Wie gaat er nog naar college?

De afgelopen twee jaar werden de collegezalen al aan een test onderworpen: zaten er wel zoveel mensen in als er van tevoren gezegd was? Ook volgende week voert het Facilitair Bedrijf (FB) weer een onderzoek uit naar de bezetting en benutting van onderwijsruimtes. Het zijn studenten die in de zaal het turven doen, zij krijgen daar voor betaald.

René Hagels, afdelingshoofd Zaalreservering FB, legt uit waarom het onderzoek van belang is. ‘Vanwege de onderwijsintensivering zijn er een stuk meer contacturen bij gekomen. Gaan we dat wel kwijt kunnen? Daarnaast zou het zo kunnen dat grote collegezalen niet goed benut worden of dat reserveringen voor niets gemaakt zijn.’

AKKUraatd deed vorig jaar ook een onderzoek binnen het collegezalencomplex, waaruit bleek dat er soms niet voldoende plek is in de collegezalen. Studenten moeten soms op de trap zitten en dat mag niet vanwege brandveiligheid. ‘Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de zalen overvol zijn en mogelijk kan het onderzoek dat wij nu doen helpen dat soort problemen op te lossen', aldus Hagels. 'Daarnaast zijn er altijd ontwikkelingen op de universiteit, bijvoorbeeld de nieuwbouw van het Grotius. Het is belangrijk om te weten op welke manier op dit moment gebruik wordt gemaakt van de zalen en wat er nodig is wanneer we die nieuwe situatie hebben.’

Omdat colleges regelmatig in het begin van het jaar een stuk enthousiaster bezocht worden dan later, wordt het onderzoek in november nog een keer gedaan.