[Update] Maagdenhuisbezetters moeten zelf opdraaien voor gemaakte schade

De studenten die in februari het Bungehuis en in maart en april het Maagdenhuis bezetten, moeten zelf opdraaien voor de aangebrachte schade. De Tweede Kamer heeft hier in een motie vanmiddag toe besloten.

Vijfhonderdduizend euro mogen de studenten neerlappen. De Universiteit van Amsterdam stelde de kosten van de toegebrachte schade op dit bedrag vast. De motie waarmee dit besloten werd, was ingediend door Kamerleden van de VVD, SGP, CDA en PVV. Deze partijen redeneerden dat anders de schade 'op het onderwijsbudget van de UvA, de overheid en daarmee de belastingbetaler wordt afgewenteld'. In februari werd nog besloten dat de Bungehuisbezetters niet voor de rechter hoefden te verschijnen. Het Openbaar Ministerie was toen van mening dat de arrestanten al genoeg geboet hadden voor hun daden door een nacht in de cel door te brengen. In de motie worden vreemd genoeg expliciet ook de bezetters van het Bungehuis genoemd.

Het grootste gedeelte van het bedrag is afkomstig van de beveiligingskosten. 45 dagen lang waren er 3 á 4 beveiligers ingehuurd. De andere kosten zijn gebaseerd op de reparaties en het schoonmaakwerk die na de bezetting verricht werden.

Update: dinsdag 26 mei, 16.58 uur

De Universiteit van Amsterdam is inmiddels met een verklaring gekomen.De UvA is 'geenszins van mening dat de kosten van de bezetting van het Maagdenhuis en Bungehuis moeten worden opgebracht uit publieke middelen.' De UvA wil alle kosten vergoeden door middel van hun gevarenverzekering. De exacte omvang van de schadelast moet volgens het bericht nog in kaart gebracht worden. Erg opmerkelijk is dat het CvB stelt dat het aangifte heeft gedaan van huisvredebreuk en vernieling, maar dat niet tegen specifieke individuen of groepen heeft gedaan.