Eindelijk terugkoppeling studentenenquête

Een half jaar geleden verscheen de uitslag van de Nationale Studentenenquête, nu pas koppelt de RU deze resultaten terug. In het voorjaar vulden ruim 6.000 RU-studenten deze enquête in. Wat waren de belangrijke conclusies en wat gaat de universiteit doen om volgend jaar nog hoger te scoren?

Te beginnen met de werkplekken: studenten zijn nog steeds ontevreden over de studiefaciliteiten. Zo zijn er te weinig werkplekken en worden deze ook niet geschikt bevonden, blijkt uit het detailoverzicht. De RU zorgt daarom voor 320 extra werkplekken, wat echter al een jaar geleden werd aangekondigd. Ook komen er 40 extra pc-werkplekken.

Een opmerking die door veel studenten is gegeven, is dat zij graag gelijkmatigere spreiding van de studielast willen en dat tentamenresultaten sneller bekend zouden moeten zijn. Het College van Bestuur (CvB) heeft de faculteiten verzocht hier verbetering in aan te brengen. Of zij hier werkelijk iets mee gaan doen, kan het CvB niet garanderen.

De grootste conclusie die de RU uit de enquête heeft getrokken, is dat studenten graag willen horen wat de universiteit met de verzamelde gegevens uit de enquêtes doet. De universiteit belooft daarom dat niet alleen de conclusies van de Nationale Studentenenquête naar studenten worden teruggekoppeld, maar ook de punten uit cursusevaluaties van opleidingen. De vraag is wel hoe lang je op deze terugkoppeling moet wachten.