[INGEZONDEN] Studeren voor je bestuursbeurs is een schijnmaatregel

Negentig procent van de studentbestuurders haalde afgelopen jaar genoeg studiepunten voor hun bestuursbeurs. Aanleiding voor het College van Bestuur (CvB) om genoegzaam in de handen te wrijven. ‘Studeren en besturen gaan prima samen, precies zoals we dat verwacht hadden’, aldus rector magnificus Bas Kortmann. De rector lijkt echter niet te beseffen dat studenten op een creatieve manier met de regels omgaan. Met ingang van het collegejaar 2012-2013 is een regeling ingevoerd die de fulltime bestuurders hard raakt. Zij moeten naast hun bestuursjaar 18 EC's halen om hun volledige bestuursbeurzen te ontvangen. Slagen ze hier niet in? Dan krijgen zij niet de volledige bestuursbeurs uitgekeerd. Dit kan uiteindelijk neerkomen op een bedrag van duizend euro.

Om toch studiepunten te halen, wringen de bestuurders zich in allerlei bochten. asap vraagt zich af op wat voor manier studeren op deze manier bijdraagt aan de academische vorming van de actieve student. Is dit wat het CvB bedoelt met studeren náást een bestuursjaar?

Naast het volgen van de zogenaamde ‘pretvakken’ lijkt ook de kennis verloren te gaan. In plaats van studeren voor een goed resultaat, ontstaat er een mentaliteit waarbij studenten het gevoel krijgen dit enkel te doen voor het geld. Een 'studententien'(een zes, red.) is vervolgens het streven. Je geld is daarmee immers binnen! Dit past volgens asap niet in het beeld van de RU dat het CvB voor zich heeft. 'Zevens trekken zessen aan, terwijl achten negens aantrekken', aldus collegevoorzitter Gerard Meijer.

‘Wanneer je straks een baan hebt, kun je ook niet tegen je werkgever zeggen: "sorry, ik ben actief in de biljartclub, dus ik wil graag voor hetzelfde loon, slechts 50 procent van het werk doen"', zo stelde de rector tijdens de cursusmiddag van het SNUF. Hoe kan je echter van iemand verwachten om én CEO van een bedrijf te zijn én een derde van je studiepunten te halen? Je levert als voorzitter van de biljartclub geen bijdrage aan het bedrijf waarvoor je werkt. De actieve student levert een essentiële bijdrage aan het academische klimaat van de universiteit. Studenten die zich inzetten voor hun studievereniging, of functies vervullen in de medezeggenschap, zijn voor de universiteit van essentieel belang.

Iris van Diest, voormalig praeses van N.S.V. Ovum Novum, geeft aan hoe haar ervaring als fulltime bestuurder was. Hoewel ze zelf het benodigde aantal punten heeft gehaald, is de helft van haar bestuur hier niet in geslaagd. Halverwege het jaar zijn er maatregelen genomen om te blijven studeren. Een dag per week was een bestuurder vrij om naar colleges te gaan. Echter was er altijd wel iets gaande waardoor bestuurders belemmerd waren, variërend van het onderhouden van contracten tot schade aan het pand. Opmerkelijk is dat de fulltime bestuurders die geen 18 EC's hebben gehaald, wel vakken van hun eigen studie volgden. Deze waren in combinatie met de extracurriculaire functie simpelweg te moeilijk.

Erger nog is dat studenten aangeven dat het een keuze is: excellente cijfers behalen of een bestuursjaar doen. Simpelweg omdat het niet mogelijk is excellente cijfers te halen en een middelgroot bedrijf te leiden. Dat is namelijk waar een fulltime bestuursjaar op neer komt. Iris ging haar jaar in met een 8,0 gemiddeld, dit geldt echter niet voor alle bestuurders.

Het CvB moet inzien dat niet enkel zulke excellente studenten een bestuursjaar aangaan. Het merendeel van de bestuurders staat niet Cum Laude of Bene Meritum wanneer zij een bestuursjaar starten. Als het zelfs de excellente student vervolgens met moeite lukt om de punten binnen te slepen, hoe moet het dan zijn voor deze ‘reguliere’ student? Voor de student die hard werkt voor een zes of zeven moet het ook mogelijk zijn om zich te ontplooien door een bijdrage te leveren aan het studentenleven.

Hoewel de regeling ook inzet op het feit dat studenten beter betrokken blijven bij hun studie en daarmee het studeren weer makkelijker oppakken, blijkt het tegendeel vaak het geval. Studenten gaan minder gemotiveerd het jaar in: hun gemiddelde is gekelderd, dus waarom zouden zij zich nog inzetten?  Daarnaast is de combinatie van studeren en fulltime besturen niet gewenst, omdat studenten door de vele verantwoordelijkheden alles maar half kunnen doen. Je zet je minder in voor alles, een mentaliteit die je niet zomaar weer van je afzet. Een jammer resultaat hiervan is een gevoel zoals ook Iris dat had: 'Je kon niets meer goed doen.' Wanneer je studenten zulke gevoelens tonen als resultaat van de regeling betreft beurzen, moet je als CvB de beslissing heroverwegen.

De student wordt in deze tijden voortdurend doodgegooid met het belang van profileren naast de studie. Geef studenten daar dan de kans toe! De regeling die is ingevoerd werkt dit tegen en is -in ieder geval voor de fulltime besturen- haar doel voorbij geschoten.

Esra Hageman en Peter Moons zijn lid van de Universitaire Studentenraad namens asap.