Afschaffen ov-kaart: het wordt toch wel erg lastig

Goed nieuws voor studenten die er tegenop zagen te moeten gaan betalen voor hun treinkaartje. Het lijkt er op dat je nog tot 2016 gebruik kan maken van het studentenreisproduct. Het afschaffen van het vrij reizen gaat minister Jet Bussemaker namelijk niet makkelijk af vanwege tegenwerkende vervoersbedrijven. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap probeert afspraken te maken met de ov-sector over een alternatief voor de huidige ov-regeling voor studenten.

Bussemaker heeft als doel om in 2015 het studentenreisproduct af te schaffen of te hervormen. Om dit te bereiken moet voor het einde van dit jaar een overeenkomst met vervoerders worden gesloten over de nieuwe invulling van de ov-kaart voor studenten. Het huidige contract met vervoersbedrijven over compensatie voor reizende studenten heeft een opzegtermijn van twee jaar en moet per kalenderjaar worden opgezegd. Het gaat om veel geld, NS ontvangt bijvoorbeeld jaarlijks 438 miljoen euro van het ministerie. Dat staat gelijk aan 20 procent van de omzet uit kaartverkoop.

In de Haagse wandelgangen wordt de trajectkaart voor studenten genoemd als alternatief voor het huidige reisproduct. Studenten mogen met een trajectkaart vrij van hun huisadres naar de onderwijsinstelling of stageplaats reizen. De vervoerders maken echter geen haast om een nieuwe overeenkomst af te sluiten met Bussemaker. Dit omdat nieuwe varianten minder geld zullen opleveren dan de huidige studenten-ov. Wellicht kan de student dus nog tot 2016 vrolijk blijven treinen. Zo niet, dan zijn er een aantal alternatieven.