De campus verbeteren in 5 stappen

Een afgelopen zomer opgerichte werkgroep onder leiding van rector magnificus Bas Kortmann heeft een uitgebreid advies (.pdf) geschreven over verbetering van de campus. Zo wordt aan het College van Bestuur (CvB) geadviseerd om meer groepswerkplekken en studentenbanen te creëren en moet er een supermarkt op de campus komen. ANS maakte een overzicht van de belangrijkste aanbevelingen. 1. Meer groepswerkplekken In de Algemene Studentenenquête geeft 25 procent van de studenten aan dat er te weinig werkplekken zijn. De werkgroep ziet graag meer groepswerkplekken, overlegruimtes en stiltewerkplekken. Inmiddels heeft het Facilitair Bedrijf (FB) opdracht gekregen om te inventariseren of leegstaande collegezalen gebruikt kunnen worden als werkplek. Daarnaast moet de UB over niet al te lange tijd 300 extra werkplekken hebben. 2. Een deel van de campus 24/7 open In februari berichtte ANS al dat de USR graag zou zien dat een deel van de campus langer open is. Het gaat dan om de UB, het sportcentrum en Erasmusgebouw. Nu wil de werkgroep nog een stap verder: zij wil het Universitair Vastgoed Bedrijf (UVB) opdracht geven om te bedenken hoe diensten 24/7 open kunnen zijn. Of studenten hierdoor echt langer op de campus zullen blijven is de vraag. In februari bleek al dat dit idee niet bij iedereen in goede aarde viel. Daarnaast wordt gekeken of het Erasmusgebouw een studentenhelpdesk moet krijgen. Hier kun je dan terecht met je vragen over onder andere ICT, reserveringen en inschrijvingen. 3. Supermarkt op de campus Een supermarkt op de campus, de geruchten blijken waar. Wel moet er eerst nog een haalbaarheidsstudie worden gedaan door het FB. 'De werkgroep denkt dat het de moeite waard is om opnieuw een onderzoek te laten toen (Spar-formule of AH to go) en daarbij ook Radboudumc en HAN te betrekken.' Wordt dus vervolgd. 4. Cultuurcentrum op de campus? Aanbieden van culturele activiteiten zou nog zo'n middel moeten zijn om studenten langer op de campus te houden. Dus stelt de werkgroep voor om een cultuurcentrum te bouwen. Dit kan dan functioneren als een ontmoetingsplaats voor medewerkers en studenten. 'In een dergelijk centrum zouden cursussen gegeven kunnen worden en er zouden verenigingen gehuisvest kunnen worden die nu nog niet deze binding hebben met de RU.' 5. Meer studentenbanen Studenten inzetten voor verschillende campusbaantjes, het is de vraag wat de Ondernemingsraad (OR) van dit plan vindt. Toch adviseert de werkgroep om dit op te nemen in het Strategisch Plan en vraagt Campus Detachering, het uitzendbureau voor campusbaantjes, om een visie op dit idee. De bedoeling is dat gekeken wordt naar 'hoe en waar uitbreiding van studentenbanen het beste gerealiseerd kan worden.' De opstellers van het adviesrapport zien zelf al mogelijke baantjes: studenten inzetten bij het realiseren van de door hun bedachte plannen. En nu? Vijf mooie plannen, maar het is nog onduidelijk wat we straks echt terug gaan zien op de campus. Op 19 mei wordt het advies in ieder geval besproken met de USR, OR en het CvB. In een brief laat het CvB weten dat het 'met waardering kennis heeft genomen van dit rapport' en zich goed kan vinden in de aanbevelingen en voorstellen van de werkgroep. Toch geldt dit niet voor alle suggesties: het cultuurcentrum wordt 'niet opportuun geacht om nu prioriteit aan te geven'. Als reden geven de bestuurders aan dat er al een omvangrijk en ambitieus bouwprogramma is, waar dit idee nu niet in past.

 

Lees meer

Eindelijk terugkoppeling studentenenquête

Een half jaar geleden verscheen de uitslag van de Nationale Studentenenquête, nu pas koppelt de RU deze resultaten terug. In het voorjaar vulden ruim 6.000 RU-studenten deze enquête in. Wat waren de belangrijke conclusies en wat gaat de universiteit doen om volgend jaar nog hoger te scoren?

Te beginnen met de werkplekken: studenten zijn nog steeds ontevreden over de studiefaciliteiten. Zo zijn er te weinig werkplekken en worden deze ook niet geschikt bevonden, blijkt uit het detailoverzicht. De RU zorgt daarom voor 320 extra werkplekken, wat echter al een jaar geleden werd aangekondigd. Ook komen er 40 extra pc-werkplekken.

Een opmerking die door veel studenten is gegeven, is dat zij graag gelijkmatigere spreiding van de studielast willen en dat tentamenresultaten sneller bekend zouden moeten zijn. Het College van Bestuur (CvB) heeft de faculteiten verzocht hier verbetering in aan te brengen. Of zij hier werkelijk iets mee gaan doen, kan het CvB niet garanderen.

De grootste conclusie die de RU uit de enquête heeft getrokken, is dat studenten graag willen horen wat de universiteit met de verzamelde gegevens uit de enquêtes doet. De universiteit belooft daarom dat niet alleen de conclusies van de Nationale Studentenenquête naar studenten worden teruggekoppeld, maar ook de punten uit cursusevaluaties van opleidingen. De vraag is wel hoe lang je op deze terugkoppeling moet wachten.

 

Lees meer

Extra werkplekken in TvA

Stukje bij beetje wordt het werkplekkentekort van de RU opgelost. Vandaag werd bekend dat op de eerste verdieping van TvA 2 25 nieuwe projectkamers komen, waar studenten in groepen van twee tot acht personen kunnen studeren. Door de verbouwingen en verhuizingen van faculteiten zijn een aantal ruimtes op de campus leeg komen te staan. Op aandringen van de Universitaire Studentenraad (USR) worden de ruimtes omgebouwd tot projectkamers, die lijken op de glazen studiehokjes in De Verdieping van de UB. Mark Vlek de Coningh, voorzitter van de USR, is blij met de flexibele opstelling van het Universitair Vastgoed Bedrijf, die de universiteitsgebouwen beheren: 'We denken dat ze met de extra werkplekken beter voorzien in de behoeften van studenten.' Vanaf 23 maart kunnen studenten gebruik maken van de nieuwe werkplekken, die wel vooraf even moeten worden gereserveerd. Hoelang studenten kunnen profiteren van de projectkamers is nog onbekend. Volgens Vlek de Coningh draait de pilot met de studieruimten tot eind 2015. Daarna zal worden gekeken in hoeverre studenten gebruik maken van de extra optie.

 

Lees meer

Grotiusgebouw wordt laptopvriendelijk

De nieuwe Rechtenfaculteit, het Grotiusgebouw, wordt een stuk laptopvriendelijker dan de rest van de campus. Zo komen er niet alleen goede faciliteiten in de bibliotheek, maar ook de collegezalen houden rekening met een flinke toename van het aantal laptopgebruikers. In het gebouw zullen de zitplaatsen in de collegezalen voor de helft worden voorzien van stopcontacten en ook in de bibliotheek is er minstens één stopcontact per twee werkplekken te vinden. Daarnaast wordt binnenkort in een testopstelling bekeken hoe de verschillende soorten werkplekken er uit moeten gaan zien. Het is in ieder geval de bedoeling dat de stoelen ergonomisch verantwoord worden, zodat je niet al na een halfuur moet stoppen met studeren door nekklachten. Ook zijn er plannen om een ICT-servicepunt in het nieuwe gebouw te huisvesten. Daar kunnen studenten, net als in de UB, terecht met hun vragen en klachten. De vriendelijkheid voor laptops lijkt daarmee wel gewaarborgd, de fervent PC-gebruiker lijkt niet zo welkom. In het Grotiusgebouw komen slechts twintig computerwerkplekken, terwijl er nu ruim negentig computers te vinden zijn in de bibliotheek van Rechtsgeleerdheid.

 

Lees meer

Hoe vind je een computer op de RU?

Uit onderzoek van de RU blijkt dat er over het algemeen voldoende werkplekken zijn, maar dat studenten de vrije computers niet weten te vinden. Om ervoor te zorgen dat studenten de vrije plekken wel vinden, komen bij de ingangen van pc-ruimtes op de campus schermen met de actuele bezettingsgraad van de ruimte zelf en computers in de omgeving. Op het overzicht zal ook te zien zijn of een pc-ruimte gereserveerd is voor onderwijs. Wanneer de schermen er precies komen te hangen, is nog niet bekend. Dat zal volgens de directeur van Dienst Studentenzaken, Ger Boonen, gefaseerd gebeuren de komende periode. Al enige tijd kunnen studenten via de site van de RU zien wat de bezettingsgraad van de computers is. Veel studenten weten echter niet dat deze pagina bestaat. Misschien kun je deze pagina binnenkort ook op de studentenportal vinden, Dienst Studentenzaken onderzoekt de mogelijkheden hiervoor.

 

Lees meer

Reserveer een studiewerkplek in de UB

De geharde UB-student, die altijd op zoek is naar de optimale studieplek, kan vanaf vandaag een nieuw wapen aan zijn arsenaal toevoegen. Na het succes van het online actuele bezetting-overzicht kan een studiesoldaat vanaf vandaag zelfs al van tevoren zijn vlag planten op zijn geliefde leerbunker. De UB start vandaag met een proef waarbij RU-studenten een werkplek kunnen reserveren. Tot eind mei is het mogelijk dit te doen voor 48 pc-werkplekken en zeven groepsruimtes in De Verdieping van de UB. Reserveren kan op drie manieren: 1. door middel van de Planon-app, te downloaden in de Google Play Store of de App Store 2. via een touchscreen in de kiosk van de UB of 3. door een reserveringsformulier in te vullen op de UB-site. De pilot is alleen bedoeld voor studenten van de Radboud Universiteit. RU-medewerkers, studenten van de HAN, scholieren en overige gasten kunnen dus geen studieplek reserveren.

 

Lees meer

RU komt met smoesjes om Terecht! te ontruimen

De actievoerders van De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) moeten van het College van Bestuur (CvB) zo snel mogelijk het oude Gerecht, waar zij hun kritische café Terecht! openden, verlaten. De brief die is ondertekend door de CvB-voorzitter Gerard Meijer, werd gisteren voorgelezen tijdens de Gezamenlijke Vergadering (GV) met de Universitaire Studentenraad (USR) en de Ondernemingsraad. In de brief staat dat het CvB het Gerecht vrij wil hebben om studieplekken te maken wanneer de UB wordt verbouwd. 'Gedurende de verbouwingen zijn elders op de campus werkplekken noodzakelijk.' Uit het antwoord op de vraag wanneer het besluit genomen is om een studieruimte te maken van het Gerecht, bleek dat deze beslissing pas gevallen is nadat DNUN de ruimte bezette met Terecht!. AKKUraatd stelde dit een half jaar geleden al voor, toen de bibliotheek van sociale wetenschappen verhuisde. Je kon daar toen tijdelijk studeren, maar na de verbouwing zijn deze werkplekken snel weer weggehaald. Is de verbouwing van de UB een excuus om DNUN naar buiten te vegen? Martijn Gerritsen, de woordvoerder van het CvB, zegt dat er vanuit wordt gegaan dat de bezetters professioneel genoeg zijn om het Gerecht zelf te verlaten en via de reguliere weg aan een ruimte op de RU te komen. Een ontruiming door de RU - zoals in Amsterdam het geval was - staat dus nog niet op de planning. Voorlopig blijft DNUN nog zitten. De enige aanwezige studerende actievoerder vertelt dat de groep morgen met een eigen open brief komt, waarin zij hun standpunten duidelijk maken. Wat bovendien nog opvalt aan de brief is dat de voorzitter van het CvB na een jaar samenwerking nog niet weet hoe hij de naam van de USR-voorzitter schrijft. Mark Vlek de Coningh is omgetoverd tot Mark Vleck de Koning.

 

Lees meer

Terecht! ontruimd door CvB

Vanmorgen troffen de bezetters van het voormalig Gerecht een lege ruimte aan op de plek waar zij hun kritisch café Terecht! hadden opgezet. Het Universitair Vastgoed Bedrijf (UVB) verwijderde de spullen van de actievoerders op bevel van het College van Bestuur (CvB). Maandag verzochthet CvB de mensen van Terecht! om de ruimte zo snel mogelijk te verlaten, zodat hier tijdelijke werkplekken kunnen worden gemaakt. Deze zouden hard nodig zijn in de zomer, omdat de UB dan wordt verbouwd. Gisteren lietende actievoerders weten dat ze niet van plan waren om ruimte te maken. Het CvB vond het tijd om in te grijpen en liet de spullen - zonder dat de initiatiefnemers van Terecht! hiervan op de hoogte waren - uit de ruimte halen. De bezetters kunnen deze terugkrijgen bij het UVB. Hoewel de ME er niet aan te pas is gekomen, lijkt het CvB van de RU dus wel in staat om ontruimingen á la Louise Gunning, de voormalige voorzitter van het CvB van de Universiteit van Amsterdam, uit te voeren. Het CvB geeft op Radboudnetaan dat Terecht! via het universiteitsfonds SNUF een ruimte kan krijgen. Hiervoor moeten ze wel de wachtlijst op, want Terecht! is niet de enige studentenorganisatie die een eigen kamer wil. Vanaf vandaag wordt het voormalige Gerecht verbouwd tot studieruimte. Zo komen er extra stopcontacten en wordt de keuken afgeschermd. Vanaf 1 juni kun je hier waarschijnlijk de boeken in duiken. De verbouwing van de UB start namelijk op 15 juni, dus tenzij je graag wordt gestoord door hardwerkende bouwvakkers, kun je de rust in TvA 8 opzoeken. Terecht! was niet bereikbaar voor een reactie.

 

Lees meer

UB gaat voor 300 extra studentwerkplekken

De Universiteitsbibliotheek (UB) is bezig met het realiseren van driehonderd extra werkplekken. Samen met studenten, medewerkers en een architect wordt nagedacht hoe de UB ingericht moet worden om meer en gedifferenteerder plaats te bieden. Hiertoe wordt de centrale bibliotheek flink onder handen genomen: de Learning Zone, Leeszaal, de Verdieping en Tijdschriftenzaal worden hoogstwaarschijnlijk allemaal opnieuw ingedeeld. Frans Peperzak, hoofd bedrijfsvoering ad interim van de UB: 'We merken een druk vanuit studenten om meer werkplekken te realiseren, maar ook vanuit de universiteit die wil dat studenten langer op de campus blijven. Daardoor is er meer behoefte aan werkplekken en daar willen we graag in voorzien.' Om meer studenten te kunnen herbergen, wordt onder andere de tijdschriftenzaal helemaal leeg gemaakt. Lopende jaargangen van tijdschriften zijn al flink ingedikt, waardoor er nu al veertig extra werkplekken zijn. Dat moeten er nog meer worden: veel tijdschriften zullen enkel nog maar digitaal worden aangeboden, waardoor er nog tientallen studieplekken bij komen. In de Leeszaal zullen ook een paar boekenkasten plaatsmaken voor tafels, waarbij zo'n vijduizend boeken zullen worden verplaatst. Momenteel wordt in een visieplan uitgewerkt hoe de UB er uit moet gaan zien, dat zal voor worden gelegd aan het college van bestuur. Als zij akkoord gaan en financiële middelen ter beschikking stellen, dan kan in de zomer van 2014 de Leeszaal al helemaal op orde zijn. Het hele project zal tot zeker eind 2014 duren. Er wordt namelijk niet alleen gekeken naar het verplaatsen van boeken, ook wordt meteen het lichtplan onder handen genomen en worden er maatregelen genomen voor het klimaat. Daarnaast zijn er plannen om de toegang van de UB te veranderen. Waar je richting de Learning Zone nu nog langs een afzetting moet lopen, is het de bedoeling dat je na de verbouwing rechtstreeks vanuit de nieuw te bouwen draaideur de PC-zaal kunt bereiken. De eerste ontwerpen zijn al gemaakt, hieronder twee sfeerbeelden. Zo zou de UB er uit kunnen gaan zien.

Toegang

Dit is de entree van de UB. Het bruine blok is waar de portier nu ook al te vinden is.

Tijdschriftenzaal

Zo zou de Tijdschriftenzaal van de UB er uit kunnen gaan zien. Een mix van groepswerkplekken en stilteplekken.

 

Lees meer