College van Bestuur (CvB) huist, onder naam van de Nieuwe Universiteit. Dit nadat de politie een einde had gemaakt aan de bezetting van het Bungehuis. Gisteravond brachten zowel het CvB als de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, de demonstranten een bezoekje.

Louise Gunning, voorzitter van het CvB van de UvA, noemde het bezette gebouw 'ons Maagdenhuis', waarna ze werd uitgejoeld door de studenten. Het CvB benadrukte het op veel punten eens te zijn met de bezetters en stelde een samenwerking voor. Concrete toezeggingen bleven echter uit. De bezetters hadden eerder al geëist dat het CvB af zou moeten treden, omdat er een vertrouwensbreuk is ontstaan. Op de beschuldiging dat het CvB alleen maar aan geld zou denken, antwoordde Gunning: 'We worden afgeschilderd als vastgoedmagnaten. Het idee dat wij dat doen als rendementsdenken is echt niet waar, het gaat niet om geld, het gaat om de inhoud.' Gunning wilde nog wel nadenken over het voorstel om in het CvB een gekozen student en een docent op te nemen.

Omdat alle bezetters het woord kregen bij de vergaderingen, duurde de besluitvorming lang en waren de eisen vaak onsamenhangend. Sommige van hen vergeleken de bezetting met de Franse Revolutie, sommigen wilden democratisering van alle Nederlandse Universiteiten en anderen ageerden tegen het vrije-marktdenken in het algemeen. Jammer genoeg werden hierdoor de eisen vaak ondergesneeuwd door Fidel Castro-achtige speeches.

Rond middernacht kwam burgemeester Van der Laan aan op het Maagdenhuis. Kalm gaf hij antwoord op alle vragen van de studenten en gaf sommigen zelfs een les in democratie. 'Ik begrijp jullie problemen, maar dat betekent niet dat ik jullie acties steun.' Bovendien benadrukte hij dat de politie bij de ontruiming van het Bungehuis rechtmatig op had getreden. Van der Laan vond de vertrouwensbreuk tussen de studenten en het CvB klein genoeg om nog gelijmd te worden.

Morgenmiddag heeft een delegatie van de studenten een gesprek met minister Bussemaker van Onderwijs. Bovendien heeft de SP toegezegd kamervragen te zullen stellen. Wordt vervolgd.

Update: donderdag 26 februari, 13.51 uur 

De UvA heeft toegezegd een student-lid aan het CvB toe te voegen. Wie dit zal zijn is nog niet bekend.

 

Lees meer

[Update] Maagdenhuisbezetters moeten zelf opdraaien voor gemaakte schade

De studenten die in februari het Bungehuisen in maart en april het Maagdenhuis bezetten, moeten zelf opdraaien voor de aangebrachte schade. De Tweede Kamer heeft hier in een motie vanmiddag toe besloten. Vijfhonderdduizend euro mogen de studenten neerlappen. De Universiteit van Amsterdam stelde de kosten van de toegebrachte schade op dit bedrag vast. De motie waarmee dit besloten werd, was ingediend door Kamerleden van de VVD, SGP, CDA en PVV. Deze partijen redeneerden dat anders de schade 'op het onderwijsbudget van de UvA, de overheid en daarmee de belastingbetaler wordt afgewenteld'. In februari werd nog besloten dat de Bungehuisbezetters niet voor de rechter hoefden te verschijnen. Het Openbaar Ministerie was toen van mening dat de arrestanten al genoeg geboet hadden voor hun daden door een nacht in de cel door te brengen. In de motie worden vreemd genoeg expliciet ook de bezetters van het Bungehuis genoemd. Het grootste gedeelte van het bedrag is afkomstig van de beveiligingskosten. 45 dagen lang waren er 3 á 4 beveiligers ingehuurd. De andere kosten zijn gebaseerd op de reparaties en het schoonmaakwerk die na de bezetting verricht werden. Update: dinsdag 26 mei, 16.58 uur De Universiteit van Amsterdam is inmiddels met een verklaring gekomen.De UvA is 'geenszins van mening dat de kosten van de bezetting van het Maagdenhuis en Bungehuis moeten worden opgebracht uit publieke middelen.' De UvA wil alle kosten vergoeden door middel van hun gevarenverzekering. De exacte omvang van de schadelast moet volgens het bericht nog in kaart gebracht worden. Erg opmerkelijk is dat het CvB stelt dat het aangifte heeft gedaan van huisvredebreuk en vernieling, maar dat niet tegen specifieke individuen of groepen heeft gedaan.

 

Lees meer

[Update] Maagdenhuisbezetting voorbij?

Je zou het bijna vergeten, maar het Amsterdamse Maagdenhuis wordt nog steeds bezet. Gisteren onderhandelden de studenten van De Nieuwe Universiteit in Amsterdam met het College van Bestuur (CvB) van de UvA. In eerste instantie zouden de bezetters aankomende zondag het pand verlaten, maar uit een persconferentie van vanochtend blijkt dat dat nog helemaal niet zo zeker is. Dat meldt het Amsterdamse studentenblad Folia. De Nieuwe Universiteit eist dat het CvB onmiddellijk opstapt en staakt de verdere onderhandelingen. Uit de Twitter-berichten op de Maagdenhuis-pagina blijkt dat de juridische stappen die het CvB neemt teveel lijken op intimidatie. Een van de bezetters tweet: 'Ik bezet wel een volgend gebouw, als er gesommeerd wordt dat ik het #Maagdenhuis uit moet. Wat een stijlloze onderhandelingsstijl van #CVB.' Het lijkt er dus op dat de bezetting van het Amsterdamse universiteitsgebouw voorlopig stand houdt. Update: woensdag 8 april, 15.45 uur Het CvB van de Uva is zo verbaasd over de persconferentie die de bezetters vanmorgen hebben gegeven, dat het Maagdenhuis vandaag voor 18.00 uur verlaten moet worden. Doen de demonstranten dit niet, dan kunnen zij een kort geding verwachten. Aan Folia laten de bezetters weten dat zij niet van plan zijn om zomaar te vertrekken. Zij richten zich nu nog op het festival dat zij voor aankomend weekend organiseren en willen vanaf maandag op een andere manier verdergaan. Of de bezetters tot volgende week kunnen blijven zitten, is nog afwachten.

 

Lees meer

[Update] Woensdag actiedag op alle Nederlandse universiteiten

Gisteren hebben de protesterende studenten in het Maagdenhuis tijdens een bijeenkomst aankomende woensdag uitgeroepen tot landelijke actiedag. Het is de bedoeling dat op alle Nederlandse universiteiten wordt gedemonstreerd voor meer inspraak binnen universiteitsbesturen. Naast de Amsterdamse actievoerders, waren ook studentenbonden uit onder meer Nijmegen, Groningen, Utrecht, Rotterdam en Wageningen present tijdens de bijeenkomst. De protestrage lijkt als een lopend vuurtje door het land te gaan, inmiddels is ook de beweging De Nieuwe Universiteit Nijmegen opgericht. Aankomende woensdag staat om 20.00 uur een debat gepland, waarin studenten kunnen meepraten over de mogelijkheden voor een meer democratische en transparante Radboud Universiteit. De locatie van het debat wordt later bekend gemaakt. Update: maandag 2 maart, 11.50 uur Vanmiddag om 14.00 uur vergadert De Nieuwe Universiteit in het Cultuurcafé, iedere geïnteresseerde is welkom om deel te nemen aan de vergadering.

 

Lees meer

175 UvA-docenten plaatsen vraagtekens bij universiteitsbestuur

Met de ontruiming van het Maagdenhuis afgelopen zaterdag is het universiteitsbestuur van de UvA haar laatste goodwill kwijt. Het NRC plaatste vandaag een opinieartikel dat is ondertekend door 175 docenten en hoogleraren van de UvA, waarin zij vraagtekens plaatsen bij de samenstelling van het College van Bestuur (CvB). 'Met opnieuw een dwangbevel in de hand en de uitnodiging van burgemeester Van der Laan om alles in der minne te schikken negerend, verkoos het College van Bestuur echter de lange lat en het politiepaard van de ME boven de redelijkheid van het overleg', schrijven de UvA-docenten. Juridisch gezien is volgens hen op de beslissing niets aan te merken, maar de actie van zaterdag geeft de vertrouwenscrisis op de Amsterdamse universiteit duidelijk weer. In het opinieartikel wordt de ontruiming omschreven als flater van het universiteitsbestuur. Het CvB kan voorlopig nog niet rustig ademhalen: docenten zien hen liever gaan dan komen en De Nieuwe Universiteit heeft inmiddels alweer een nieuwe protestmars aangekondigd, die vandaag om 15.00 uur begint. Op Facebook hebben al meer dan duizend mensen aangegeven hieraan deel te nemen.

 

Lees meer

ANS en Soeterbeeck: Democratie aan de Radboud Universiteit

Deze weken wordt het (studenten)nieuws gedomineerd door de studentenbezettingen in het Bungehuis en Maagdenhuis. De roep om meer inspraak in het universiteitsbestuur van de UvA bereikt langzamerhand zijn hoogtepunt. Hoe is het gesteld met het democratische gehalte van de Radboud Universiteit? Om hier achter te komen, organiseert ANS in samenwerking met het Soeterbeeck Programma een actualiteitencollege. Vanochtend berichtte ANS over de oprichting van De Nieuwe Universiteit Nijmegen, een groep studenten die binnen de RU ook genoeg bestuurlijke problemen voorzien. Jan Brabers, universiteitshistoricus, gaat tijdens het college dieper in op de recente ontwikkelingen. Daarnaast gaan Gerard Meijer, voorzitter van het College van Bestuur, en Floor Albers van der Linden, voorzitter van studentenvakbond AKKU, met elkaar in debat over de inspraak van studenten. Het college vindt aanstaande woensdag van 12.45 tot 13.30 uur plaats in de hal (onder de trappen) van het Erasmusgebouw.

 

Lees meer

Bezetters vertrekken maandag uit Maagdenhuis

Na weken van universiteitsbezettingen en gesteggel met het College van Bestuur (CvB) van de UvA, lijken de actievoerders in Amsterdam maandag dan toch echt het Maagdenhuis te gaan verlaten. Dit meldt het Amsterdamse universiteitsblad Folia. Gisteren berichtte ANS nog dat het vertrek van de bezetters alles behalve zeker was, vooral omdat de dreiging met juridische stappen van het CvB tegen De Nieuwe Universiteit (DNU) 'in het verkeerde keelgat schoot' bij de actievoerders. Inmiddels is er volgens Alex, woordvoerder van DNU, tijdens de general assembly van gisteravond besloten om maandag het pand te verlaten. Yasha Lange, woordvoerder van het CvB van de UvA, is sceptisch over het vertrek van de bezetters uit het Maagdenhuis. Daarom spant het CvB alsnog een kortgeding aan 'om eventuele achterblijvers te verwijderen'. DNU verklaarde na de dreiging van het CvB al met nieuwe acties te willen komen om het verzet verder voort te zetten. Alex sluit daarom niet uit dat er in de toekomst andere panden zullen worden bezet.

 

Lees meer

Bezettingsdrang in Amsterdam zet door

De actievoerende studenten van De Nieuwe Universiteit zijn nog maar amper een maand uit het Maagdenhuis, of een nieuwe bezetting dient zich alweer aan. Ditmaal komt het democratisch getrap vanuit een onverwachte hoek. Studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) bezetten onder de naam DNU-VU een leegstaande ruimte op de VU-campus. Dat meldt Advalvas, het studentenblad van de VU. DNU-VU werd naar eigen zeggen geïnspireerd door bezetters van De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN), die onlangs het voormalige Gerecht op de Nijmeegse campus kaapten en deze omdoopten tot kritisch café Terecht!. Studenten kunnen daar vrij studeren en er kan onderling worden gesoebat over de rol van de universiteit. Gisteren om 16.00 uur 's middags opende DNU-VU, naar het voorbeeld van Terecht!, academisch café De Verrekijker. Een masterstudent Religiestudies die deel uitmaakt van DNU-VU vindt het vreemd 'dat studieverenigingen steeds vaker naar flexplekken moeten verhuizen terwijl ruimtes als deze leegstaan'. UvA-docent Jos Scheren, zelf een Maagdenhuisbezetter in 1969, gaf gisteren als eerste een lezing in De Verrekijker. Net zoals dat het College van Bestuur van de RU niet bepaald stond te springen toen DNUN de campusruimte bezette, wordt ook de VU niet vrolijk van de impulsieve bezettingsacties. Nadat de beveiliging op de ruimte werd afgestuurd, ging de VU gisteren met de bezetters in gesprek. De krakers blijven angstvallig stil wanneer hen wordt gevraagd hoe ze de ruimte zijn binnengekomen. 'De deur stond toevallig open.'

 

Lees meer

CvB van UvA niet volledig gehaat

Een groep bestaande uit negen wetenschappers van vijf verschillende faculteiten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) is een petitie gestart waarin ze hun steun betuigen aan het huidige College van Bestuur (CvB) van de Amsterdamse universiteit. Dat meldt universiteitsblad Folia. De petitie is een reactie op een eerdere petitie van deze week, waarin inmiddels honderden docenten en hoogleraren van de UvA de nogal lompe ontruimingsactie van het CvB van afgelopen zondag sterk in twijfel trekken. In de nieuwe petitie stellen de negen wetenschappers alle negatieve publiciteit zonde te vinden en juist trots te zijn op het werk dat het huidige CvB verricht. Ook worden in de brief de actievoerders van De Nieuwe Universiteit niet gespaard. Zij hebben zich volgens de wetenschappers de afgelopen maanden ondemocratisch opgesteld en de vrijheid van meningsuiting aan de UvA 'gegijzeld'. Het nu nog selecte groepje wetenschappers is momenteel bezig de petitie via een massamail te verspreiden, zo bericht Folia in een update. In hoeverre dit zal leiden tot meer steun voor de CvB-aanhangers, moet nog blijken.

 

Lees meer

De Vrije Student wil dat UvA-bezetters boeten voor hun daden

De Vrije Student Amsterdam, onderdeel van de nieuwe landelijke studentenpartij De Vrije Student die ook een Nijmeegse vertakking heeft, wil dat de Bungehuis- en Maagdenhuisbezetters opdraaien voor de kosten van de schade die ze de afgelopen maanden hebben gemaakt.

Volgens een schatting van de UvA hebben de bezetters voor pakweg 500.000 euro aan schade aangericht. De Amsterdamse studentenpartij doelt op kosten die zijn ontstaan door extra beveiliging, schoonmaak en herstel van de UvA-panden. Daarnaast moesten een aantal medewerkers door de bezetting uitwijken naar een andere locatie. De Vrije Student is van mening dat de actievoerders er zelf voor hebben gekozen om de panden te bezetten en daarom verantwoordelijk zijn voor de kosten. Rosa d'Adelhart Toorop, lijsttrekker van De Vrije Student Amsterdam: 'Door het Bungehuis en het Maagdenhuis te bezetten is er een half miljoen minder geld beschikbaar voor het onderwijs. Dat is idioot. Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk wordt geïnvesteerd in het onderwijs moet de UvA de kosten verhalen op de demonstranten.'

Als de rebelse bezetters braaf hun kaken op elkaar houden en hun identiteit niet prijsgeven, zal de kans dat ze de eis van De Vrije Student Amsterdam inwilligen niet bijster groot zijn.

 

Lees meer

Demonstranten Maagdenhuis binnengedrongen

De protestmars  voor meer democratie in het hoger onderwijs door UvA-studenten – die eerder het Bungehuis bezetten – loopt uit de hand. Demonstranten zijn het Maagdenhuis binnengedrongen, waar het College van Bestuur van de UvA huist. Dat meldt het Amsterdamse studentenblad Folia op Twitter. De studenten vinden dat het College van Bestuur de eerder geuite kritiek niet serieus neemt, om een duidelijk signaal af te geven werd vanavond een protestmars georganiseerd. Folia schatte dat meer dan duizend studenten meeliepen met de demonstratie, die om 17.00 uur startte bij het Bungehuis. Rond 19.15 uur drongen de studenten het Maagdenhuis binnen. AT5 zendt de protestmars en nieuwe bezetting live uit. Klik hier voor de livestream.

 

Lees meer

Het red-de-UvA-10-puntenplan

Het lijkt erop dat de studenten in het Maagdenhuis steeds dichter bij een democratische UvA komen: het College van Bestuur (CvB) van de UvA presenteerde vandaag een 10-puntenplan om de democratie op de universiteit te versterken. Dat meldt het Amsterdamse studentenblad Folia. Het 10-puntenplan gaat in op de volgende tien zaken om tot een meer democratische universiteit te komen: 1. Versterken medezeggenschap, instemmingsrecht op verdeelmodel. 2. Democratisering, door cruciale besluiten voor te leggen en nieuwe vormen te onderzoeken. 3. Decentralisering, door bevoegdheden zo laag mogelijk te leggen. 4. Volledige financiële openheid. 5. Besluit bouw Universiteitsbibliotheek voorleggen aan academische gemeenschap. 6. Creativiteit en vernieuwing in onderwijs en onderzoek voorop. 7. Onderwijs verbonden met en even hoog gewaardeerd als onderzoek. 8. Paal en perk aan tijdelijke arbeidscontracten. 9. Hal Maagdenhuis voor debatten. 10. Oproep naar Den Haag: neem verantwoordelijkheid. De brief vanuit het CvB met de punten vormt het startpunt, maar dat betekent niet dat de studenten meteen hun zin krijgen. Over sommige punten bestaan nog verschillen van inzicht, waardoor er flink zal moeten worden gepraat voordat de tien voorstellen realiteit zijn. Folia verzamelde reacties van verschillende betrokkenen. Over het algemeen zijn de studenten en medewerkers blij met de eerste stap van het CvB, al rest er nog wel wat werk voordat de vertrouwensbreuk tussen beide partijen volledig is hersteld.

 

Lees meer

Infiltratie Maagdenhuis om slapende bezetters

Acht tot tien dronken corpsballen drongen gisteren het Maagdenhuis binnen. Volgen een van de bezetters was de reden van de 'infiltratie' dat deze bezopen studenten naar slapende mensen wilden kijken. De UvA laat weten de situatie heel erg te vinden. De politie kreeg om tien voor vier 's nachts melding van de situatie, mensen ter plekke wilden echter geen woord kwijt. Een beveiliger van het Maagdenhuis is mogelijk door een van de binnendringers van de trap geduwd, nadat hen gevraagd werd het gebouw te verlaten. De beveiliger is naar de eerste hulp gegaan met een snee in zijn gezicht. Om dit soort voorvallen in het vervolg te voorkomen, willen de bezetters de deuren van het gebouw wat eerder sluiten.

 

Lees meer

Ingebroken in bestuurskamers Maagdenhuis

Bleef het tot nu toe in het Maagdenhuis vrij rustig, vannacht was er toch een incident. De deuren van de kamer van de rector en van de collegevoorzitter van de Universiteit van Amsterdam (UvA) zijn opengebroken. De bezetters lieten aan Folia weten daar niet blij mee te zijn. Toen vanmorgen de beveiliging een rondje liep door het bezette gebouw, kwamen zij de opengebroken deuren tegen. Wie de vernielingen heeft aangericht is nog niet bekend, al zeggen een aantal bezetters volgens Folia te weten wie het was. Wie willen ze niet zeggen, maar het zou waarschijnlijk gaan om iemand die niet met de protestactie te maken heeft. Het hoofd van de beveiliging, Peter Wurtz, zegt tegen Folia dat een grens is overschreden. Als reactie hebben zij, tot woede van de bezetters, een deur op de derde verdieping geblokkeerd. Volgens de UvA had deze deur al vanaf het begin gesloten moeten zijn en is er in de veiligheidssituatie dan ook niks veranderd. Om incidenten te voorkomen had De Nieuwe Universiteit al een veiligheidsteam ingesteld. Erg effectief is dit echter niet, zo erkent ook Leonie, woordvoerder van De Nieuwe Universiteit, tegenover Folia: 'Doordat de deur van het Maagdenhuis open is, wordt het erg moeilijk om alles wat hier gebeurt te controleren'. Vanavond gaat de general assembly bespreken wat kan worden gedaan om dit soort ongeregeldheden te voorkomen. De bezetters wijzen hierbij echter ook op de beveiliging die de afspraken moet nakomen. Deze zouden de bezetters pesten door de elektriciteit af te sluiten en deuren te blokkeren. De UvA heeft inmiddels erkend dat er afspraken nodig zijn over de toegankelijkheid van het gebouw, maar weet nog niet of het aangifte doet van vernieling. Foto: Daniël Rommens van Foliaweb.nl

 

Lees meer

Londense studenten volgen voorbeeld Maagdenhuisbezetters

De protestdrift van De Nieuwe Universiteit wordt niet alleen binnen de landsgrenzen overgenomen. In London hebben ongeveer veertig studenten een collegezaal van de London School of Economics bezet met de eis voor meer inspraak, meldt Hoger Onderwijs Persbureau. De bezetters zijn het eens met de protesterende studenten in Amsterdam en willen naast meer inspraak van studenten en docenten, meer vaste contracten voor het universiteitspersoneel. De Londense studenten gaan zelfs nog wat verder in hun (politieke) eisen: zo willen ze onder andere dat hun universiteit alle samenwerking met de olie-industrie stopzet. Ook organiseren ze, net als de Maagdenhuisbezetters, workshops, debatten en lezingen in de bezette ruimte. Of de Engelsen net zo vasthoudend zijn als de bezetters van het Bungehuis en het Maagdenhuis in hun strijd tegen de universiteit, moet nog blijken.

 

Lees meer

Maagdenhuis ontruimd

Het is gedaan met de pret voor de bezetters van het Maagdenhuis. Hoewel De Nieuwe Universiteit had aangekondigd om maandag het pand te verlaten, worden zij vandaag al door de ME het UvA-Bestuursgebouw uitgezet. Dat meldt het Amsterdamse studentenblad Folia. In totaal zouden er negenbezetters zijn gearresteerd bij de ontruiming, omdat zij de politie hebben beledigd, een belemmering vormden of een verfbom naar de politiepaarden hebben gegooid. Volgens de liveblog van Foliawordt dit keer hardhandig opgetreden tegen de demonstranten, terwijl de ontruiming van het Bungehuisin februari redelijk rustig verliep. Het Festival der Wetenschappen dat de bezetters vandaag op de planning hadden staan, is ondanks de arrestaties en de ontruiming toch van start gegaan op de stoep voor het Maagdenhuis. Op hun sitegeeft De Nieuwe Universiteit aan na maandag andere manieren te zoeken om de strijd voor meer democratie op de UvA voort te zetten. De studenten hebben nog een lange weg te gaan, want het merendeel van de eisen is vooralsnog niet ingewilligd.

 

Lees meer

Maagdenhuisbezetters draaien door

In een open brief vragen studenten van De Nieuwe Universiteit Amsterdam aan het College van Bestuur of ze studiepunten kunnen krijgen ter compensatie van de vertraging die ze oplopen door de bezetting. De studenten die sinds eind februari het Maagdenhuis bezetten, hebben blijkbaar geen tijd gehad om te studeren. Hierdoor lopen ze nu mogelijk ECTS, de internationale maat voor studiepunten, mis. 'Colleges heb je hooguit 40 uur per week bij hele zware studie, dus er blijft genoeg tijd over voor actievoeren', vertelt minister van Onderwijs Jet Bussemaker volgens een twitterbericht. Het is opmerkelijk dat juist de studenten die tegen het rendementsdenken zijn, het wel belangrijk vinden dat ze geen vertraging oplopen.

 

Lees meer

UvA-demonstranten staan nu voor Maagdenhuis

Eerder vandaag berichtte ANS dat de start van de ontruiming van het Bungehuis rustig verliep. Inmiddels is het pand door de politie volledig ontruimd en zijn 46 aanhoudingen verricht, al ging dit niet helemaal zonder slag of stoot. Onder de bezetters die vanochtend het Bungehuis verlieten en werden gearresteerd - daarbij onder luid gejoel onthaald door omstanders - bevond zich ook een docent van de UvA. Ondanks dat de politie meldde dat de ontruiming gemoedelijk is verlopen, raakte een student gewond omdat een politiepaard op zijn voet ging staan en spreekt studentenvakbond LSVb van 'geweldadig ingrijpen' en 'onnodig geweld' vanuit de politie. Daarnaast blijft er, ondanks de ontruiming, een opstandige sfeer in de lucht hangen. Zo staan de protesterende UvA-studenten op dit moment voor het Maagdenhuis om daar het College van Bestuur 'in te sluiten'. Bovendien hebben vijf studentenorganisaties, waaronder de LSVb, voor woensdag 17.00 uur een protestmars aangekondigd. Een ding is duidelijk: de actievoerders weigeren op te geven. De oproer die de Bungehuisbezetting heeft veroorzaakt, is overal te merken. Amsterdams universiteitsblad Folia meldt dat de internationaal gerenommeerde filosoof, taalkundige en mediacriticus Noam Chomsky zijn steun heeft uitgesproken aan de bezetters, D66-kamerlid Paul van Meenen heeft een debat aangevraagd om de eisen van de bezetters onder de aandacht te brengen. Ten slotte plaatste Het Parool vanochtend al een zeer kritisch profiel over CvB-voorzitter Louise Gunning: 'Ze praat wel met studenten, maar je hebt nooit het gevoel dat ze echt oprecht luistert.' Het College van Bestuur gaf vanaf 15.00 uur vanmiddag een persconferentie, voorzitter Gunning verklaarde hierin dat er uiteindelijk geen andere optie was dan een ontruiming van het Bungehuis. Ze baalt ervan dat de door de UvA eerder opgelegde dwangsom om het pand te verlaten, door de studenten niet serieus werd genomen. Dymph van den Boom, rector magnificus van de UvA, zegt dat het onrealistisch was om te verwachten dat het CvB zou instemmen met de zes eisen van de bezetters. Ook is het CvB absoluut niet bereid om op te stappen. Tijdens de persconferentie scanderen de protesterende studenten leuzen richting het CvB.

 

Lees meer

Weer mot in het Maagdenhuis

Wie dacht dat het weer rustig was in het Maagdenhuis komt van de koude kermis thuis. De voormalige bezetters zouden veel van de tijdens de ontruiming achtergelaten bezittingen kwijt zijn. Van slaapzakken tot laptops, alles is weg, laat Teun, een van de actievoerders van De Nieuwe Universiteit van Amsterdam aan Folia weten. Gisteren mochten de actievoerders het Maagdenhuis in en kwamen ze tot de conclusie dat alles weg was. Teun denkt dat alle spullen zijn weggegooid: ‘Op foto’s die na de ontruiming zijn gemaakt, zijn sommige verdwenen spullen nog te zien. Ook kun je zien dat een grote afvalcontainer werd gevuld.' Bij de politie zouden de spullen volgens hem ook niet te vinden zijn: ‘De politie reageerde de afgelopen weken telkens ontwijkend op onze verzoeken, net zoals het College van Bestuur (CvB).’ De nieuwe woordvoerder van de Universiteit van Amsterdam, Bart Bakker, stelt dat het grootste deel van de spullen is bewaard. Studenten konden bij het Maagdenhuis een formulier invullen over wat zij misten. Het deel dat bij het CvB lag is inmiddels opgehaald, maar er zouden ook nog bezittingen ter bewaring bij de politie liggen. Wie bij het Maagdenhuis nul op het rekest krijgt, heeft dus bij het politiebureau nog een kleine kans. Bakker erkent wel dat het Maagdenhuis grondig is schoongemaakt: ‘Daarbij zijn een heleboel spullen weggegooid, dat klopt.’ Studenten die zowel bij het CvB als bij de politie hun spullen niet terug konden vinden, blijven aan de gang. Ze mogen zich dan wederom bij het Maagdenhuis melden, zodat de UvA op zoek kan gaan naar ‘een passende oplossing’. Wat dat moge zijn, is onbekend. De actievoerders overwegen daarom of ze andere stappen gaan ondernemen, zoals bijvoorbeeld het indienen van een schadeclaim.

 

Lees meer