[INGEZONDEN] 'Onderschat direct contact tussen studenten en docenten niet'

Tom Hoven is voorzitter van studentenvakbond AKKU en vindt volledig online studeren geen goed idee. Jan Derksen, hoogleraar Klinische Psychologie aan de Radboud Universiteit, stelt dat hoorcolleges vervangen moeten worden door online studeren. Hierbij worden de colleges opgenomen zonder dat studenten de mogelijkheid krijgen aanwezig te zijn. Studenten zijn tijdens college vooral druk hebben met gapen, eten en drinken. Ook kost het zowel docenten als studenten veel energie zichzelf hier elke dag naar toe te slepen, aldus Derksen. Toch moet het directe contact tussen studenten en docenten niet onderschat worden. Immers, studenten hebben bij enkel online studeren geen mogelijkheid meer tot het persoonlijk stellen van vragen aan de docent. Ook zal er geen ruimte meer zijn voor discussie, studeren wordt weer eenrichtingsverkeer waarbij de docent informatie verschaft aan de student. Het is naïef om te denken dat de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat door studenten op hun kamer achter een laptop colleges te laten beluisteren. Juist de ruimte voor vragen en discussie is belangrijk in het huidige academische klimaat waarin studenten bij elkaar komen om kennis met elkaar te delen. In dit opzicht is het online studeren van Derksen verre van revolutionair. De academische gemeenschap zou juist teruggaan naar de tijd dat de leermeester vertelt en de studenten enkel meeschrijven. Natuurlijk is het goed om het onderwijs te moderniseren. Een beter idee zou echter zijn om hoorcolleges, zoals ze in de huidige vorm worden gegeven, op te nemen en online beschikbaar te stellen voor studenten die door persoonlijke omstandigheden zoals ziekte een keer niet lijfelijk aanwezig kunnen zijn. Op deze manier krijgen de afwezigen niet alleen het college maar ook de gestelde vragen mee. Daarnaast kunnen studenten de colleges voor het tentamen nog eens doornemen of als naslagwerk gebruiken. De opnames zijn op die manier een mooie aanvulling, maar mogen nooit dienen als vervanging van de reguliere hoorcolleges.

 

Lees meer

[INGEZONDEN] Nijmegen plofstudentvrij

Al voor de poort begint het proces van selectie. Studenten krijgen een stempel op het hoofd gedrukt met de markering ‘risicostudent’, ‘langstudeerder’ of ‘hbo-instromer’. Tijdens elke stap van het proces worden studenten straks als kuikens geselecteerd. Is je propedeuse wel op tijd binnen? Haal je het bachelordiploma wel binnen de nominale studieduur? Breng je wel voldoende uren door in de collegezaal? Studenten schuiven in moordend tempo over de fabrieksband onder het streng toeziend oog van de rendementscontroleurs. Zodra je niet aan de norm voldoet, kun je vertrekken. Studenten worden door de bachelor heen gejaagd zonder om zich heen te kunnen kijken. Het product van de fabriek ‘universiteit’ is uiteindelijk een smakeloze plofstudent die in een nominaal tempo volgestouwd is met kennis, maar een blik heeft die niet verder reikt dan de UB waarin die plofstudent is gekweekt. Gisteren maakte minister Bussemaker bekend dat universiteiten en hogescholen ook in latere jaren, met uitzondering van het laatste jaar, een negatief studieadvies mogen geven. Volgens het voorstel van de regering zouden onderwijsinstellingen ook na het eerste jaar studenten nog mogen wegsturen, uitsluiten van vakken of de geldigheidsduur van behaalde tentamens beperken. Waar het bindend studieadvies in het eerste jaar vooral bedoeld is als selectiemiddel om te toetsen of studenten op de juiste plek zitten, is de nieuwe maatregel bedoeld als snelstudeermaatregel. Studenten worden gedwongen ieder jaar een minimum aan studiepunten te behalen en krijgen op deze manier geen enkele ruimte meer in hun studie voor zelfontwikkeling. De combinatie met andere maatregelen, zoals de harde knip, de afschaffing van de studiefinanciering en de afschaffing van de OV-kaart zorgt ervoor dat studenten tijdens hun studie geen risico’s meer kunnen nemen. Een nuttige stage van vier dagen in de week? Een half jaar vakken volgen in het buitenland? Niet doen, want dat verhoogt de kans op studievertraging. Wederom is het voorstel van de regering een maatregel die duidelijk niet bijdraagt aan een goede studie. Het binnentikken van studiepunten wordt nog meer het motto, terwijl extra activiteiten totaal niet meer aantrekkelijk zijn. In plaats van de keuzevrijheid van studenten te beperken zien Studentenvakbond AKKU en AKKUraatd graag dat studenten zeggenschap blijven behouden over de invulling van de eigen studententijd. Gelukkig is de plofstudent nog verre van realiteit in Nijmegen. De Radboud Universiteit geeft tot op heden blijk van welwillendheid tegenover studenten. De focus wordt op onderwijskwaliteit gelegd. Toch heeft ook het College van Bestuur een boekwerk met prestatieafspraken moeten ondertekenen. De bezuinigingsdrang en het rendementsfetisjisme van kabinet-Rutte II raken dus zowel studenten als onderwijsinstellingen. Natuurlijk kosten studenten die langer studeren meer geld en uiteraard moeten er normen worden gesteld, maar deze opstapeling van maatregelen draaft te ver door. Het streven naar kwalitatief goed onderwijs wordt hierbij uit het oog verloren en universiteiten worden enkel afgerekend op rendementen en percentages. Bussemaker toont een totaal gebrek aan visie op het gebied van onderwijs en onderwijskwaliteit. Ze heeft slechts oog voor bezuinigingen en efficiëntie. Studentenvakbond AKKU en AKKUraatd vertrouwen erop dat de Radboud Universiteit de focus blijft leggen op onderwijskwaliteit en ruimte blijft voor activiteiten naast de studie. Tot nu toe heeft het College van Bestuur dit ook getoond door te laten blijken geen voorstander te zijn van selectie aan de poort en zich uit te spreken tegen het leenstelsel. Tom Hoven is voorzitter van Studentenvakbond AKKU. Nienke Aangenendt is fractievoorzitter van AKKUraatd.

 

Lees meer

[Update] 'Leenstelsel voor masterstudenten jaar uitgesteld'

Het lijkt er op dat Masterstudenten de studiefinanciering voor hun studie in het collegejaar 2014/2015 niet hoeven te lenen. GroenLinks is namelijk nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer om het plan van minister Bussemaker door te laten gaan. De partij wil het leenstelsel voor studenten echter pas in 2015 invoeren. Fractievoorzitter van GroenLinks, Bram van Ojik, zegt tegenover de Volkskrant: 'In de Miljoenennota wordt geen geld uitgetrokken voor een lager collegegeld of voor kleinere collegegroepen, terwijl wij daar keer op keer om hebben gevraagd. Dan komt het moment dat we zeggen: we moeten studenten niet langer in onzekerheid laten.' Voor de zomer werd het leenstelsel voor bachelorstudenten al uitgesteld tot begin van het collegejaar 2015/2016. Minister Bussemaker wilde meer tijd nemen om aankomende studenten te laten wennen aan het idee dat ze binnenkort geld zouden moeten lenen. Van uitstel komt afstel? SP-Kamerlid Jasper van Dijk heeft al aangegeven te vragen om het plan van tafel te vegen:
Update 15:20 uur: Bussemaker reageert op de opmerkingen van Van Ojik: 'Het is goed dat Van Ojik nu zegt: dat sociaal leenstelsel moet er komen', Bussemaker is verheugd over de uitspraak van de fractievoorzitter. 'Het wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer; daar voeren we binnenkort het debat.' Bussemaker constateert dat elk jaar uitstel betekent dat de investeringen ook een jaar later komen. Ze wil nog niets weten van afstel. Ook kwam studentenvakbond AKKU met een reactie op de genoemde mogelijkheid tot uitstel van de invoering van het leenstelsel. Voorzitter Marije Willems: 'We zijn blij dat het nog niet wordt ingevoerd, wel moet er meer duidelijkheid komen voor de student. Op dit moment is nog veel onzeker, want dit is uitstel en geen afstel.

 

Lees meer

[Update] ISON haalt uit naar AKKUraatd

Studentenfractie AKKUraatd loopt flink achter de feiten aan, vindt de koepel van internationale studentenorganisaties in Nijmegen (ISON). In een ingezonden stuk haalt ISON flink uit naar de USR-fractie van AKKU. De voorstellen over internationalisering die de studentenpartij de afgelopen tijd heeft gedaan, zouden bestaand beleid negeren en geen rekening houden met maatregelen die al op de planning staan. Svenja van der Tol, voorzitter van ISON, laat weten dat de brief vooral is bedoeld om het ongenoegen te uiten over de manier waarop de AKKU-fractie ideeën heeft gepresenteerd. ‘De Notitie Internationalisering 2014 – 2018, die begin dit jaar in de Universitaire Gezamenlijke Vergadering werd behandeld, is opgesteld door het International Office', stelt Van der Tol. 'Ook daar waren ze niet blij met de gang van zaken vanuit AKKU, er werd een beeld geschetst alsof er niet genoeg aan internationalisering wordt gedaan. Dit terwijl het International Office al hard werkt aan een aantal zaken die onder andere door AKKU wordt genoemd.' Huguette Poolen, fractievoorzitter van AKKUraatd, wil op dit moment nog niet reageren op de beschuldigingen van ISON. Update 16.45 uur: Inmiddels heeft AKKUraatd op het stuk van ISON gereageerd. De reactie is hier te vinden.

 

Lees meer

[UPDATE] Tweede Kamerlid als penvriend(in)?

In de week van 19 tot 23 maart komt er een landelijke actieweek tegen het afschaffen van de studiefinanciering in de masterfase. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) wil de Tweede Kamer laten zien dat studenten het niet eens zijn met het wetsvoorstel 'Studeren is investeren', dat voor komend collegejaar de masterstufi moet vervangen door een leenstelsel. Ook de aanvullende beurs en het ov-recht worden drastisch ingeperkt door Zijlstra. De lokale vakbonden in verschillende studentensteden verzoeken studenten om brieven te komen ondertekenen, die in de actieweek aan alle onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer worden aangeboden door de LSVb. Jos Bakker, voorzitter van de Nijmeegse vakbond AKKU, hoopt dat de Kamerleden inzien dat studenten ten onrechte hard worden getroffen door de maatregelen in het wetsvoorstel. Er zijn drie varianten van de brief, gericht op de inkorting van het recht op een ov-kaart met twee jaar, het afschaffen van de studiefinanciering en de strengere voorwaarden aan de aanvullende beurs, waardoor studenten met onvindbare of weigerachtige ouders kunnen fluiten naar extra financiële ondersteuning. Vanaf vandaag (6 februari) kunnen studenten de brieven op het AKKU-kantoor komen ondertekenen. Ook lokaal zullen er acties plaatsvinden in de week van 19 maart, maar de precieze invulling daarvan is nog niet bekend. 'We gaan als ludieke actie waarschijnlijk een cursus Zweeds aanbieden, aangezien het in Zweden veel goedkoper is om kwalitatief goed onderwijs te volgen,' aldus Bakker. Update: De brieven die in de actieweek worden aangeboden aan Tweede Kamerleden staan inmiddels ook online. Je kunt ze inleveren bij je studievereniging of op het AKKU-kantoor. Met de brieven (pdf-alerts) tegen het inkorten van het recht op de ov-kaart, het afschaffen van de basisbeurs in de masterfase en de strengere voorwaarden aan de aanvullende beurs willen studentenvakbonden lobbyen tegen het wetsvoorstel 'Studeren is investeren'. Ook via Facebook wordt er fel geageerd tegen het wetsvoorstel.

 

Lees meer

[Update] USR-verkiezingen: gelijkspel

De RU-verkiezingen eindigen ook dit jaar weer in een gelijkstand. Zowel AKKUraatd als asap veroverden vier zetels. AKKUraatd heeft dit jaar 2824 stemmen, tegenover de 2884 van vorig jaar. asap wist 2624 kiezers aan te trekken, in 2013 was dat aantal 2564. Het aantal blanco stemmers lag dit jaar op 713. Bij de vorige verkiezingen was dit 791. 33,8 procent van studenten heeft dit jaar gestemd, een daling ten opzichte van vorig jaar. Update 28 mei 16.52: Lijsttrekker Mark Vlek de Coningh van asap zegt heel blij te zijn dat zijn partij vier zetels heeft. 'We hebben studenten overtuigd dat we weer het beste voorhebben met de medezeggenschap. Ik verheug me op de samenwerking met AKKUraatd.' De sfeer zat er voor zijn partij goed in bij het Cultuurcafé, asap trok voor de deur flessen champagne los. Jordy Davelaar, de nummer een van AKKUraatd, is zichtbaar geëmotioneerd. 'Het is een goed resultaat, ook omdat we weer de meerderheid van de stemmen hebben. We hebben een mooie en gemoedelijke campagne gevoerd en er is een leuk team gevormd', aldus Davelaar. Update 28 mei 17.26: Fedor Hageman, de nummer zes van AKKUraatd die met voorkeursstemmen is gekozen, heeft besloten niet de USR in te gaan.

 

Lees meer

AKKU begint Facebookpagina tegen het leenstelsel

Na de overweldigende inzet van buttons bij de opening van het academisch jaar -AKKU-leden droegen uit stil protest een speldje-, voert Studentenvakbond AKKU nu een wat meer zichtbare actie tegen het leenstelsel. Ditmaal hebben zij een Facebookpagina aangemaakt in samenwerking met politieke jongerenorganisaties om de regeling een halt toe te roepen. De vakbond mikt hoog: 'Het uiteindelijke doel van de Facebookpagina is dat het leenstelsel van de baan gaat' vertelt voorzitter van de Studentenvakbond Floor Albers van der Linden. Zij geeft aan dat de pagina een platform moet worden om (aankomende) studenten te informeren over het akkoord. 'Veel studenten en scholieren denken dat het al zeker is dat het leenstelsel er vanaf september 2015 gaat komen. Dat is helemaal niet zeker, omdat het nog niet aan de Tweede Kamer gepresenteerd is en vervolgens nog door de Eerste Kamer heen moet. We hopen dat dit proces niet voor september rond is.' AKKU zet naast de pagina ook andere acties op touw. Vanaf vandaag zullen er volgens Albers van der Linden collegepraatjes worden gehouden en -jawel- folders uit worden gedeeld. Studenten kunnen ook rekenen op 'ludieke acties', die de bond momenteel opzet. Albers van der Linden: 'De studenten zullen nog veel van ons horen.' Wij zijn in ieder geval erg benieuwd.

 

Lees meer

AKKU geeft lesje medezeggenschap

Door de bezetting van het Bungehuis en het Maagdenhuis in Amsterdam staat de studenteninspraak op universiteiten in de spotlights. In hoeverre kunnen studenten meepratenop de RU en hoe kun je ervoor zorgen dat jouw stem wordt gehoord? Studentenvakbond AKKU geeft donderdag een college over inspraak op de RU en maakt de balans op. Tijdens een bijeenkomstvan De Nieuwe Universiteit Nijmegen bleek dat de gemiddelde student bar weinig weet van de medezeggenschap op de RU. Het college gaat daarom in op de werking van de medezeggenschap en laat zien wat er gebeurt als je aan een van de knoppen draait. De les Democratie op de RUwordt gevolgd door een discussie over de inspraak en rechten van studenten. Het college vindt op donderdag 19 maart van 13.45 tot 15.30 plaats in Grotius -1.070.

 

Lees meer

AKKU hangt spandoek van 240m2 aan de Waalbrug

Studentenvakbond AKKU gaat de strijd aan met het leenstelsel door een spandoek van 240 vierkante meter aan de Nijmeegse Waalbrug te hangen. Met de boodschap 'Leenstelsel: it's not over... Jet!', wil AKKU de aandacht vestigen op de plannen van het kabinet om een leenstelsel in te voeren. Het voorstel is nog niet door de Eerste en Tweede Kamer en elke dag lijken nieuwe bezwaren tegen het leenstelsel boven water te komen. 'Minister Bussemaker denkt dat het leenstelsel een gelopen race is, but it's not over Jet', aldus Floor Albers van der Linden, voorzitter van Studentenvakbond AKKU. Ook zouden volgens Albers van der Linden steeds meer mensen inzien dat het leenstelsel een slecht plan is, omdat het de toegankelijkheid van het hoger onderwijs inperkt. De grote financiële gevolgen en de slechte voorlichting maken dat het voorstel er niet doorheen gejaagd dient te worden, 'het is onredelijk om dit leenstelsel in september 2015 in te voeren'. Het grote spandoek heeft vanaf zeven uur aan de brug gehangen en is om half tien verwijderd onder toezicht van de politie. 'We hebben geen toestemming gevraagd aan de gemeente en het spandoek is groter dan in Nijmegen mag. We wisten dat het weggehaald zou moeten worden, maar het heeft er gedurende de hele spits gehangen', vertelt Albers van der Linden. Of het enorme spandoek aan de Waalbrug haar doel bereikt en het leenstelsel van tafel veegt, weten we over een paar weken. Het spandoek blijft op 14 november, de dag van de grote studentendemonstratie, waarschijnlijk in Nijmegen. 'Het is te groot om fatsoenlijk vast te kunnen houden', laat de voorzitter van de studentenvakbond weten. 'Tot de demonstratie gaat AKKU proberen zoveel mogelijk studenten naar het Malieveld te krijgen.'

 

Lees meer

AKKU in de clinch met LSVb?

Het lijkt er op dat studentenvakbond AKKU problemen heeft met de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), zo heeft ANS uit betrouwbare bron vernomen. Aanleiding is het lidmaatschap van de Universitaire Studentenraad (USR) van het Interstedelijk Studenten Overleg. Doordat de USR lid is geworden, is automatisch een deel van de vakbond ook ingelijfd bij de grote concurrent van de LSVb. AKKUraatd heeft vier zetels in de USR en is een werkgroep van studentenvakbond AKKU. De fractie heeft ingestemd met het lidmaatschap, maar daar lijkt de vakbond nu last mee te krijgen. Zowel de LSVb als de roodbroeken ontkennen dat er een conflict is.

 

Lees meer

AKKU komt in actie

Na de studentenprotesten in Delft, Utrecht en Amsterdam, is ook Nijmegen aan de beurt. Nijmeegse studentenvakbond AKKU is vandaag te vinden op het Erasmusplein met een grote kop van Jut Jet. Studenten kunnen met een grote hamer hun frustratie over afschaffing van de studiefinanciering en het stoppen van het gratis reisrecht afreageren en krijgen nog een Snelle Jelle Jet cadeau ook. Mensen met echt grote spierballen zijn in staat de bel bovenin te raken, waar een prachtige foto van het hoofd van minister Bussemaker op is bevestigd. Tom Hoven, voorzitter van AKKU: 'We hebben de meest charmante foto gekozen die we konden vinden.' Doel van de actie is voornamelijk om studenten bewust te maken van de naderende maatregelen. 'Afschaffing van de stufi, in ieder geval in de master, is nu heel nabij', aldus Hoven. Verwacht hij ook werkelijk de hedendaagse student nu eindelijk op gaat komen voor haar eigen belang? 'Ja, ik geloof dat wel. Met name afschaffing van het studenten-OV zal op verzet stuiten. Studenten die stage lopen en straks voor het reizen moeten betalen, worden hier hard door getroffen.' Als het aan minister Jet Bussemaker ligt zal de studiefinanciering al vanaf collegejaar 2014-2015 worden afgeschaft voor de master. Voor de bachelor is het leenstelsel nog een jaartje uitgesteld. In de pauze hoopt AKKU een groot aantal mensen op de kop te laten slaan. Ook Kai Heijneman, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) komt een poging wagen.

 

Lees meer

AKKU komt op tegen hoge bemiddelingskosten

Studentenvakbond AKKU wil studenten helpen bij het aanvechten van hun bemiddelingskosten, zo maakten zij zaterdagavond in het tv-programma Kassa (vanaf 21m30s) bekend. Het VARA-programma besteedde aandacht aan de bemiddelingskosten die studenten moeten betalen voor een studentenkamer. Deze kosten dient de huurder na ondertekening van het huurcontract over te maken aan het bemiddelingsbureau. De kosten zijn erg hoog en in veel gevallen betaal je een maand huur en btw. Pepijn Eymaal zat namens Studentenvakbond AKKU aan tafel in het tv-programma. Hij gaf antwoord op de praktische en juridische vragen van de presentatrice. De vakbond verzamelt de klachten via een online formulier en per geval wordt bekeken of het zinvol is om te procederen. AKKU wil zelfs uitzoeken of schaalvoordeel mogelijk is en voor meer studenten tegelijkertijd te procederen. De service die zal worden verleend is gratis, al zijn de mogelijke proceskosten wel voor eigen rekening. Het formulier is hier te vinden en voor iedereen te gebruiken. Naast Pepijn Eymaal zat ook Jorien Janssen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), aan tafel in het tv-programma. Volgens haar hebben individuen die de bemiddelingskosten aanvochten bij een rechter in de meeste gevallen gelijk gekregen. Yurre Wieken, student Geschiedenis aan de RU kwam ook in het tv-programma aan het woord. Hij mocht praten over zijn ervaringen met een bemiddelingsbureau in Nijmegen.
 

 

Lees meer

AKKU lanceert website voor studentenhuisvesting

Met de toestroom van duizenden eerstejaars naar het Nijmeegse is de druk op de kamermarkt deze periode erg groot. Waar moet je nu eigenlijk op letten als je op kamers gaat? Studentenvakbond AKKU helpt en lanceert vandaag de website opkamersinnijmegen.nl die praktische informatie geeft over het huren van een kamer. 'Ieder jaar verschijnt er al een brochure die we aan eerstejaars geven tijdens de introductie, daar is veel vraag naar. Nu is die informatie ook op internet te vinden', licht Melodi Tamarzians van de afdeling Huisvesting toe. 'Op de site staat hoe je aan een kamer komt en wat je daarvoor moet doen. Door de kamernood kun je niet al te kieskeurig zijn bij het uitzoeken van een kamer, maar op de site staan een aantal punten waar je wel op moet letten.' Voorbeelden hiervan zijn een inschrijving bij de SSHN en het inzetten van sociale media. Bovendien wordt het makkelijker om malafide huisjesmelkers aan te klagen. 'Er staat ook wat je moet doen als je een conflict hebt met je huisbaas, daarvoor is een handig stappenplan opgesteld dat je helpt in de procedure bij de huurcommissie.'

 

Lees meer

AKKUraatd maakt lijst vroegtijdig bekend

De studentenfractie AKKUraatd heeft hun lijst voor de USR-verkiezingen vroeg bekendgemaakt. Jordy Davelaar moet de roodbroeken uit het slop trekken. Davelaar (22) is masterstudent Natuur- en Sterrenkunde en dit collegejaar de Studentassessor van FNWI. Vorig jaar stond hij op plaats 14 van de lijst. Het is opvallend dat de lijst bijna twee maanden voor de verkiezingen bekend is gemaakt. Volgens de huidige fractievoorzitter Huguette Poolen is AKKUraatd van het breken van tradities. Op de lijst staan een hoop namen die al eerder op de lijst stonden. Het lijkt op recyclen, maar volgens de kersverse lijsttrekker is dit 'een stukje continuïteit'. Dit keer is het, sinds lange tijd, AKKUraatd gelukt om de lijst niet vroegtijdig uit te laten lekken. In februari lekte al een lijstje uit met potentiële kandidaten voor de lijst van AKKUraatd. Vorig jaar was de kandidatenlijst ook al uitgelekt.

 

Lees meer

ANS bezocht: Actualiteitencollege 'Democratie aan de RU'

Vandaag vond in de overvolle zijzaal van de Refter het actualiteitencollege plaats over democratie op de RU. Sprekers Jan Brabers, Gerard Meijer, Matthias van Trigt en Floor Albers van der Linden, namen om de beurt het woord om hun visie op het democratische gehalte van de RU te delen. ANS bezocht het actualiteitencollege en doet verslag.         Brabers Universiteitshistoricus Jan Brabers krijgt als eerste het woord. Volgens hem zijn er meer verschillen met de studentenrevolutie uit de jaren zestig dan overeenkomsten met de beweging van De Nieuwe Universiteit. Brabers vindt dat we te maken hebben met een Amsterdams probleem binnen de medezeggenschap, geen Nijmeegs probleem.         DNUN Namens De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) is Matthias van Trigt, student Politicologie, aanwezig. Hij houdt een betoog over de focus op rendementen in het onderwijs. De kerntaak van de universiteit moet volgens Van Trigt het voorbereiden van studenten op kritisch maatschappelijk functioneren zijn. Ondanks zijn kritiek op de RU, hoeven we nog geen bezetting van het Erasmusgebouw te verwachten: 'Ik ben hier niet gekomen om de oorlog aan het College van Bestuur te verklaren.' Aan het einde van Van Trigts betoog juichen de leden van DNUN, die met ongeveer tien man sterk achter in de zaal staan - inclusief vlag van DNUN.     Meijer Vervolgens krijgt Gerard Meijer, voozitter van het College van Bestuur (CvB) van de RU, het woord als 'voorzitter van de leerfabriek'. Meijer vindt dat debat en discussie floreren. Uit zijn reclamepraatje voor de Nijmeegse universiteit blijkt duidelijk dat hij de voorman van de universiteit is: de RU moet niet groter maar beter en we kiezen voor kwaliteit en persoonlijke binding met studenten. Meijer ziet echter het probleem van DNUN niet, want in Nijmegen wordt al geluisterd naar studenten. Via de democratische weg wil hij echter wel de discussie aangaan, wanneer studenten problemen zien.     Floor Floor Albers van der Linden, voorzitter van Studentenvakbond AKKU, houdt een kort maar bondig betoog, zonder hierbij echt inhoudelijk in te gaan op Meijer en Van Trigt: AKKU zal altijd blijven strijden voor een sterke positie van de medezeggenschap en een studentlid in het CvB. Daarnaast is het tijd voor een betere stemverhouding in de Facultaire Studentenraden, waar studenten slechts voor 40 procent meetellen als het op stemmen aankomt.         Het college eindigt met een debat, waarbij Van Trigt, Meijer en Albers van der Linden samen op het podium staan. Uiteindelijk gaat de discussie bijna alleen nog maar over het rendementsdenken. Een studentlid in het CvB en de weinige formele inspraak van de medezeggenschap - beiden belangrijk in de discussie over democratie - worden maar kort aangekaart. Marcel Becker eindigt het debat met een statement: hij hoopt dat er net zoveel mensen aanwezig zullen zijn als tijdens het debat vandaag, als er over de toekomst van de universiteit wordt gesproken.

 

Lees meer

ANS en Soeterbeeck: Democratie aan de Radboud Universiteit

Deze weken wordt het (studenten)nieuws gedomineerd door de studentenbezettingen in het Bungehuis en Maagdenhuis. De roep om meer inspraak in het universiteitsbestuur van de UvA bereikt langzamerhand zijn hoogtepunt. Hoe is het gesteld met het democratische gehalte van de Radboud Universiteit? Om hier achter te komen, organiseert ANS in samenwerking met het Soeterbeeck Programma een actualiteitencollege. Vanochtend berichtte ANS over de oprichting van De Nieuwe Universiteit Nijmegen, een groep studenten die binnen de RU ook genoeg bestuurlijke problemen voorzien. Jan Brabers, universiteitshistoricus, gaat tijdens het college dieper in op de recente ontwikkelingen. Daarnaast gaan Gerard Meijer, voorzitter van het College van Bestuur, en Floor Albers van der Linden, voorzitter van studentenvakbond AKKU, met elkaar in debat over de inspraak van studenten. Het college vindt aanstaande woensdag van 12.45 tot 13.30 uur plaats in de hal (onder de trappen) van het Erasmusgebouw.

 

Lees meer

Brief aan gemeente over rotonde campus

Studentenvakbond AKKU heeft samen met diens USR-fractie een brief (.pdf) gestuurd naar gemeente Nijmegen. Via deze weg willen de roodbroeken de verkeersveiligheid op de rotonde op de kruising Heyendaalseweg/Erasmuslaan verbeteren en de gemeente tot actie manen. De onveilige verkeerssituatie is al langer in opspraak. Zo heeft ook het College van Bestuur (CvB) al een brief (.pdf) gestuurd waarin aandacht voor het probleem werd gevraagd. In het gesprek van vorig jaar tussen Henk Beerten, wethouder mobiliteit, en Anton Franken, vicevoorzitter van het CvB, is de rotonde ter sprake gekomen. Daar is afgesproken een aantal mogelijke oplossingsrichtingen verder uit te werken, maar tot op heden is er niets gebeurd. Een van deze oplossingen is het plaatsen van een kunstwerk op de rotonde. AKKU pleitte al eerder voor het plaatsen van stoplichten om de rotonde veiliger te maken. Volgens Pepijn Eymaal, USR-lid voor AKKUraatd, 'is het plaatsen van een kunstwerk niet de juiste maatregel om de veiligheid te verbeteren. Het gaat er juist om dat fietsers niet opgemerkt worden door de bussen. De brief ligt in ieder geval nu bij de gemeente, hopelijk wordt ingezien dat de verkeerssituatie moet veranderen.' Nienke Aangenendt, fractievoorzitter van AKKUraatd, voegt daaraan toe: 'in principe is het al goed als de gemeente de urgentie van het probleem inziet. Als het na de brief nog steeds niet is doorgedrongen, zijn we vanuit AKKU genoodzaakt meer druk uit te oefenen.'

 

Lees meer

Campusrotonde op de schop

Het heeft lang moeten duren, maar nu gaat de campusrotonde Erasmuslaan-Heyendaalseweg toch echt op de schop. Dat zegt de gemeente in antwoord op een brief van Studentenvakbond AKKU en AKKUraatd. De roodbroeken uitten in januari hun zorgen over de onveilige situatie op de rotonde, waar zich sinds het ontstaan van het 'Rondje Heyendaal' vaak hachelijke verkeerssituaties voordoen. Eerder ontstond er zelfs een heuse rotonderel in de gemeenteraad, omdat het College van B&W voornemens was om twintig ruggen uit te trekken voor extra verkeersborden en een kunstwerk op de rotonde, zodat herkenbaar moest zijn dat er een rotonde ligt. Dat kunstwerk kwam er niet, maar nu worden er dus wel twee ander maatregelen getroffen. Het fietspad wordt verhoogd, waardoor duidelijker moet worden dat stalen rossen voorrang hebben. Bovendien gaan de bussen in het vervolg invoegen op de rijbaan, waardoor ze een haaksere bocht rechtsaf maken en chauffeurs zo meer overzicht hebben. Geen verkeerslichten dus, omdat die volgens de gemeente worden genegeerd door haastige fietsers. AKKU-voorzitter Tom Hoven heeft gemengde gevoelens bij de plannen. 'Voor de korte termijn is het heel fijn dat er nu iets aan wordt gedaan, maar je houdt natuurlijk wel het probleem dat de fietsers nog van twee kanten kunnen komen, daar rekenen automobilisten niet op.' De gemeente start aan het einde van het collegejaar met de werkzaamheden.

 

Lees meer

Duurzaam initiatief in Nijmegen

Verantwoord shoppen en tegelijkertijd van korting profiteren? Binnenkort wordt in Nijmegen een duurzame voordeelkaart voor studenten gelanceerd. Studentenvakbond AKKU gaat op de dag van de duurzaamheid, donderdag 10 oktober, de duurzame kortingskaart DuKo uitdelen en promoten. Met de kaart kun je als student korting pakken op producten die goed zijn voor mens en milieu. 'Studenten willen graag duurzame producten kopen, maar vinden die vaak te duur', zegt Marije Willems, voorzitter van Studentenvakbond AKKU. 'Met de DuKo zou het aantrekkelijker moeten worden om deze producten te kopen.' Voor de actie zijn verschillende bedrijven in Nijmegen benaderd en met acht van hen is een contract gesloten. Willems hoopt dat meer bedrijven zich zullen aansluiten als de kaart een succes blijkt. De duurzame pas bestaat al in Utrecht, studenten kunnen daar sinds begin 2012 korting op onder andere biologische broodjes en groente krijgen. De DuKo kost 1 euro, maar op uitdeelmomenten is hij gratis.

 

Lees meer

Het is groen en je ziet het niet

Van duffe collegezalen tot aan de straatstenen onder je voeten, duurzaamheid is van groot belang op de campus. Studerend Nijmegen kan deze week zijn hart ophalen tijdens de Groene Week. Van workshops biologische bonbons maken tot aan verantwoord zuipen, er is voor ieder wat wils. Dinsdagavond was er een rondleiding om alle insen outsvan onze duurzame campus te leren kennen. ANS doet verslag. ‘In den beginne’, grapt milieukundige Carlo Buise over het ontstaan van de campus. Tijdens de presentatie die voorafgaand aan de rondleiding wordt gegeven, komen een hoop zwart-witplaatjes voorbij, met natuurlijk als eerste Landgoed Heyendaal. In het geschiedenislesje komen zowel algemene weetjes als een aantal interessante feitjes naar voren. Zo werd in het Kelkplan over de inrichting van de campus rekening gehouden met de katholieke sexdrift. ‘Katholieken weten wel hoe ze kinderen moeten maken’, grinnikt Buise. Hierna volgen indrukwekkende plaatjes van het nieuwe Grotiusgebouw. Rechtenstudenten kunnen zich alvast lekker maken voor onder andere driedubbel glas en ventilatie om de CO2-concentratie te verlagen. Wanneer de luchtkwaliteit achteruit gaat, springt de ventilatie aan. De RU zal volgens Buise een Harvard-achtige campus zijn met minder gebouwen dan nu en 20.000 vierkante meters meer ‘groen’. De RU timmert al flink aan de weg als het om duurzaamheid gaat. Zo wordt de temperatuur in gebouwen met behulp van grondwater – dit heet warmte- en koudeopslag – geregeld. Om de natuurlijke temperatuur in de grond te behouden, maakt de universiteit daarbij gebruik van restwarmte uit het magnetenlab. Verder is het ook leuk om te weten dat je het Gymnasion haast zelf uit elkaar kunt halen, want het gebouw is in elkaar geschroefd. Door de rondleiding sta je stil bij zaken die je normaal niet opvallen. Zo staan er op het Erasmusgebouw twee koeltorens, zijn op het Collegezalencomplex speciale CV-ketels te vinden en is de parkeerplaats achter het Gymnasion uitgerust met klinkers die regenwater kunnen filteren. Let in het bijzonder op de grote boom voor het Gymnasion aan de Heyendaalseweg, die schijnbaar voor 20.000 euro van 200 meter verderop, over de loopbrug daarheen is getild. Lekker duurzaam.

 

Lees meer