Burgemeester: 'Phocas en de Loefbijter zijn ook studentenverenigingen'

Uit een brief (.pdf) van burgemeester Hubert Bruls blijkt dat Phocas en de Loefbijter ook aangemerkt moeten worden als studentenverenigingen. Hij wil dit vast laten leggen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Aanleiding is de discussie over de Drank- en Horecawet, waarbij het college van burgemeester en wethouders (B en W) heeft voorgesteld dat sociëteiten om middernacht moeten sluiten. Twee weken geleden bleek dat een meerderheid van de gemeenteraad tegen dat voorstel is. In het amendement is voorgesteld dat studentenverenigingen tot 04.00 uur nieuwe bezoekers mogen binnenlaten en om 08.00 uur moeten sluiten, sportverenigingen mogen tot 01.00 uur bier blijven tappen. B en W lijkt nu op haar voorstel terug te komen en zich achter het amendement te scharen.

Binnen de gemeenteraad was twijfel ontstaan wat er met de twee studentensportverenigingen moest gebeuren. Voor zowel Phocas als de Loefbijter was onduidelijk of zij onder dezelfde regeling zouden vallen als de studentensociëteiten van onder andere Carolus Magnus en Ovum Novum. B en W heeft nu voor een 'juridisch waterdichte oplossing' gekozen. Zij wil in de APV laten vastleggen dat een studentenvereniging een 'paracommerciële rechtspersoon is die zich voornamelijk richt op het organiseren en/of het ondersteunen van sociale interactie tussen studenten.' Phocas en de Loefbijter zullen onder deze definitie vallen, waardoor ook zij volgens het amendement tot laat in de nacht bier mogen drinken.

Vanavond gaat de gemeenteraad in debat over de Drank- en Horecawet. Dan zal blijken of sociëteiten echt tot 04.00 uur nieuwe studenten mogen binnenlaten en welke voorwaarden er aan zullen worden gesteld. Teun Bens, politiek commissaris van het Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen (B.O.S.) verwacht geen problemen bij de behandeling van het voorstel. Hij verwacht dat er een positief besluit komt voor studentenverenigingen.

De gemeenteraad spreekt vanavond ook over de toekomst van het Vasimgebouw. Als het aan B en W ligt moet er het ‘Vrijheidsmuseum WO2′ in worden gevestigd, er zijn echter veel tegenstanders.