Medezeggenschap tevreden over houding bestuurders

Leden van de medezeggenschapsraden in het hoger onderwijs zijn in het algemeen positief over de houding van de bestuurders ten opzichte van de medezeggenschap. Dat is de conclusie van de eerste landelijke medezeggenschapsmonitor. Goede frequentie De medezeggenschapsmonitor is een initiatief van Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en verschillende universitaire organisaties zoals de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Landelijk Overleg Voorzitters Universitaire Medezeggenschapsorganen (LOVUM). De monitor onderzocht de medezeggenschap op de hogescholen en universiteiten van het afgelopen jaar. Het rapport was gepubliceerd voor het schandaal met de declaraties aan de RU. Uit het onderzoek is gebleken dat de meeste raadsleden goed kunnen opschieten met het bestuur van hun universiteit of hogeschool. Het overleg tussen de medezeggenschap en de bestuurders verloopt vaak in een sfeer van wederzijds vertrouwen. Ook over het aantal raadsvergaderingen zijn de raadsleden tevreden: 82% van hen vindt de frequentie aan vergaderingen voldoende. De raden zijn bescheiden over hun eigen functioneren; ze geven zichzelf gemiddeld een zeven. Onvoldoende scholing Niet op alle vlakken zijn de medezeggenschapsleden tevreden: 30% van de raadsleden is namelijk ontevreden over de scholing, terwijl meer dan de helft van de personeels- en studentenleden scholing heeft gevolgd. Volgens de medezeggenschapsmonitor is op dit punt meer aandacht nodig van de raadsleden en de bestuurders, omdat scholing cruciaal is voor het functioneren van de raden. Verder geven volgens het onderzoek zowel raadsleden op hogescholen als op universiteiten aan dat zij te weinig tijd hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren. Aan het onderzoek deden 1201 medezeggenschappers mee. Rosanne Broekhuizen, bestuurslid van ISO, zegt dat de medezeggenschapsmonitor slechts het begin is: 'Bestuurders en raadsleden gaan nu samen het gesprek aan over nodige verbeteringen. Het is belangrijk om te weten hoe het is gesteld met de medezeggenschap, maar nog belangrijker dat de bestuurders en raadsleden hier mee op de instelling zelf aan de slag gaan.' RU-medezeggenschap Ook de leden van de USR, FSR's en OLC's van de RU hebben meegeholpen met het onderzoek van ISO. Mark Vlek de Coningh, voorzitter van de USR, zegt dat ieder USR-lid alles persoonlijk heeft ingevuld. 'Ik kan dus niet beweren dat alle USR-leden dezelfde mening hebben over de medezeggenschap, maar de meningen zullen wel veel overeenkomen. Over het algemeen ben ik persoonlijk tevreden met de gang van zaken. Wij als USR hebben een goede manier van inspraak en krijgen veel gedaan met dit College van Bestuur (CvB).' Op de vraag of het huidige declaratieschandaal het vertrouwen van de studentenraad in het CvB schaadt durft Vlek de Coningh niet gauw een uitspraak over doen: 'Ik zou daar zelf eerst met het CvB om de tafel willen zitten en bespreken waarom de RU zo is omgegaan met de declaraties. Het is de taak van de USR om dit te doen, dat zijn we de studenten verschuldigd.'    

 

Lees meer

Meldpunt langstudeerboete succes

Langstudeerboete.nu, het online meldpunt voor klachten over de langstudeerboete heeft al 150 klachten binnen, dat meldt Trouw. Daarnaast hebben meer dan 1000 studenten om informatie gevraagd. Sinds afgelopen vrijdag is het site in de lucht. Het meldpunt is opgericht door studentenorganisaties LSVb, ISO en LKvV. De langstudeerboete geldt voor mensen die meer dan een jaar uitlopen op hun bachelor of master. Zij moeten per jaar 3000 euro extra collegegeld betalen. De reden voor het initiatief van de studentenorganisaties is dat er veel mis gaat met de boete; veel studenten die geen boete zouden moeten krijgen, ontvangen toch een brief waarin staat dat ze moeten betalen. Alle klachten, vragen en bezwaren die binnenkomen worden opgeslagen in een zwartboek, dat de studentenorganisaties uiteindelijk aan de politiek willen overhandigen.

 

Lees meer

Meldpunt voor langstudeerklachten

Sinds de start van het collegejaar afgelopen maandag, kent Nederland de eerste studenten met een langstudeerboete. De moeizaamheid waarmee de boete tot stand kwam, staat ons allemaal nog helder voor ogen en ook na de definitieve invoering is er het laatste woord nog niet over gesproken. Omdat er onder studenten nog veel onduidelijkheid is over de boete en omdat DUO er een potje van maakt, hebben studentenorganisaties Het Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) vandaag de website langstudeerboete.nu online gezet. Op de website kunnen studenten klachten indienen, vragen stellen en meer lezen over de boete en over het indienen van bezwaarschriften. Vragen zullen ze zeker hebben, aangezien Studielink stelselmatig verkeerde brieven stuurt aan de verkeerde studenten. Zo ontvingen studenten die geen boete hoeven te betalen aanmaningen, terwijl studenten die wel onder de voorwaarden vallen nog niks hebben gehoord. Dit beweerde Thijs van Reekum, de voorzitter van het ISO, vanmorgen bij de lancering van de website.

 

Lees meer

Nijmegenaar wordt ISO-voorzitter

Thijs van Reekum is voorgedragen als kandidaat-voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Vorig jaar was Van Reekum fractievoorzitter van Siam en secretaris van de Universitaire Studentenraad. Van Reekum studeert Filosofie en Politicologie aan de RU en is actief voor de Jonge Democraten. In tegenstelling tot dit collegejaar zal er volgend jaar dus waarschijnlijk een Nijmeegse wind door de landelijke studentvertegenwoordiging waaien. Het gerucht gaat dat ook in het bestuur van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) zeker één Nijmegenaar zit. Zaterdag wordt het kandidaatbestuur van de LSVb voorgelegd aan de leden. Morgenavond worden de kandidaten bij het ISO gepresenteerd aan de achterban. Daarna zullen we definitief weten of Van Reekum de nieuwe voorzitter wordt. Laten we in ieder geval maar hopen dat Van Reekum net zo strijdbaar klinkt als zijn voorgangers. Hieronder staan de overige kandidaatbestuursleden van het ISO.
Lieveke Peeters (secretaris) Universiteit Utrecht Remco Rous (penningmeester) Hogeschool Utrecht Jorg van Velzen (algemeen bestuurslid) Universiteit Utrecht Willemijn Boskma (algemeen bestuurslid) Rijksuniversiteit Groningen

 

Lees meer

Oproep tegen leenstelsel vanuit 39 landen

De European Students' Union (ESU) heeft tijdens een vergadering twee resoluties van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) aangenomentegen het leenstelsel. ESU roept hiermee de Eerste Kamer op om het leenstelsel tegen te houden. Opvallend is dat ESU, 47 studentenorganisaties uit 39 Europese landen, zich nu met het Nederlandse wetsvoorstel bemoeit. De voorstellen van de LSVb en het ISO krijgen dus voet aan de grond. Het eerste punt is wellicht te hoog gegrepen, hierin vraagt de bond aan de Eerste Kamer om het leenstelsel van tafel te vegen. ESU weet dat het al door de Tweede Kamer is, en drukt daarom de Eerste Kamer op het hart dat het loan scheme de toegankelijkheid van het hoger onderwijs inperkt. Het tweede aangenomen voorstel heeft betrekking op de NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. ESU vraagt de NVAO om de individuele studieprogramma's te beoordelen, en niet alleen de instelling. De NVAO laat dit om de administratieve kosten de verminderen. Volgens de resolutie betekent een goede hogeschool of universiteit niet dat de losse studies ook goed zijn, de kans bestaat dat er rotte appels tussen zitten. Door het aannemen van de resoluties van de LSVb en ISO neemt ESU de oproep om het leenstelsel tegen te houden over. Of de Eerste Kamer ingaat op deze oproep moet nog blijken.

 

Lees meer

Rechtszaak tegen langstudeerboete van start

En we zijn begonnen. De Halbeheffing is al aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer, maar net nu er steeds meer twijfels ontstaan over de draconische maatregel, begint de rechtszaak in Den Haag. Tom Barkhuysen, de advocaat van het Interstedelijk Studenten Overleg, de Landelijke Studenten Vakbond en de Landelijke Kamer van Verenigingen, acht het een goed verdedigbare zaak. Barkhuysen denkt dat er voldoende redenen zijn om studenten vanaf volgend collegejaar niet de boete van 3.000 euro te laten betalen. In dit filmpje zet hij zijn belangrijkste argumenten uiteen. Er was even sprake van dat de zaak vandaag te volgen zou zijn via een livestream, maar vanwege een uitspraak in de Amsterdamse zedenzaak gaat dat niet door. Er zijn zoveel studenten op komen dagen dat ze niet allemaal in de zaal passen en er een extra zaal is geopend met een videoverbinding. Vanuit de zaal mag officieel niet worden getwitterd, maar via #langstudeerboete komt vast het een en ander naar buiten. Naar verwachting volgt de uitspraak in de zaak binnen zes tot acht weken. Update: Hier zijn de updates te volgen van de verslaggever van NOS op 3

 

Lees meer

Regels voor stufi in het buitenland versoepeld

Mocht je plannen hebben om voor een langere tijd in het buitenland te gaan studeren, dan kom je wellicht makkelijker in aanmerking voor studiefinanciering. Dit komt door een uitspraak van het Europese Hof in een zaak die was aangespannen door de Europese Commissie tegen de Nederlandse staat. Het Hof bepaalde dat de Nederlandse regels omtrent langdurig studeren in het buitenland in strijd zijn met de Europese regelgeving. Om recht te hebben op studiefinanciering in het buitenland, stelt Nederland namelijk de eis dat studenten minimaal drie van de laatste zes jaar in Nederland woonachtig geweest moeten zijn. Deze eis was volgens de Europese rechters discriminerend voor migranten en is daarom van tafel geveegd. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) liet bij monde van voorzitter Sebastiaan Hameleers weten tevreden te zijn met het oordeel dat het Europese Hof van Justitie heeft uitgesproken. 'De grenzen moeten open zijn voor iedereen. Voor Nederlandse studenten die in het buitenland willen studeren en voor buitenlandse studenten die hierheen komen.' Afgelopen jaar maakte 8000 studenten gebruik van de regeling, die niet geldt voor kortstondige uitwisselingen of het Erasmus-programma. De regeling heeft namelijk betrekking op studenten die niet (meer) ingeschreven staan bij een Nederlandse onderwijsinstelling.

 

Lees meer

Sebastiaan Hameleers en Pascal ten Have - Strijd voor de student

Terwijl Halbe Zijlstra hogeronderwijsland kapot bezuinigt, moeten de meest vooraanstaande behartigers van studentenbelangen, Sebastiaan Hameleers (ISO) en Pascal ten Have (LSVb), zwoegen om de basisbeurs te redden. ‘De demonstraties in maart waren slechts een eerste aanzet.’ Tekst: Tim Ficheroux en Erik van Rein Foto’s: Tim Ficheroux ‘Halbe eet het liefst een BigMac, met een aardbeienmilkshake’, lacht Sebastiaan Hameleers, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). ‘Toen die declaraties openbaar werden gemaakt door RTL 4 heb ik even gesmst: “Halbe, ik zit nu aan een McKroket.”’ In het zonovergoten tuintje van het ISO-kantoor in Utrecht spreken we Sebastiaan en zijn evenknie van de Landelijke Studenten Vakbond, Pascal ten Have. ‘Hij geeft eerder een klap in je gezicht dan een mes in de rug, maar blijft wel altijd sympathiek’, is hoe Pascal de stijl van Halbe Zijlstra, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, typeert. ‘Het beleid dat hij doorvoert is natuurlijk redelijk straf, maar als persoon is Halbe een toegankelijke, aardige vent’, zegt Sebastiaan, die na dit jaar zijn opleiding Integrale Veiligheid gaat afronden. De achternaam van de staatssecretaris valt geen enkele keer, Pascal en Sebastiaan spreken zonder uitzondering over hem als Halbe. Beiden hebben een jaar opgeofferd om zich in te zetten voor de twee belangrijkste behartigers van studentenbelangen en gaan door de vele ontmoetingen joviaal met elkaar om. ‘Wat ga je hierna eigenlijk doen?’ vraagt Sebastiaan aan Pascal, afgestudeerd Bos- en Natuurbeheerder. ‘Werk zoeken, iets bij een NGO. Greenpeace, dat lijkt me wel wat.’ ‘Haha, Diederik Samsom achterna?’ Wil je ook de Kamer in? Pascal: ‘Soms denk ik van wel, maar het is eigenlijk geen leuk wereldje. Veel mensen krijgen een portefeuille toegewezen waar ze geen verstand van hebben. Neem nu onderwijs, Harm Beertema van de PVV heeft jaren voor de klas gestaan en kent het reilen en zeilen een beetje en je hebt Kamerleden die diep in de dossiers zitten, zoals Jasper van Dijk van de SP. Wat weet Halbe er nu eigenlijk van? Hij is autoverkoper geweest en heeft even bestuurd bij Shell, maar verstand van cultuur en hoger onderwijs heeft hij niet.’ Hoe is het om met een staatssecretaris samen te werken die lijnrecht tegenover je staat? Sebastiaan: ‘Er is ruimte om gehoord te worden, maar Halbe is niet degene die het beleid ontwikkelt. Hij voert slechts uit wat er door de coalitie of nu vanuit het Catshuis wordt opgedragen.’ Pascal: ‘Het is heel duidelijk dat de speelruimte niet bij Halbe en de VVD ligt. Halbe luistert naar je en legt vervolgens uit waarom hij je standpunt onzin vindt. Met goede argumenten kun je wel bij sleutelpartijen als het CDA, de PVV en SGP aankomen om het beleid studentvriendelijker te maken.’ Wat hebben jullie concreet bij hen kunnen bereiken? Pascal: ‘Bij de langstudeerboete zou in totaal één jaar uitlooptijd zijn, nu geldt voor zowel de bachelor als de master nominaal plus een.’ Studenten hebben veelal dezelfde belangen. Waarom bestaan er nog twee organisaties? Sebastiaan: ‘Je hebt ook hier een soort van marktwerking. Als één organisatie moet je zelf de kar trekken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je elkaar scherp houdt en aanvult.’ Pascal: ‘Als het ISO aankaart dat de studieschuld te hard stijgt, springen wij daarop in door te zeggen dat studenten minder te besteden hebben en daardoor de toegankelijkheid in het gedrang komt. Zo kun je nuance aanbrengen en meer kanten van de zaak belichten.’ Sebastiaan: ‘De LSVb is meer het stoute jongetje van de klas, wij zijn de braverikken. Waar de LSVb veelal actiegericht is, zijn wij pragmatischer en betere lobbyisten.’ Hoe betaalt zich dat uit? Sebastiaan: ‘Nou, wij hebben bijvoorbeeld geen gesodemieter met Anne-Wil Lucas van de VVD. Pascal heeft daar nog wel eens moeite mee.’ Pascal: ‘Als je de belangen van studenten zo goed mogelijk wil vertegenwoordigen, moet je soms scherp zijn. Met een pragmatische opstelling haal je er niet het maximale uit.’ Tijdens een debat over hoger onderwijs verweet VVD-Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas de voorzitter van de LSVb ervan studenten verkeerd voor te lichten. Via een tweet liet ze weten dat de deur van haar werkkamer voorlopig was gesloten voor Pascal. Sebastiaan: ‘Maar hij heeft de deur ook weer heel netjes open gekregen, zonder af te wijken van zijn standpunten.’ Ben je met een bloemetje langsgegaan, Pascal? Lachend: ‘Nee, dat niet.’ Serieuzer: ‘Ik heb duidelijk mijn verhaal uitgelegd. Uiteindelijk zijn we er toch allebei voor de studenten. In een tijd waarin de politiek zegt: “Dit duwen we gewoon door”, kun je ook fellere oppositie verwachten.’ Halverwege maart voerden de studentenorganisaties verschillende acties door het hele land. Zo werden er demonstraties gehouden in Nijmegen en op de Dam en werd er een fietstocht gehouden van Amsterdam naar Den Haag. Tevens boden ze gezamenlijk zeventigduizend ondertekende brieven aan bij de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer. Hoe hebben jullie die actieweek ervaren? Sebastiaan: ‘Zeer positief, maar ik zie het als een eerste aanzet. We hebben flink de schouders eronder moeten zetten om veel studenten bij elkaar te krijgen. Maar de strijd is nog niet gestreden. Er wordt keihard gebuffeld in het Catshuis en wij zullen het geluid van de studenten naar voren moeten blijven brengen voordat de laatste hamer is gevallen.’ Wat vinden jullie van de actiebereidheid onder studenten op dit moment? Pascal, lachend: ‘Die is weleens hoger geweest.’ Hoopvol: ‘Ik denk dat het balletje nu pas kan gaan rollen. Als studenten eenmaal betrokken zijn gaan ze vaker meedoen.’ Is dat zo? Anderhalf jaar geleden stonden er 15 duizend studenten op het Malieveld. Nu waren dat er duizend op de Dam en driehonderd in Nijmegen. Pascal: ‘De ene maatregel stapelt zich op de andere. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar het is net als bij de verhalen over misbruik in de katholieke kerk. Toen het eerste verhaal dat er duizend kinderen waren misbruikt naar buiten kwam, stond iedereen op zijn achterste poten. Je denkt nu: “oh, nog een, en nog eentje, oh die is eigenlijk erger.” Mensen raken tegenwoordig vrij snel afgestompt door herhalend mediageweld. We moeten ze zien te motiveren.’ Hoe krijg je ze dan weer gemotiveerd? Pascal: ‘Dat is de uitdaging.’ Sebastiaan: ‘Je kunt studenten weer mobiliseren door aan te tonen dat het een opeenstapeling van maatregelen is, die tezamen gigantische gevolgen hebben, waarvan de overheid nu al niet kan overzien wat die teweeg gaan brengen.’ In de aanloop naar de actieweek was er veel onduidelijkheid over de samenwerking tussen de organisaties. De LSVb kondigde de demonstraties al vroeg aan en het ISO betuigde steun, maar gaf tevens aan met een eigen programma te komen. Pascal, had jij gehoopt dat jullie meer samen hadden kunnen organiseren? ‘Ik denk dat het uiteindelijk heel goed is gegaan, we hebben met zoveel mogelijk organisaties samengewerkt.’ In het begin kwam het natuurlijk vooral vanuit de LSVb, terwijl het ISO nog geen plan leek te hebben. Sebastiaan: ‘Nee, het is andersom. De LSVb heeft begin februari de exacte data van de actieweek aangekondigd. Wij hadden op dat moment wel concrete acties, maar nog geen tijdsplanning.’ Er was veel kritiek op de onduidelijkheid omtrent jullie samenwerking. Begrijp je die kritiek? Sebastiaan: ‘Dat kan ik me absoluut voorstellen, maar vooralsnog denk ik dat de aankondiging duidelijk was en we hebben de acties van a tot z samen uitgevoerd. We stonden samen op de Dam en op het Binnenhof en we zaten samen op de fiets, waar ik overigens nog steeds een beetje zadelpijn van heb.’ Hoe gaan jullie het afschaffen van de basisbeurs in de bachelorfase tegenhouden? Sebastiaan: ‘Door nog steviger actie te voeren en radicaler onze standpunten naar voren te brengen. Als een regering die gezegd heeft van de basisbeurs af te blijven deze belofte nu ook verbreekt, is de maat vol. We hebben meerdere scenario’s. Ik weet niet of we het Malieveld volzetten of de Tweede Kamer bezetten.’ Hij klinkt een beetje als een LSVb’er, Pascal. ‘Daarom grinnikte ik ook.’

 

Lees meer

Student, ontwaakt!

Studentendemonstraties stellen al jaren weinig meer voor. Met harde maatregelen in het vooruitzicht is het cruciaal dat het protest nieuw leven wordt ingeblazen. Studenten moeten het heft en het spandoek weer in eigen hand nemen. Tekst: Rik van Hulst en Mickey Steijaert Een GeenStijl-journalist kijkt smalend de camera in. ‘Vandaag is de lente begonnen. Wat kun je nou beter doen op deze prachtige dag dan eens fijn een stukje te gaan wandelen tegen de plannen die het kabinet heeft met jouw studiefinanciering?’ Het is 20 maart 2012. Tijdens de landelijke actieweek tegen het plan om de studiefinanciering in de masterfase af te schaffen lopen studenten een protestmars van het station naar de Grote Markt in Nijmegen. Met zijn spottende opmerkingen snijdt verslaggever Tom Staal een heikel punt aan. Waren in december 2010 nog 1500 studenten in Nijmegen op de been tegen de langstudeerboete, nu zijn het er nog geen vijfhonderd. De daaropvolgende vrijdag komt bij de afsluitende landelijke demonstratie in Amsterdam amper het dubbele aantal opdraven. Staal vraagt zich terecht af of studenten actiemoe zijn en wellicht het nut van protesteren niet meer inzien. Dat studenten tegenwoordig massaal kiezen voor een middag op het terras in plaats van te denken aan hun toekomst is een pijnlijke constatering. Juist nu met de bezuinigingen een ware aardverschuiving plaatsvindt binnen het hoger onderwijs is het cruciaal dat studenten opstaan uit hun luie stoel en de straat op gaan. Occupy collegezalencomplex Begin jaren negentig vond de laatste harde studentenactie in Nijmegen plaats. Als reactie op mogelijke bezuinigingen op de studiefinanciering en afschaffing van het medebeslissingsrecht van studenten werd de aula ingenomen en het collegezalencomplex ruim een week bezet. Deze grootschalige acties leidden tot openbare onderhandelingen met het College van Bestuur van de RU. Uiteindelijk werd de afschaffing van het medebeslissingsrecht tegengehouden. In een artikel in het ANS van oktober 2009 verklaarden studentenvakbonden de sindsdien afgenomen actiebereidheid nog door het gebrek aan harde maatregelen. Dit gaat nu niet meer op. Na de invoering van de langstudeerboete dreigt ook de basisbeurs te sneuvelen. Door de val van het kabinet zijn deze plannen van tafel, maar het is zeer waarschijnlijk dat na de verkiezingen in september het hoger onderwijs alsnog op de schop gaat. ‘We verwachten dat de gehele studiefinanciering verdwijnt in 2013’, zo liet Sebastiaan Hameleers, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg, eerder al optekenen op ANS-Online. In dat licht bezien is het treurig dat afgelopen maart zoveel minder studenten op de barricades stonden dan in de jaren negentig. Aan de organiserende partijen ligt het niet. Zowel toen als nu werden studenten intensief warm gemaakt met collegepraatjes en een inlichtingscampagne. Aangezien de huidige vakbonden daarnaast gebruik maken van sociale netwerksites om het bereik van acties te vergroten moet een opkomst van duizenden studenten haalbaar zijn. Pretprotest Waarom komen studenten amper op voor hun rechten? De vraag is of zij het nut van protesteren nog inzien. Met de demonstraties van 2010 werd het uiteindelijke doel niet bereikt, de langstudeerboete bestaat per slot van rekening nog. Toch hebben de protesten effect gesorteerd. ‘Als we niet in diverse steden de straat op waren gegaan, dan hadden we in de bachelor en masterfase samen slechts een jaar mogen uitlopen. Nu is dit verlengd naar twee jaar’, aldus Pascal ten Have, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond. ‘Protest is essentieel. Je kunt wel een petitie tekenen, maar die leggen bewindslieden naast zich neer. Een grote groep demonstrerende studenten ga je echter niet zomaar uit de weg.’ Gerbert Kraaykamp, hoogleraar Sociologie aan de RU, vermoedt dat de actievoerder niet alleen gaat demonstreren uit protest, maar ook om een leuke middag te hebben. ‘Gezellig naar Amsterdam gaan en na afloop nog een biertje drinken met zijn allen’, illustreert de socioloog. Tegenwoordig zijn er veel alternatieven om je tijd aan te besteden. ‘In de jaren zeventig was een uitje naar Den Haag op zichzelf al leuk. Nu moet het echt iets bijzonders worden, willen mensen nog komen.’ Deze theorie gaat in ieder geval op voor de protesten van 20 maart. Genieten van het lekkere zonnetje was voor veel studenten blijkbaar een betere tijdsbesteding. Dit heeft ertoe geleid dat vakbonden steeds meer aandacht moeten besteden aan de amusementswaarde van de acties. Zo werden op het Malieveld in 2011 actievoerders en verdwaalde festivalgangers niet alleen vermaakt door interessante sprekers, maar was ook DJ Jordy aanwezig om de menigte bezig te houden. Dat een hele circusact nodig is om studenten naar een protest te lokken is bespottelijk, de ernst van de maatregelen zou op zichzelf reden genoeg moeten zijn om de stad op stelten te zetten. Daar komt bij dat een demonstratie waarbij iedereen bier zuipt op You’ve gotta fight for your right to party minder indruk zal maken in Den Haag dan een serieus protest. Demonstreren kan concrete resultaten opleveren, maar daarvoor is een massale opkomst noodzakelijk. Dat die opkomst uitblijft is met de dreigende maatregelen in het achterhoofd alarmerend. Een regeling als de afschaffing van de basisbeurs zou de uitwonende student 3200 euro per jaar kosten. Ook andere besluiten als de inperking van het OV-recht kunnen de student hard in de portemonnee raken. Er zijn geen excuses voor degenen die het af laten weten. Een vrije middag opofferen kan bepalend zijn voor jouw studie en ook voor anderen het verschil maken. Wanneer er opnieuw draconische maatregelen op de Haagse vergadertafel liggen moeten studenten in actie komen. Gebeurt dit niet, dan zal de student zijn inactiviteit berouwen. Dit artikel is mede dankzij Rene Danen tot stand gekomen. Kijk hier voor de andere artikelen uit de juni-ANS

 

Lees meer

Studenten terughoudend over akkoord universiteiten

Vorige week ondertekenden staatssecretaris Zijlstra en de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) het hoofdlijnenakkoord. De RU reageerde verheugd op de totstandkoming van het akkoord. Wat vinden studenten eigenlijk van de maatregelen? Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) noemde het document vrijdag een papieren tijger, omdat docenten en studenten niet betrokken zijn bij het akkoord. Volgens Sebastiaan Hameleers, voorzitter van het ISO, neemt Zijlstra een voorsprong op de afschaffing van de basisbeurs, aangezien 'het geld om de prestatie afspraken te financieren ongewild uit de zak van de student komt door het nog in te voeren sociale leenstelsel'. Ook de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is teleurgesteld dat studenten en docenten niet betrokken zijn bij het opstellen van de afspraken. Vooral de toegankelijkheid van het onderwijs komt volgens de LSVb onder druk te staan, 'doordat universiteiten de deuren sluiten voor studenten met een hbo-propedeuse'. 'We zijn blij dat de RU het voornemen heeft om zich als brede universiteit te blijven profileren,' zegt Loeke Salemans, voorzitter van de Universitaire Studentenraad (USR). Toch houdt ze in navolging van de landelijke studentenvertegenwoordigers een slag om de arm. Net als de LSVb twijfelt ze over het idee om meer selectie aan de poort toe te passen. Daarnaast is Salemans bang dat schakelprogramma's heel duur gaan worden door de afspraak dat voor schakelprogramma's van meer dan dertig studiepunten het instellingscollegegeld kan worden gevraagd. 'Studenten moeten na hun bachelor nog wel van studie kunnen wisselen, maar universiteiten mogen de hoogte van dat collegegeld zelf bepalen, zoals De Wijckerslooth terecht opmerkte.' Op het plan van de RU om het aantal contacturen voor alle bachelorstudies te verhogen tot 15 reageert Salemans afwachtend: 'In principe kunnen meer contacturen leiden tot een verbetering van het onderwijs, maar dat is volledig afhankelijk van de implementatie.' In januari zal duidelijk worden hoe de RU de afspraken in het hoofdlijnenakkoord precies in gaat vullen.

 

Lees meer

Studenten vs. Halbe, part 1

Vandaag stuurden het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond en de Landelijke Kamer van Verenigingen een dagvaarding aan de staat. De rechtszaak is gericht op het blokkeren van de langstudeerdersmaatregel. Voorzitter van het ISO, Sebastiaan Hameleers, vindt dat er sprake is van een ordinaire boete. Collegegeld is namelijk aftrekbaar van de belasting, de gevreesde €3000,- zal dat niet zijn. 'Bovendien wordt dit bedrag geïndexeerd, ieder jaar zal het nog duurder worden.' Jesse Klaver, Kamerlid voor GroenLinks, sluit zich aan bij hun standpunt en noemt het zelfs een 'boete voor ambitie'. 'Het zorgt ervoor dat studenten niet alles uit hun studie halen. Bij deeltijdstudenten zie je nu zelfs al dat het aantal inschrijvingen daalt. Dat gaat onvermijdelijk ook gebeuren bij voltijdstudenten.' Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de procedure niet te vrezen. Eerder is de wet, ondanks enig protest, al door de Twee Kamer geloodst, een woordvoerder gaf aan geen nieuwe argumenten in de dagvaarding te hebben gelezen waardoor terugtrekking onwaarschijnlijk is.

 

Lees meer

Studentenorganisaties doen laatste poging tegen leenstelsel

De politieke jongerenorganisaties ROOD, Jong in de SP, Jongeren Organisaties Beroepsonderwijs (JOB) en Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) roepen vandaag Eerste Kamerleden op om nog eens zeer kritisch naar het leenstelsel te kijken en te stemmen tegen dit 'schuldenstelsel'. Om hun oproep aan de senatoren op ludieke wijze kracht bij te zetten, staan ROOD en JOB vandaag met twee supermannen op het Binnenhof in Den Haag. Hier wordt door de Eerste Kamer gedebatteerd over het wetsvoorstel en uiteindelijk voor of tegen gestemd. Merel Stoop, voorzitter van ROOD: 'De senatoren kunnen er vandaag voor kiezen om de basisbeurs te behouden, studeren voor iedereen mogelijk te maken en zo dus echte helden te worden.' ISO benadrukt de ernst van de situatie wanneer het leenstelsel door de Eerste Kamer wordt aangenomen; studenten weten door het veranderen van de spelregels niet meer waar ze aan toe zijn. Volg hier live het Eerste Kamerdebat over het leenstelsel.

 

Lees meer

Studentenorganisaties komen met goedkoopste zorgverzekering

Speciaal voor studenten is er nu de goedkoopste zorgverzekering ooit. Studenten Goed Verzekerd is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Zilveren Kruis Achmea, het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). De Beter Af Selectief poliswordt aangeboden voor een premie vanaf slechts 57,92 euro per maand en is daarmee veruit de goedkoopste zorgverzekering. Dit betekent dat je geld kan verdienen met je zorgverzekering. De zorgtoeslag bedroeg in 2013 namelijk 89 euro per maand, als dit in 2014 niet veel verandert, hou je dus ongeveer 30 euro per maand over. Tegenover deze schamele premie staat het maximale eigen risico van 870 euro. Dit betekent dat je bij bijvoorbeeld een botbreuk in één klap bijna 900 euro lichter bent. Je mag bij deze verzekering ook niet je eigen zorgaanbieder kiezen. De LSVb voorziet geen problemen: 'Studenten moeten ook worden verzekerd. Daarbij zijn ze over het algemeen gezond en juist gebaat bij een goedkope premie.'

 

Lees meer

Toestroom populaire studies aan banden

De Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) bevestigde vandaag een bericht van het Leidse universiteitsblad Mare dat er een numerus fixus komt op populaire studies als Rechten, Psychologie en Bedrijfseconomie. Vanaf het collegejaar 2013/2014 gaat de studentenstop in. Over de precieze invulling van de fixus bestaat nog onduidelijkheid. Volgens de VSNU dient de maatregel om de kwaliteit van massastudies te waarborgen. Vanwege groeiende studentenaantallen is er op verschillende universiteiten ruimtegebrek en wordt het moeilijker om studenten individueel te begeleiden. De landelijke behartigers van studentenbelangen reageren verontwaardigd tegenover ANS. Pascal ten Have, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) zegt 'boos en geschrokken' te zijn. 'Ik begrijp de redenering van de VSNU niet. Er zijn allerlei manieren om kwaliteit te waarborgen, maar het dichttimmeren van grote studies is erg kort door de bocht.' De LSVb ziet meer heil in het aanbieden van kleinschaliger onderwijs en het voeren van studiekeuzegesprekken. Sebastiaan Hameleers, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg, plaatst zijn twijfels bij de motivatie van de VSNU. 'De numerus fixus is niet nodig wanneer universiteiten geld krijgen per student, zoals nu. In de toekomst wordt kwaliteit een criterium voor het toekennen van financiële middelen. Universiteiten moeten zelf de kwaliteit hoog houden en dat doe je niet door alleen de besten en slimsten vooraf te selecteren.'

 

Lees meer

Uitspraak langstudeerboete op 25 juli

Op 25 juli ('of zoveel eerder als mogelijk') doet de rechter uitspraak in de zaak om de langstudeerboete. De advocaten van het Interstedelijk Studenten Overleg, de Landelijke Studenten Vakbond en de Landelijke Kamer van Verenigingen en landsadvocaat Eric Daalder hielden gisteren hun pleidooi in de rechtszaal. Daalder deed een aantal uitspraken waar nogal wat ophef over ontstond onder studenten. Zo claimde hij dat de langstudeerboete al bekend was vanaf 2010, wat hem op cynische reacties van onder andere oud-LSVb-voorzitter Sander Breur kwam te staan. Tom Barkhuysen, advocaat van de studentenorganisaties, stelde dat studenten pas op 5 juli 2011 wisten of ze onder de langstudeerboete zouden vallen. Ook ontkende de landsadvocaat het bestaan van deeltijdstudies. Hij claimde dat het eigenlijk voltijdstudies zijn waar studenten zich als deeltijder voor inschrijven. Nog grotere verbazing ontstond toen Daalder insinueerde dat het profileringsfonds is bedoeld voor zielige studenten en dat studenten die onevenredig hard worden getroffen altijd nog kunnen lenen. Op Twitter rees de vraag of de Nederlandse Staat de zaak tegen de langstudeerboete wel serieus neemt. Over twee maanden zullen we weten of studenten met meer dan één jaar uitloop vanaf 1 september de boete van 3063 euro moeten betalen.

 

Lees meer

USR lid van het ISO

De Universitaire Studentenraad (USR) is lid geworden van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Vanmiddag vond de Algemene Vergadering plaats waarbij de USR werd voorgedragen als lid. Het ISO is de grootste landelijke studentenorganisatie en behartigt de belangen van meer dan zeshonderdduizend studenten aan universiteiten en hogescholen. De landelijke organisatie mag ook aan tafel schuiven bij onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de belangen van studenten te behartigen. Studentenfractie Siam was eerder al aangesloten bij het ISO, maar met het wegvallen van Siam viel het contact ook weg. Nijmegen had dus geen vertegenwoordiging meer bij het ISO. 'Zodoende zijn we dan ook in gesprek gekomen met het ISO', zegt USR-voorzitter Jip Mennen. Waarom heeft de USR zich aangesloten? 'Veel universiteitsraden van andere steden zijn vaak bezig met dezelfde onderwerpen als wij, het uitwisselen van die ervaringen is dan ook heel waardevol. Die ervaringen kunnen wij dan weer hier gebruiken. Daarnaast zijn wij op dit moment bezig met de regeling FOndS, de regeling waar onder andere de bestuursbeurzen onder vallen.' Voor een deel van deze regeling is het beleid dat in Den Haag wordt ontwikkeld van belang. 'Dan is het handig om iemand te hebben die de standpunten van studenten van de RU meeneemt naar Den Haag', zegt Mennen. 'Aansluiten bij het ISO kost geld, maar doordat de hele raad lid wilde worden en het belang ervan duidelijk heeft aangeven, is de RU bereid geweest om de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen. Daardoor is het ook daadwerkelijk mogelijk geworden om ons bij het ISO aan te sluiten.' Wie namens de USR plaats gaat nemen bij het ISO is nog niet bekend. Hier moet de USR nog over vergaderen.

 

Lees meer

USR lid van ISO

Vandaag is de Universitaire Studentenraad (USR) officieel lid geworden van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Tijdens de algemene vergadering werd de Nijmeegse raad unaniem ingestemd. USR-voorzitter Mark Vlek de Coningh is blij met het verkregen lidmaatschap. 'Het ISO is een waardevolle partner voor de USR. Op deze manier kunnen we onze stem laten horen als het gaat om landelijke discussies. Daarnaast is het een plek waar we advies en informatie kunnen krijgen en zo de medezeggenschap in Nijmegen kunnen versterken.' Vorig jaar werd de USR aspirant-lid. Dat is vandaag dus omgezet in een volwaardig lidmaatschap.

 

Lees meer

USR-voorzitter: ‘We gaan niet het wiel opnieuw uitvinden.’

Op maandag 1 september werd hij verkozen tot voorzitter en inmiddels is Mark Vlek de Coningh (24), student Politicologie, druk bezig de belangen van de studenten te vertegenwoordigen in de Universitaire Studentenraad (USR). ANS sprak met hem over de medezeggenschapsplannen voor dit jaar. Tekst: Evy van der Aa en Margot Vreuls Foto’s: Evy van der Aa Waarom heb je jezelf verkiesbaar gesteld voor de USR? ‘De USR lijkt mij een grote uitdaging en een kans om mezelf te ontplooien. Medezeggenschap heeft me altijd al geïnteresseerd en ik denk dit jaar veel te kunnen leren van wat er zich achter de schermen afspeelt op een universiteit. Daarnaast vind ik dit ook een leuke manier om iets terug te doen voor de universiteit.' Wat is volgens jou het grootste probleem op de universiteit? ‘Dat vind ik een moeilijke vraag, want we hebben het over het algemeen goed geregeld als universiteit. Waar het wel aan schort, is de informatievoorziening naar studenten toe. Voor studenten zijn veel dingen onduidelijk en moeilijk vindbaar. De website was daar een goed voorbeeld van en is dat stiekem nog steeds. Iets simpels en belangrijks als het OER zoeken, kost al snel veel tijd. Als de zoekfunctie niet werkt, dan heb je als universiteit een probleem.’ Wat zijn de speerpunten van de USR voor dit collegejaar? ‘We gaan het gebruik van digitale middelen in het onderwijs onderzoeken. We willen niet alleen kijken naar wat er fout gaat, maar ook naar waar kansen liggen en waar we heen willen als universiteit. Daarnaast gaan we kijken naar de campusvoorzieningen, zoals de mogelijkheden voor een fietsenmaker op de campus en een topsporthuis. De evaluatie van de bouw van het Grotiusgebouw wordt ook meegenomen. Verder willen we kijken naar het studentenleven op de campus, omdat we verwachten dat de invoering van het leenstelsel hier gevolgen voor heeft. De mogelijke knelpunten worden onderzocht en er zal worden gekeken naar wat we kunnen doen om actieve studenten, zoals sporters, muzikanten en bestuurders, te ondersteunen. Daarnaast zouden studenten een groot deel van de studie de mogelijkheid moeten hebben om naar het buitenland te gaan, een stage te lopen of om aan een andere faculteit te studeren. Hiervoor zijn ook extra voorzieningen nodig die een werkgroep gaat onderzoeken.’ mark groterZijn er nog zaken die de oude USR heeft laten liggen en waar jullie nu iets mee gaan doen? ‘De vorige USR heeft goed werk verricht en veel geproduceerd, die lijn willen we graag voortzetten. We gaan niet het wiel opnieuw uitvinden. Vorig jaar is digitalisering niet opgepakt. Op dit gebied kan de universiteit nog veel verbeteren, daar ligt daarom onze focus. Tevens moet er dit jaar echt wat gedaan worden aan Studeren op de Campus. Daar is twee jaar geleden een notitie over geschreven, die ging over de visie op de campus. Daarin werden bijvoorbeeld gezamenlijke huiskamers en een supermarkt op de campus genoemd. Er is een werkgroep opgezet om de mogelijkheden te onderzoeken en de resultaten afgelopen jaar zijn gepresenteerd. De rector heeft zelf zitting genomen in deze werkgroep, dus de toezeggingen zijn er eigenlijk al. Nu moeten we er op gaan letten dat er daadwerkelijk stappen ondernomen worden om de nieuwe voorzieningen te realiseren.’ De USR is aspirant-lid bij het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Dit is een belangenorganisatie die zich inzet voor studenten in heel Nederland. Zij hebben veel contact met de overheid, de minister en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vorig jaar is door de USR besloten om aspirant-lid te worden bij ISO. Dit jaar zal het aspirant-lidmaatschap waarschijnlijk omgezet worden naar een definitief lidmaatschap. Wat is de toegevoegde waarde van een lidmaatschap bij ISO? ‘Lid zijn van ISO heeft veel voordelen omdat zij snel en veel informatie krijgen, waar wij als USR gebruik van kunnen maken. Ook bezit ISO dossierkennis over zaken als het leenstelsel. Dat zijn wel dingen die ook de studenten uit Nijmegen raken, maar waar de USR zelf niet zo dichtbij staat. Daarnaast organiseert ISO allerlei activiteiten, waarbij we onze mening kunnen laten horen en daarmee dus ook de mening van de studenten van de Radboud Universiteit. Dit kan dan worden meegenomen in het overleg van de minister en het ministerie.’

 

Lees meer

Vijftigduizend handtekeningen tegen schrappen OV-kaart

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) biedt het kabinet vandaag een petitie aan tegen het schrappen van de OV-jaarkaart voor studenten. Nog geen 24 uur na het verschijnen van het regeerakkoord werd de petitie al online gezet door de 15-jarige scholier Milan van Schaik.Na een dag had deze al dertigduizend handtekeningen. Nu zijn er nog eens twintigduizend bij gekomen. ISO-voorzitter Thijs van Reekum waarschuwt dat het afkappen van de OV-kaart studenten op maandbasis honderden euro's kan schelen. Door kamernood is het namelijk lastig om op kamers te gaan. Het inleveren van de petitie komt op een tactisch moment: morgen behandelt de Tweede Kamer de onderwijsbegroting. In het ANS van december meer over het afschaffen van de OV-studentenkaart.

 

Lees meer

Weer Nijmegenaar in bestuur ISO

Er zal aankomend jaar wederom een Nijmegenaar in het bestuur van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) plaatsnemen. Student Loek Zanders wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe penningmeester van de landelijke studentenorganisatie, blijkt uit informatie die ANS in handen kreeg. Zanders is student Bedrijfskunde en oprichter van nultweevier.nl. De huidige voorzitter Thijs van Reekum komt ook uit Nijmegen. Zowel het ISO-bestuur als Loek Zanders bevestigen noch ontkennen het bericht. Ook bij de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), is Nijmegen op dit moment ook goed vertegenwoordigd. Of dit aankomend collegejaar ook zo zal zijn is nog niet bekend. De namen van de overige kandidaats-bestuursleden van het ISO zijn als volgt:
Ruud Nauts (Voorzitter) Universiteit Utrecht Renée van der Ploeg Universiteit Utrecht Puck van Tilburg Tilburg University Maarten Derksen Erasmus Universiteit Rotterdam

 

Lees meer