[Update] Boete voor na-inschrijving illegaal

Te laat voor je tentamen en een boete betalen? Mag niet, zegt de onderwijsinspectie. Een aantal RU-faculteiten kent dit boetesysteem. Het lijkt er op dat dit vanaf komend collegejaar verleden tijd is, omdat je automatisch wordt ingeschreven voor een tentamen. Bij het aanmelden voor een cursus sta je namelijk ook automatisch ingeschreven voor het tentamen. Voor het inschrijven van de herkansing is het wel nog je eigen verantwoordelijkheid om op tijd te zijn. Zo niet, dan volgt er een boete. Ook dit is volgens de onderwijsinspectie niet toegestaan. Martijn Gerritsen, woordvoerder van het College van Bestuur van de RU: 'Het is inderdaad niet toegestaan om een boete te heffen als studenten zich te laat aanmelden, maar faculteiten kunnen wel een bijdrage vragen in de administratieve kosten die daarmee gepaard gaan. Deze bijdrage mag niet hoger zijn dan de werkelijke kosten, wel lager.' Voor die paar muisklikken ben je aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid maar liefst 25 euro kwijt. Update 15.20 uur: De onderwijsinspectie laat weten dat wanneer je aan het begin van het jaar collegegeld hebt betaald, je in principe recht hebt op het kosteloos volgen van college en het maken van tentamens. De onderwijsinspectie is er nog niet over uit of de RU wel een bedrag mag vragen voor de administratieve kosten. De komende weken wordt duidelijk of dat toegestaan is.

 

Lees meer

Amsterdammers opgeroepen om te zuipen

Vanavond alle Amsterdamse kroegen vol met lallende en wankelende mensen, dat is het doel van de Amsterdamse jongerenpartij Nieuwe Amsterdamse Toekomst. Zij hebben deze stapavond uitgeroepen tot de Nacht van de Beschonken Amsterdammer en roepen alle inwoners van de hoofdstad op om net een Amsterdammertje te veel te nemen. De oproep van de partij met de zeer toepasselijke afkorting NAT is een ludiek protest tegen een nieuw beleid van de gemeente: vanaf vandaag zal in kroegen op dronken gasten worden gecontroleerd. Als deze aanwezig zijn, volgt een boete en na drie keer betrapt te zijn door de controleambtenaren, kan de burgemeester overgaan tot sluiting. NAT vindt dit een betuttelend beleid en bovendien onduidelijk, want waar ligt de grens tussen aangeschoten en compleet strontlazarus? Inmiddels hebben al meer dan 2500 kroegtijgers op Facebook aangegeven vanavond diep in het glaasje te kijken. Laten we hopen dat alle deelnemers het droog weten te houden, dronken langs de grachten is immers altijd een risico.

 

Lees meer

Boete voor tentameninschrijving mag niet

Minister Bussemaker heeft de Tweede Kamer laten weten dat het verboden is extra kosten te vragen bij een tentameninschrijving. PvdA-Kamerlid Mohandis stelde de minister vragen naar aanleiding van een artikel waarin een Leidse student ruim tweehonderd euro moest betalen vanwege het te laat inschrijven voor een tentamen. In januari liet de RU nog weten dat administratieve kosten wel gevraagd mochten worden. Dat mag nu dus ook niet. Wanneer je te laat bent met inschrijven moet je wachten tot de volgende periode schrijft de minister. In een reactie laat de Radboud Universiteit weten de antwoorden van de minister ter kennis genomen te hebben. Ze gaat kijken wat deze antwoorden voor de universiteit betekenen. Het is dus nog even wachten voor er meer duidelijkheid komt vanuit de RU.

 

Lees meer

Halbe brengt aantallen stufifrauders in kaart

Ruim 20 tot 25 duizend studenten frauderen met hun stufi. Dat schrijft staatssecretaris Halbe Zijlstra in een brief aan de Tweede Kamer. Omgezet in knaken betekent dit dat er naar schatting op jaarbasis zo'n 45 tot 55 miljoen euro aan studiefinanciering voor uitwonenden wordt verstrekt die eigenlijk in de portemonnee van de Dienst Uitvoerend Onderwijs (DUO) moet blijven zitten. Studenten melden massaal aan DUO dat ze op kamers wonen en geven dan het adres van bijvoorbeeld kennissen of familie door. Zo worden ze aangezien voor uitwonende student, terwijl ze eigenlijk nog bij hun ouders wonen. Dit scheelt de fraudeur zo'n 200 euro in de maand, toch mooi meegenomen. De Kamerbrief die Halbe heeft verstuurd is het eindrapport van het Actieplan misbruik uitwonendenbeurs. Al in november 2011 werd een wetsvoorstel aangenomen dat een zero-tolerance beleid aankondigde voor stufifrauders. Als je gepakt wordt moet je het onterecht ontvangen deel terugbetalen en krijg je een boete. In een aantal gevallen is het zelfs mogelijk om het recht op stufi af te pakken. DUO verwacht voor 2012 zo'n 3000 controles uit te oefenen, dit aantal loopt op naar 4000 in 2013. De eerste boetes zijn inmiddels al uitgedeeld. Zo'n 55 studenten zijn tegen de lamp gelopen, waaronder een aantal uit Nijmegen. Wees dus gewaarschuwd fraudeurs, DUO komt je halen.

 

Lees meer

RU-bestuurslid declareert stoel van 3000 euro

Universiteiten in Nederland declareren erop los. Prijzige hotels, persoonlijke chauffeurs en buitensporig dure diners zijn slechts een greep uit de opsomming. Op RTLnieuws is een volledig overzicht te zien van de declaraties uit 2013 en 2014 van universiteiten.

De Radboud Universiteit (RU) is geen uitzondering. Chauffeurs van bestuurders rijden vaak te hard. De Universiteit betaalde deze boetes tot zes maal toe, terwijl in de declaratieinstructies vermeld staat dat boetes door de chauffeur zelf moeten worden betaald. Een rekening liep op tot 229 euro, bij een snelheidsovertreding van 26 kilometer per uur. De regels in het formulier zijn echter niet limitatief en de RU zegt dat er mondelinge afspraken zijn met de chauffeurs over deze voorvallen. Een zakelijk diner voor vijf personen liep daarnaast hoog in de kosten. Voor 363,15 euro werd er besteld, waarvan zo'n 130 euro aan zeventien glazen wijn en vijf glazen sterke drank.

Als hoogtepunt bestelde en declareerde een CvB-bestuurslid een zwartleren bureaustoel van 2788 euro. Hopelijk was deze bedoeld voor iemand met een slechte rug. Martijn Gerritsen, woordvoerder van de RU, vertelt dat de stoel bedoeld is voor op de universiteit, maar erkent ook dat de stoel 'behoorlijk aan de prijs is'. 'We kunnen dit echter niet meer ongedaan maken en in de toekomst zullen we bij alle dure uitgaven extra kritisch zijn', aldus Gerritsen. Die kritische houding had de RU wel eerder mogen innemen.

 

Lees meer

USC deelt boetes uit

Thuis blijven zitten op de bank terwijl je je hebt aangemeld voor een ticketuur blijft niet langer onbestraft. Het Universitair Sportcentrum (USC) is klaar met de onnodig lege plekken en voert vanaf woensdag 1 oktober een sanctiebeleid in voor niet-geannuleerde tickets. Volgens Pieter Smits, afdelingshoofd sportondersteuning van het USC, wordt het probleem met niet-geannuleerde tickets steeds groter. 'Het verschilt per periode, maar gemiddeld annuleert ongeveer twintig procent het ticket niet. Door een boeteregeling in te voeren, hopen we de capaciteit van het sportcentrum beter te kunnen benutten.' Wanneer je een ticket reserveert en niet op komt dagen, krijg je een waarschuwing. Gebeurt dit binnen 28 dagen nog een keer, dan kan je de komende 28 dagen geen ticketuur reserveren. Tegen een betaling van twee euro wordt opnieuw toegang verleend tot het reserveringssysteem. Het geld dat hiermee opgehaald wordt, gaat naar het goede doel. Het Ronald McDonald Fonds zal profiteren van de nalatige sporters. De maand oktober dient als 'aanloopfase' waarbij de klant geen boete krijgt, maar wel toestemming moet vragen aan de balie om weer in het systeem te kunnen. De sanctieregeling geldt nog niet voor de squash- en tennisbanen en het zwembad, waar je ook plaatsen moet reserveren. Volgens Smits moeten studenten voor het niet annuleren van deze banen nog voor het einde van het jaar ook gaan betalen.

 

Lees meer

USR ontevreden over inschrijving tentamens

De Universitaire Studentenraad (USR) is ontevreden over het versnipperde inschrijvingsbeleid voor tentamens. De USR geeft aan dat er verschillende termijnen worden gehanteerd voor de tentameninschrijving en de boete voor te laat inschrijven uiteenloopt van 5 tot 30 euro. In een brief aan het college van bestuur (CvB) roept zij op om het beleid uniformer te maken. Het is niet voor het eerst dat de USR dit aankaart, vorig jaar vroeg de USR ook al om een koppeling tussen vak- en tentameninschrijving. Het CvB kon zich goed vinden in het voorstel en heeft het toen voorgelegd aan de decanen van verschillende faculteiten. Niet alle decanen hebben er wat mee gedaan, de Faculteiten der Letteren, Sociale Wetenschappen en een deel van de Medische faculteit hanteren op dit moment de automatische inschrijving, zo blijkt uit de brief. Op de overige faculteiten geldt een boetesysteem: als je te laat bent met aanmelden, zul je met geld over de brug moeten komen. In januari vroeg de USR ook de uiteenlopende boetes te bespreken met de decanen, maar in dat beleid is weinig veranderd. Zo betaal je bij de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen nog steeds 5 euro als je te laat bent om je in te schrijven in Osiris, bij Rechtsgeleerdheid maken ze je 25 euro afhandig voor exact dezelfde handeling. Waarom de boetes worden geheven is niet bekend, de USR geeft in de brief aan dat de boetes los staan van de zaalreservering. Al ver van tevoren worden tentamenzalen geboekt door faculteiten op basis van onzekere schattingen. Jip Mennen, voorzitter van de USR: 'We hopen dat een nieuw gesprek met het college van decanen nu gaat leiden tot resultaten. Een jaar geleden is het beleid ten aanzien van het inschrijven voor tentamens ter sprake gekomen en tot op heden is er weinig veranderd. Door middel van deze brief hopen wij druk uit te oefenen, zodat uniformisering van dit beleid daadwerkelijk tot stand gaat komen. Op dit moment zijn er grote verschillen in hoe studenten toegang krijgen tot tentamens en dat lijkt ons zeer onwenselijk.' Op maandag 9 december zal de brief tijdens de Gezamenlijke Vergadering (GV) worden besproken met het CvB.

 

Lees meer

Voor 40 euro tegen de boete in beroep

Het lukte de Landelijke Studentenvakbond, het Interstedelijk Studenten Overleg en de Landelijke Kamer Van Verenigingen niet om de langstudeerboete van tafel te vegen, maar zullen nieuwe pogingen worden gedaan. Advoctenbureau BoutOveres gaat studenten helpen om tegen de boetes in beroep te gaan. Het kost je 40 euro om een advocaat in te schakelen en dat is natuurlijk een schijntje. Het advocatenbureau helpt je een bezwaarprocedure in te dienen bij de universiteit of hogeschool. Trouw schrijft dat het advocatenbureau al tientallen aanmeldingen heeft binnengekregen. Volgens advocaat Jan Hein Mastenbroek is de wet zo onzorgvuldig dat hij niet door de beugel kan. 'Het is de spelregels tijdens het spel veranderen. De huidige langstudeerders wisten niet dat ze deze boete zouden krijgen toen ze begonnen met studeren.' Wij zijn in ieder geval benieuwd of dit bezwaar tegen de boete het wel gaat redden.

 

Lees meer