Basisbeurs wordt leenstelsel

Wat velen al hadden verwacht is uitgekomen. De VVD en PvdA zijn erover uit dat er een sociaal leenstelsel moet komen, zo bevestigen bronnen rond de kabinetsformatie aan de NOS. De basisbeurs wordt afgeschaft en tienduizenden studenten zullen een schuld moeten opbouwen om deel te nemen aan het hoger onderwijs. Het afschaffen van de langstudeerboete blijkt dus slechts een goedmakertje geweest voor een maatregel die studenten nog verder kaal plukt.

In 2014 zou de maandelijkse gift van DUO worden afgeschaft. In tegenstelling tot wat bij de langstudeerboete wel het geval was worden de regels tijdens het spel niet veranderd. Het leenstelsel geldt alleen voor nieuwe studenten, de huidige lichting studenten blijft het onheil bespaard. Of er een tegemoetkoming gaat komen voor studenten met arme ouders, zoals onder andere de HBO-raad wil, is nog niet duidelijk.

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) zegt bij monde van vice-voorzitter Karlijn Ligtenberg 'superwoedend' te zijn over het sluwe spel van PvdA en VVD. Over de telefoon fulmineert Ligtenberg: 'Je gaat niet eerst mooie sier maken met het afschaffen van de langstudeerboete om daarna deze maatregel in te voeren. Dat voelt als een dolk in de rug. We zijn superwoedend, deze maatregel is slecht voor de toegankelijkheid van het onderwijs.' De vakbond zal zich beraden over verder te voeren acties.

In een persbericht laat voorzitter van het Interstedelijk Student Overleg (ISO) Thijs van Reekum weten ook niet blij te zijn met het voorstel. Wel vindt ISO het redelijk dat de invoering per cohort wordt doorgevoerd. Van Reekum: 'De vraag is nu wat er gedaan wordt aan een structurele verhoging van de studieschuld met 13 duizend euro en wat dit voor gevolgen heeft voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.' Er is volgens de organisatie visie nodig op wat er gebeurt met de restschulden van afgestudeerden die niet op tijd terug kunnen betalen.