[Update] Het CvB heeft spijt

In een gesprek met zeven leden van de Universitaire Studentenraad van het collegejaar 2012-2013, heeft het College van Bestuur (CvB) afstand genomen van eerdere uitspraken. De zestiende USR was uitgenodigd voor een gesprek door het CvB naar aanleiding van de brief die zij op zondag 20 januari hadden verstuurd. In het gesprek is geconcludeerd dat de leden van de zestiende USR geen vakken gevolgd hebben die niet bijdragen aan hun studie, danwel hun persoonlijke ontwikkeling. Ook is het college van mening dat zij geen conclusie had mogen trekken aan de hand van de tabel. Het CvB gaat samen met de huidige USR onderzoeken op welke wijze de persoonlijke studiegegevens op dit moment inzichtelijk zijn. Update 23 januari 11.45 uur: Vandaag zijn de banden tussen de huidige USR en het CvB weer hersteld. Ze zijn overeengekomen dat er een commissie wordt opgezet, hierin nemen medewerkers van Dienst Studentenzaken en een aantal USR-leden plaats. Zij gaan kijken hoe alle gegevens, die de rel veroorzaakt hebben, zijn uitgezocht. Ook wordt gekeken naar welke regels er voor het gebruik van Osiris zijn en of deze voldoen.

 

Lees meer

AKKUraatd laat potentieeltjes slingeren

Het is studentenpartij AKKUraatd weer gelukt om hun lijst met potentiële kandidaten te laten slingeren. ANS kreeg een verlanglijstje onder ogen met daarop mogelijke lijstduwers, -trekkers en -opvullers voor de komende verkiezingen van de Universitaire Studentenraad (USR). Uit rondvraag blijkt echter dat niet iedereen interesse heeft om de roodbroeken te steunen. Qin Ong, voormalig penningmeester van de BètaBedrijvenBeurs, overweegt het lijsttrekkerschap, aldus de gegevens. Aan ANS vertelt ze: 'Ik ben er nog niet over uit. Het lijkt me leuk, maar ik weet niet of ik er genoeg tijd voor heb. Morgen hebben we een informatiebijeenkomst, dan weet ik hopelijk meer.' Ook rechtenstudent Omar El Gachi heeft 'zeer geïnteresseerd' achter zijn naam staan. Verder is AKKUraatd druk aan het werven onder leden van facultaire studentenraden - onder anderen Robin Hoeks, Niels Honkoop en Mirjam de Haas - en anderen studentbestuurders - onder andere Bas Romeijn, Koen MigchelbrinkFleur Verdenius en assessor van de Faculteit der Letteren Nina den Elzen. Fedor Hageman, voorzitter van MFVN, staat genoteerd als geschikte lijstduwer. Na een belletje blijkt inderdaad dat hij zijn naam aan een kieslijst wil verbinden. 'Net als mijn voorgangers wil ik een steentje bijdragen.' Welke partij hem in de wacht gaat slepen, is echter nog niet duidelijk. 'Ik heb binnenkort een gesprek met zowel AKKUraatd als asap.' Bekende namen op de lijst zijn daarnaast praeses van Ovum Novum Valerie Richelle en Carolus Magnus-praeses Damien Oud. Op steun van de laatste hoeft de partij in ieder geval niet te rekenen. 'Dat gaan we niet doen. Ik had al via via vernomen dat AKKUraatd mij ging benaderen en ik heb ook via-via laten weten dat ze dat niet hoeven te doen. Ik ben daar niet op mijn plaats. Hetzelfde geldt voor asap trouwens.' AKKUraatd-fractievoorzitter Huguette Poolen ontkent in alle toonaarden wanneer ANS haar met de lijst confronteert. 'Ik weet niet waar je het over hebt. In april presenteren we onze kandidaten, dan zal blijken wie er op de lijst staan.'

 

Lees meer

Chaotisch ontstaan Universitaire Studentenraad

Iedere twee weken rakelt ANS herinneringen op door een artikel uit de archieven te plukken. Deze week in de nostalgische rubriek: Oprichting van de Studentenraad.

De universitaire verkiezingen beginnen over een week. Zowel AKKUraatd als asap hebben hun verkiezingsprogramma's reeds bekend gemaakt. Zij strijden om zetels in de Universitaire Studentenraad (USR) te bemachtigen. Dit inspraakorgaan bestaat pas sinds 1997, als opvolger van de Universiteitsraad, nadat de Wet op de Modernisering Universitair Bestuur (MUB) werd ingevoerd. De oprichting van de USR ging niet zonder horten en stoten. In de mei-ANS is ook een uitgebreid artikel te lezen over de medezeggenschap en haar invloed.

Zo zou destijds het College van Bestuur geen initiatief nemen om de studentenraad op te richten. De studenten moesten alles zelf doen: 'Iemand van juridische zaken zou ons toen helpen met het opstellen van die reglementen. Maar hij ging ineens drie weken op vakantie.' Daarnaast werden de studentenvertegenwoordigers van het kastje naar de muur gestuurd toen ze probeerden de studenten met een folder in te lichten over de aankomende veranderingen. 'Uiteindelijk bleef het maken van de folder ergens hangen tussen Dienst Studentenzaken en Pers en Voorlichting.' En daar hing de folder voor langere tijd. Zonder meer een hectische tijd om de USR op te richten.

Lees hier het artikel uit de december-ANS van 1997:

'Studentenraad te laat van start?'

In januari zijn studentbestuurders begonnen om een nieuwe vorm van studenteninspraak, de Studentenraad, op poten te zetten. Een slechte coördinatie en gebrek aan slagvaardigheid bij het College van Bestuur frustreren dit echter. 'De één zegt dit, de ander zegt weer wat anders, en jij moet daar als student je weg maar in zien te vinden.'

Tekst: Kester Westervoort Illustraties (in het blad): Jeroen Lustigheid en Elcke Schriks

Met de invoering van de Wet op de Modernisering Universitair Bestuur (MUB) moest ook aan de KUN de inspraak veranderen. Reeds in december 1996 heeft het College van Bestuur dit kenbaar gemaakt. Dat het College sindsdien geen initiatief heeft genomen om de inrichting van de nog op te richten Studentenraad mogelijk te maken, steekt de studentenvertegenwoordigers.

De leden van de Universiteitsraad en het Studentenoverleg KUN (StOK) zijn al vanaf januari bezig met het inrichten van het nieuwe inspraakorgaan voor studenten. Door het gebrek aan een duidelijk contactpersoon, een lakse houding van het College van Bestuur en een constant geharrewar tussen verantwoordelijke diensten is zelfs nu nog niet alles duidelijk. Vreemd, want per 1 januari wordt elke student geacht te weten hoe de nieuwe bestuursstructuur van de KUN eruit ziet en al in mei 1998 moeten er nieuwe kandidaten gekozen worden voor de Studentenraad.

Waarom laat de oprichting van de Studentenraad zolang op zich wachten? Cathalijne Dortmans, U-raadslid: 'Alle initiatieven moeten van studenten komen. Als wij geen opzet hadden gemaakt, was er nu waarschijnlijk helemaal niets geweest. Officieel weet je als student niets, officieus echter een heleboel. Je pikt een hoop op in de wandelgangen, maar het frustrerende is dat je met die informatie niks kunt doen.' Dortmans doelt op het afschuiven van verantwoordelijkheden tussen de verschillende diensten aan de KUN, zodat niemand meer weet waar bepaalde informatie te halen is.

Dortmans laakt met name het gebrek aan coördinatie: 'Op een gegeven moment werd Marie José Broeks van het Buro KUN aangewezen om de reglementen op te gaan stellen. Zij zou een aanspreekpunt zijn, de coördinator. Van haar hebben we nooit iets gehoord, achteraf bleek dat ze niet wist wat ze moest doen. Toen hebben studenten zelf alles op poten moeten zetten. Iemand van juridische zaken zou ons toen helpen met het opstellen van die reglementen. Maar hij ging ineens drie weken op vakantie. Alles bleef dus weer liggen.' Na zelf de opzet te hebben gemaakt voor het nieuwe orgaan moesten studenten nu ook nog eens de juridische zaken op papier zetten.

Margot van den Berg, delegatieleidster van het StOK: 'We hadden overleg met de dienst Personeel, Organisatie en Juridische Zaken (POJ). Zij zouden ons uiteindelijk helpen met de juridische kant. Toen ze een concept hadden gemaakt, mochten ze dat niet aan ons geven! College-voorzitter Thom Stoelinga had dat bepaald. Toen ben ik naar een ander lid van het CvB gestapt, Jan Peters, en van hem mochten we het wel inzien. Dit voorval illustreert voor mij de gang van zaken binnen de universiteit. De één zegt dit, de ander zegt weer wat anders en jij moet daar als student je weg maar in zien te vinden.'

De verschillende standpunten binnen het CvB over de betrokkenheid van studenten bij het opstarten van de nieuwe structuur zijn merkwaardig te noemen. Peters had studenten beloofd dat ze overal bij betrokken zouden worden. Stoelinga had daar kennelijk andere gedachten over. Van den Berg formuleert diplomatiek: 'Ik weet niet hoe het College intern functioneert.' Dortmans heeft een harder oordeel: 'Het CvB heeft de mond vol van integraal management, het toekennen van verantwoordelijkheden aan lagere diensten. Dat werkt slecht. Diensten werken langs elkaar heen en weten niet wat hun verantwoordelijkheden precies zijn.'

Van den Berg: 'De nieuwe bestuursstructuur was in principe al in augustus duidelijk, alleen de precieze invulling van de Studentenraad moest nog worden geregeld. Hoeveel studenten, de vorm van de gemeenschappelijke vergadering, dat soort zaken.' Beide studentbestuurders maken zich kwaad over de trage besluitvorming aan de KUN. Dortmans: 'Al op 29 mei is er een rapport verschenen over de invoering van de MUB aan deze universiteit. Daarin kwam ook de Studentenraad aan de orde. Op 18 augustus hebben we een studentenoverleg gehad over de invulling van de nieuwe SR. We hebben het toen al gehad over onder andere ambtelijke ondersteuning en het maken van een folder om studenten te informeren.'

Peters had er al in september mee ingestemd om alle studenten een folder te sturen. Dat werd verder overgelaten aan de Dienst Studentenzaken. Omdat studenten niets hoorden van de totstandkoming van de folder, klopten ze aan bij Studentenzaken. 'Wij weten van niks' was het antwoord, 'je moet bij Pers en Voorlichting zijn'. Dortmans: 'Bij Pers en Voorlichting wisten ze ook niet wat er in zo'n folder zou moeten staan. Uiteindelijk bleek het maken van de folder ergens hangen tussen Studentenzaken en Pers en Voorlichting.'

En daar hangt de folder nu nog steeds. Dortmans: 'We hebben daar enorm de balen van. We wilden koste wat kost voorkomen dat studenten niet goed geïnformeerd zouden worden. Zodat je daar later geen verwijten over krijgt.'

Ondertussen moet er ook haast gemaakt worden met de afronding van het opstellen van de reglementen voor de Studentenraad. Op 16 december is de laatste Universiteitsraadvergadering. De U-raad moet dan haar instemming geven over die regels. Die instemming met de reglementen is een juridische verplichting. Pas als dat gebeurd is, kan de raad zichzelf officieel opheffen, om op te gaan in de nieuwe Studentenraad.

Bijkomend probleem is de opvolging van de huidige U-raadsleden. Zij blijven in ieder geval tot mei aan, dan zijn de universitaire verkiezingen. Voor die tijd moeten er echter wel studenten geworven worden die zich verkiesbaar willen stellen. Ook dat had in de folder aan de orde moeten komen. Nu is het nog maar de vraag of je op zo'n korte termijn nieuwe mensen vindt.

Nog een saillant detail: aan de andere kant van de inspraak op hetzelfde niveau zit de Ondernemingsraad, die al bijna een jaar aan het werk is. Hij behartigt de belangen van het personeel en dient in de gemeenschappelijke vergadering te overleggen met de Studentenraad en het CvB. Maar ook de inrichting van de gemeenschappelijke vergadering is nog niet rond. De Ondernemingsraad lijkt ook niet echt te wachten op de bemoeienissen van de Studentenraad, laat staan om taken af te staan aan een gemeenschappelijke vergadering. Dat ondermijnt de machtspositie van de OR. Van den Berg: 'De Ondernemingsraad heeft nog steeds geen officieel standpunt ingenomen. Wij willen een zware gemeenschappelijke vergadering, door een aantal bevoegdheden van de Studentenraad af te staan aan die vergadering. Dat moet de Ondernemingsraad ook doen. Onderwerpen die de instelling in z'n geheel treffen, kunnen niet door de verschillende belangenbehartigers behandeld worden. Die moeten verschoven worden naar een gezamenlijk orgaan.'

Door al het gepingpong tussen verschillende diensten zijn noch de reglementen er, noch de folder om studenten te informeren. Hoe de gemeenschappelijke vergadering eruit gaat zien, is nog onbekend.

De eindverantwoordelijkheid voor de bestuursstructuur ligt bij het College van Bestuur. Heeft het College haar verantwoordelijkheid wel genomen? In de Universiteitsraadvergadering van 18 november legt Stoelinga uit dat het allemaal wel meevalt. 'De Ondernemingsraad heeft bij monde van haar voorzitter reeds 26 juni ingestemd met het oprichten van de gemeenschappelijke vergadering. Het College gaat er vooralsnog vanuit dat de OR zich daaraan houdt.' Ook de kritiek van studentleden op het uitblijven van informatie naar studenten aan de KUN poetst Stoelinga weg. 'Het is terecht dat het College daar op wordt aangesproken, maar we doen ons uiterste best om nog voor Kerst de informatie te versturen.' Dat moet dan erg snel, want op dezelfde dag wist de dienst Pers en

...
Lees meer

Jip Mennen: ‘Als studenten altijd maar overal aanwezig moeten zijn, maak je het hen wel heel moeilijk.’

Maandag 2 september werd ze verkozen tot voorzitter, en ondertussen is Jip Mennen (20), student Politicologie, druk bezig de belangen van de studenten te vertegenwoordigen in de Universitaire Studentenraad (USR). ANS sprak haar over haar plannen voor het komende jaar. Tekst: Cecile Vermaas Foto's: Kiki Kolman Wat was je motivatie om je verkiesbaar te stellen voor de USR? ‘Afgelopen collegejaar was ik actief in het bestuur van mijn studievereniging en toen ben ik een keer meegevraagd naar een brainstormavond van asap. Zij waren heel enthousiast op zoek naar de oplossingen voor problemen, en niet alleen bezig met kritiek. Ik begreep dat er vanuit de USR heel veel kan gebeuren en hier wilde ik graag aan meewerken.’ Wat zijn volgens jou de grootste problemen op de universiteit? ‘Ik denk dat dat heel anders is voor elke student. Persoonlijk, misschien vanwege mijn bestuursverleden, vind ik dat we sowieso in gesprek moeten gaan over de Regeling FOndS (een vangnet voor mensen die buiten hun schuld studievertraging oplopen). Die regelingen zijn vaak heel onduidelijk en volgens veel mensen niet allemaal even handig.’ Wat wil de USR dit collegejaar gaan aanpakken? ‘Als je een student met een beperking bent is het hier nog niet makkelijk. We willen iets doen aan de informatievoorziening hierover naar docenten en medewerkers toe, maar willen ook de bureaucratische rompslomp waar zij mee te maken krijgen, gaan aanpakken. ‘Een ander punt is de RU-site, ik merk zelf dat het heel lastig is om daar aan informatie te komen en dus gebruik ik daarvoor meestal Google. Ik denk dat dat voor veel meer studenten geldt, dus moet de hele site kritisch doorlopen worden. ‘We hebben van sommige mensen het beeld gekregen dat het interdisciplinaire Honoursprogramma aan niveau nog wat te wensen overlaat. We vinden het niet thuishoren in een excellentietraject dat iedereen die mooie Honoursbul ontvangt, terwijl het niveau varieert. Het is dus belangrijk dat er goed naar de invulling van het traject gekeken wordt. ‘Daarnaast willen we een visiestuk te schrijven over hoe de universiteit zou moeten zijn en welke richting die nu is ingeslagen.’ Denk je dat de universiteit een schoolsere instelling heeft dan vroeger?staand klein ‘Ja zeker. Ik merk nu al verschillen in de paar jaar dat ik in Nijmegen studeer en als je kijkt naar de verplichtingen die de eerstejaars nu steeds meer krijgen, wordt het alleen maar erger. Dit beperkt studenten in het aangaan van uitdagingen en fulltimefuncties naast hun studie. Als studenten altijd maar aanwezig moeten zijn, maak je het hen wel heel moeilijk.’ Vorig jaar zijn jullie begonnen met het verbeteren van de communicatie, bijvoorbeeld door als Kerstmannen over de campus te lopen en mensen te vragen naar hun wensen voor het komende jaar. Is communicatie ook dit jaar een agendapunt? ‘We hebben al gesproken over de profilering van de USR, omdat er nog steeds veel studenten zijn die niet eens weten wat de USR is. Input van studenten is heel interessant voor ons, omdat we dan meer problemen kunnen aankaarten dan met alleen onze eigen brainstorm. Ook dit jaar blijven we actief gebruik maken van de website NUmedezeggenschap.’ Hoe willen jullie dat gaan doen? ‘Er zijn nog geen concrete plannen, omdat de commissies binnen de USR nog vorm moeten krijgen. Er zal in elk geval een werkgroep opgezet worden die een aantal acties moet gaan uitvoeren, bijvoorbeeld het organiseren van een debat of het uitdelen van een flyer.’ Zijn er vorig jaar nog dingen blijven liggen die jullie dit jaar willen aanpakken? ‘Niet zozeer blijven liggen, maar we moeten wel verder werken aan de twee notities die vorig jaar geschreven zijn, Studeren op de campus en Restauratieve voorzieningen. Het is nu aan ons om dingen uit die notities concreet te maken. We zijn bijvoorbeeld al in gesprek met Dienst Studentenzaken om te zorgen dat – nu studenten steeds langer in de bibliotheek mogen blijven – er voldoende plekken zijn om langer op de campus te verblijven.’

 

Lees meer

Kerstman in de Thomas van Aquinostraat

Vanmiddag loopt er in de Thomas van Aquinostraat een kerstman rond. Wat doet die daar? De leden van de Universitaire Studentenraad (USR) hebben allemaal een kerstmuts opgezet en delen samen met de kerstman warme chocolademelk uit. In het kerstmannenpak zit USR-voorzitter Jip Mennen verstopt. Waarom deze actie? 'Zodat studenten ons zien en de USR-kamer weten te vinden. Het is belangrijk dat zij met ons in gesprek kunnen gaan. Wij moeten nog aan veel studenten uitleggen wie we zijn en wat we doen, maar dat is ook het doel van deze actie. Zij komen naar ons toe met de mededeling: "we hoorden van de prijzen van de Reftermaaltijden en dat de vak- en tentameninschrijvingen worden gekoppeld", wij kunnen dan vertellen dat wij daar mee bezig zijn geweest.' Na een uur was er 50 liter chocolademelk uitgedeeld.

 

Lees meer

RU: vakken voegen niets toe

Een communicatieblunder of niet, het is een opvallende uitspraak die woordvoerder Martijn Gerritsen doet tegenover Voxweb. De Radboud Universiteit biedt volgens hem namelijk vakken aan die niet bijdragen aan je studie of persoonlijke vorming. Aanleiding voor zijn uitspraak is de rel die is ontstaan over het natrekken van studenten door RU's eigen rector magnificus. Kortmann gaf de opdracht om uit te zoeken hoeveel leden van de Universitaire Studentenraad (USR) vorig jaar vakken buiten hun curriculum hebben gevolgd. Gerritsen zegt daarover nu: ‘Naar aanleiding van de geuite zorgen door de studentenraad, heeft het college opdracht gegeven uit te zoeken of studentbestuurders daadwerkelijk kiezen voor de vakken waarmee ze het gemakkelijkst EC’s denken te halen. Dat is ook gedaan en daar kwam uit dat juist de USR-leden kozen voor vakken buiten het curriculum die niet bijdroegen aan hun studie of persoonlijke vorming.' Oud USR-lid Mirjam van Dam: 'Mij is nooit gevraagd waarom ik bepaalde vakken heb gevolgd. Je kunt vakken buiten je curriculum volgen als minor of pre-master, of gewoon uit interesse. Zulke vakken dragen dan wel degelijk bij aan je studie of persoonlijke ontwikkeling. Het College van Bestuur weet niet met welke reden ik een vak heb gevolgd, het gaat veel te ver om zo'n statement te maken.'

 

Lees meer

Toch voldoende computers voor RU-studenten?

Het lijkt een wonder, maar er zijn toch voldoende computers op de campus voor studenten. Dat blijkt tenminste uit onderzoek van het ICT-servicecentrum. Volgens het onderzoek wordt tussen 11.00 en 15.00 uur gemiddeld 50 procent van de pc's op de universiteit niet gebruikt. In de LearningZone van de UB, een van de populairste computerwerkplekken, is tussen 11.00 en 15.00 uur gemiddeld nog 25 tot 30 procent van de computers vrij. Op de verschillende faculteiten is meestal nog meer dan 50 procent vrij. De metingen zijn verricht tussen 9 maart en 7 mei. Eén van de aanbevelingen van het onderzoek is dat de communicatie over de beschikbaarheid sterk verbeterd moet worden. Zo zouden studenten met een app informatie moeten krijgen over de beschikbare computers en moeten ook informatieschermen en de website hier meer duidelijkheid over geven. De Universitaire Studentenraad (USR) is verbaasd over de uitkomsten. Jip Mennen, voorzitter van de USR: 'Eerder hebben we juist onze bezorgdheid geuit over het aantal computers. Het lijkt erop dat studenten de pc's niet weten te vinden. We willen dat er langer onderzoek komt, omdat de metingen zijn gedaan in een periode met veel vrije dagen als Hemelvaart, Bevrijdingsdag, Pasen en de meivakantie.' De USR blijft zich zorgen maken over het aantal computers, zeker omdat het aantal computerwerkplekken in het Grotiusgebouw van negentig naar twintig gaat. Daar lijkt vooral veel ruimte te zijn voor laptops. Mennen: 'Deze overgang gaat veel te snel. We denken dat Bring your own device, waarbij studenten zelf laptops meenemen, fantastisch kan werken, maar willen niet dat er opeens 70 computers verdwijnen.' Het onderzoek met de merkwaardige uitkomsten krijgt ongetwijfeld nog een staartje. pc ond 

Lees meer

USR lid van het ISO

De Universitaire Studentenraad (USR) is lid geworden van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Vanmiddag vond de Algemene Vergadering plaats waarbij de USR werd voorgedragen als lid. Het ISO is de grootste landelijke studentenorganisatie en behartigt de belangen van meer dan zeshonderdduizend studenten aan universiteiten en hogescholen. De landelijke organisatie mag ook aan tafel schuiven bij onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de belangen van studenten te behartigen. Studentenfractie Siam was eerder al aangesloten bij het ISO, maar met het wegvallen van Siam viel het contact ook weg. Nijmegen had dus geen vertegenwoordiging meer bij het ISO. 'Zodoende zijn we dan ook in gesprek gekomen met het ISO', zegt USR-voorzitter Jip Mennen. Waarom heeft de USR zich aangesloten? 'Veel universiteitsraden van andere steden zijn vaak bezig met dezelfde onderwerpen als wij, het uitwisselen van die ervaringen is dan ook heel waardevol. Die ervaringen kunnen wij dan weer hier gebruiken. Daarnaast zijn wij op dit moment bezig met de regeling FOndS, de regeling waar onder andere de bestuursbeurzen onder vallen.' Voor een deel van deze regeling is het beleid dat in Den Haag wordt ontwikkeld van belang. 'Dan is het handig om iemand te hebben die de standpunten van studenten van de RU meeneemt naar Den Haag', zegt Mennen. 'Aansluiten bij het ISO kost geld, maar doordat de hele raad lid wilde worden en het belang ervan duidelijk heeft aangeven, is de RU bereid geweest om de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen. Daardoor is het ook daadwerkelijk mogelijk geworden om ons bij het ISO aan te sluiten.' Wie namens de USR plaats gaat nemen bij het ISO is nog niet bekend. Hier moet de USR nog over vergaderen.

 

Lees meer

Veel studentenzaken besproken in UGV

Terwijl de rest van de campus van de zon kon genieten, vergaderden de Universitaire Studentenraad (USR), Ondernemingsraad (OR) en het College van Bestuur (CvB) in de Senaatszaal over onder andere de toekomst van de RU. Tijdens de 93e Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV) werd het Strategisch Plan 2015-2020 besproken. Hierin staan de toekomstplannen van het CvB. De komende jaren wil de RU meer de nadruk leggen op internationalisering, onderzoeksprofilering en wil ze haar reputatie in binnen- en buitenland verbeteren. De RU wil meer goede studenten binnenhalen. Dat wil zij doen door zich te richten op 'goede' scholen voor het werven van nieuwe studenten, maar door ook buiten Nederland op zoek te gaan naar topstudenten. De RU ziet zichzelf als een campusuniversiteit waarbij moet worden gezorgd dat studenten zich meer verbonden voelen met de RU, ook in de hoop dat ze hier een master zullen gaan volgen na hun bachelor. De universiteit wil ook (nog steeds) studenten van andere universiteiten naar Nijmegen lokken voor het volgen van een masteropleiding. Verder is een van de speerpunten het verbeteren van de Engelse taalvaardigheid van docenten. Collegevoorzitter Gerard Meijer sprak zich ook duidelijk uit over massive open online courses (MOOCs): 'Voor een universiteit als de onze is dat moeilijk, als we met Nederland als geheel aan de slag gaan is het een andere situatie'. Collegelid Wilma de Koning sprak met lof over de notitie diversiteitsbeleid (.pdf) van de USR. Een aantal van de genoemde aanbevelingen wordt al tijdens de introductie ingevoerd. Zo moeten mentoren diversiteit bespreekbaar maken in de introgroepjes. In de toekomst wordt ook gekeken naar een mogelijke kerkdienst tijdens de intro. Daarnaast wordt onderzocht of een keer per week een halalmaaltijd kan worden geserveerd in de Refter. Verder werd de studentenenquête besproken. Dit jaar werd deze door minder studenten ingevuld dan het jaar daarvoor. Rector Kortmann zegt dat de representativiteit niet in gevaar is gekomen en vindt dat de USR andere studenten vooral enthousiast moet maken om hem in te vullen. Als laatste punt stond de notitie studeren op de campus op de agenda. In de notitie wordt gepleit voor meer studentenbanen. De OR noemt deze werkzaamheden 'klusjes' en wil niet dat reguliere banen worden overgenomen door studenten. Kortmann reageerde hier na een korte discussie op door te stellen dat studenten het in de toekomst met minder geld vanuit de overheid moeten doen en het gevaarlijk is als ze geen werk kunnen vinden. Het is te hopen dat tenminste een aantal van de voorgenomen campus- en onderwijsverbeteringen wordt ingezet.

 

Lees meer

Vormt USR blok tegen Nieuwe Universiteit Nijmegen?

Een samenwerking tussen de Universitaire Studentenraad (USR) en De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) zit er waarschijnlijk niet in. Dat valt te concluderen na een stroom aan negatieve reacties onder een ingezonden brief van de actiegroep. Afgelopen vrijdag zond Gino Praat, actief bij DNUN, een brief naar ANS-Online waarin hij stelt dat de medezeggenschap op de RU 'simpelweg machteloos is'. De beweging waar hij deel van uit maakt, strijdt voor meer medezeggenschap voor studenten op de Radboud Universiteit. Al snel leidde de brief tot een felle discussie tussen de USR en DNUN, waarin verschillende USR-leden laten doorschemeren dat de Nijmeegse actiegroep vooral niet te serieus moet worden genomen. DNUN zocht eerder juist toenadering tot de USR. 'Wat we heel graag willen, is met de bestaande medezeggenschapsorganen om de tafel zitten. Als we samen uitkomen bij een positie waar we ons beiden in kunnen vinden, willen we daarvoor vechten’, aldus woordvoerder van DNUN Matthias van Trigt. Gezien de houding van de studentenraad, kan dit nog wel eens lastig worden. Plotseling stopte vrijdagmiddag de stroom aan reacties onder de brief. Mark Vlek de Coningh, voorzitter van de USR, zegt dat er geen sprake was van zelfcensuur, maar dat hij 'de USR wel had aangeraden niet meer te reageren op het stuk', omdat 'de USR beter als één blok een mening kan verkondigen'. Vlek de Coningh meldde verder dat de raad de ingezonden brief bij de volgende vergadering zal bespreken en dat de USR dan bepaalt of en hoe het offensief van DNUN zal worden gepareerd. Praat was telefonisch helaas niet bereikbaar. DNUN bijt niet van zich af, zo blijkt als Herman de Jonge namens de actiegroep niets wil zeggen over de negatieve toon van de USR. Hij laat weten nog steeds open te staan voor een discussie over medezeggenschap.

 

Lees meer