ANS bezocht: Actualiteitencollege 'Democratie aan de RU'

Vandaag vond in de overvolle zijzaal van de Refter het actualiteitencollege plaats over democratie op de RU. Sprekers Jan Brabers, Gerard Meijer, Matthias van Trigt en Floor Albers van der Linden, namen om de beurt het woord om hun visie op het democratische gehalte van de RU te delen. ANS bezocht het actualiteitencollege en doet verslag.         Brabers Universiteitshistoricus Jan Brabers krijgt als eerste het woord. Volgens hem zijn er meer verschillen met de studentenrevolutie uit de jaren zestig dan overeenkomsten met de beweging van De Nieuwe Universiteit. Brabers vindt dat we te maken hebben met een Amsterdams probleem binnen de medezeggenschap, geen Nijmeegs probleem.         DNUN Namens De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) is Matthias van Trigt, student Politicologie, aanwezig. Hij houdt een betoog over de focus op rendementen in het onderwijs. De kerntaak van de universiteit moet volgens Van Trigt het voorbereiden van studenten op kritisch maatschappelijk functioneren zijn. Ondanks zijn kritiek op de RU, hoeven we nog geen bezetting van het Erasmusgebouw te verwachten: 'Ik ben hier niet gekomen om de oorlog aan het College van Bestuur te verklaren.' Aan het einde van Van Trigts betoog juichen de leden van DNUN, die met ongeveer tien man sterk achter in de zaal staan - inclusief vlag van DNUN.     Meijer Vervolgens krijgt Gerard Meijer, voozitter van het College van Bestuur (CvB) van de RU, het woord als 'voorzitter van de leerfabriek'. Meijer vindt dat debat en discussie floreren. Uit zijn reclamepraatje voor de Nijmeegse universiteit blijkt duidelijk dat hij de voorman van de universiteit is: de RU moet niet groter maar beter en we kiezen voor kwaliteit en persoonlijke binding met studenten. Meijer ziet echter het probleem van DNUN niet, want in Nijmegen wordt al geluisterd naar studenten. Via de democratische weg wil hij echter wel de discussie aangaan, wanneer studenten problemen zien.     Floor Floor Albers van der Linden, voorzitter van Studentenvakbond AKKU, houdt een kort maar bondig betoog, zonder hierbij echt inhoudelijk in te gaan op Meijer en Van Trigt: AKKU zal altijd blijven strijden voor een sterke positie van de medezeggenschap en een studentlid in het CvB. Daarnaast is het tijd voor een betere stemverhouding in de Facultaire Studentenraden, waar studenten slechts voor 40 procent meetellen als het op stemmen aankomt.         Het college eindigt met een debat, waarbij Van Trigt, Meijer en Albers van der Linden samen op het podium staan. Uiteindelijk gaat de discussie bijna alleen nog maar over het rendementsdenken. Een studentlid in het CvB en de weinige formele inspraak van de medezeggenschap - beiden belangrijk in de discussie over democratie - worden maar kort aangekaart. Marcel Becker eindigt het debat met een statement: hij hoopt dat er net zoveel mensen aanwezig zullen zijn als tijdens het debat vandaag, als er over de toekomst van de universiteit wordt gesproken.

 

Lees meer

ANS bezocht: diesviering

'Ik vraag elke RU-wetenschapper zich in te zetten voor het stimuleren van vrije toegankelijkheid van wetenschappelijke publicaties.' Die oproep deed collegevoorzitter Gerard Meijer donderdag tijdens de academische zitting van de diesviering aan de RU. Later dit jaar vinden er onderhandelingen plaats tussen de wetenschappelijke wereld en grote uitgeverijen over het zogenaamde open access-publiceren. Eerder dit jaar verscheen in de papieren ANS al een artikel over open access. Meijer is niet de eerste die zich uitspreekt voor vrije toegang tot kennis. Staatssecretaris Sander Dekker en Eurocommissaris Neelie Kroes gingen hem voor. 'De technische mogelijkheden en de wil bestaan al langer, nu is het aan de academische gemeenschap om de grote uitgevers te overtuigen', laat Meijer in zijn rede weten. Tweetalig onderscheiden Aftredend rector magnificus Bas Kortmann praatte de middag, deels in het Engels, aan elkaar. 'De tweetaligheid past bij een internationaal georiënteerde universiteit als de onze', spreekt Kortmann het publiek toe. Wanneer hij echter overgaat op het Engels, wordt pijnlijk duidelijk dat de rector de taal niet helemaal beheerst. 'I invite you to cum forward, sank you', spreekt Kortmann de aartsbisschop van Canterbury toe. Wellicht kan de rector samen met AKKUraatd een cursusje Engels gaan volgen. De bisschop, Lord Williams of Oystermouth, ontving een eredoctoraat, onder andere voor zijn verdiensten met betrekking tot het verbinden van geloof en wetenschap. Student van het jaar Naast het eredoctoraat werd een aantal andere onderscheidingen uitgereikt. Twee RU-medewerkers ontvingen de Radboud Universiteitspenning. Verder mocht wiskundestudent Tessa Matser dit jaar de studentenonderscheiding in ontvangst nemen. Ze kreeg de onderscheiding onder andere voor haar uitmuntende studieresultaten, haar grote betrokkenheid bij wiskunde-opleidingen in heel Nederland en het organiseren van het wiskundetoernooi.

 

Lees meer

ANS en Soeterbeeck: Democratie aan de Radboud Universiteit

Deze weken wordt het (studenten)nieuws gedomineerd door de studentenbezettingen in het Bungehuis en Maagdenhuis. De roep om meer inspraak in het universiteitsbestuur van de UvA bereikt langzamerhand zijn hoogtepunt. Hoe is het gesteld met het democratische gehalte van de Radboud Universiteit? Om hier achter te komen, organiseert ANS in samenwerking met het Soeterbeeck Programma een actualiteitencollege. Vanochtend berichtte ANS over de oprichting van De Nieuwe Universiteit Nijmegen, een groep studenten die binnen de RU ook genoeg bestuurlijke problemen voorzien. Jan Brabers, universiteitshistoricus, gaat tijdens het college dieper in op de recente ontwikkelingen. Daarnaast gaan Gerard Meijer, voorzitter van het College van Bestuur, en Floor Albers van der Linden, voorzitter van studentenvakbond AKKU, met elkaar in debat over de inspraak van studenten. Het college vindt aanstaande woensdag van 12.45 tot 13.30 uur plaats in de hal (onder de trappen) van het Erasmusgebouw.

 

Lees meer

Boekhandel Roelants op Nijmeegse campus?

Boekhandel Roelants zal waarschijnlijk de Studystore op gaan volgen als de nieuwe campuswinkel voor leesvoer, dat meldde De Gelderlander vanochtend. Collegevoorzitter Gerard Meijer laat er na het vertrek van de Studystore geen gras over groeien en deed de boekenwinkel een aanbod. Helemaal zeker is het plan volgens eigenaar Wouter Roelants nog niet. 'Ik wil een winkel op de campus en de universiteit wil het, maar alles moet nog worden uitgewerkt. Op dit moment schat ik de kans dat de winkel er komt op 50 procent.' Roelants kan niet zeggen wanneer de intrek van de winkel precies zou zijn, volgende week gaan beide partijen om de tafel om het plan uit te werken. Op dit moment kun je al bij Roelants in de Broekhuysenstraat en bij het LUX terecht om boeken te kopen, binnenkort hoef je wellicht niet 'helemaal' naar het centrum op de fiets als je om leesmateriaal verlegen zit.

 

Lees meer

Bussemaker ziet heil in MOOCs

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet mogelijkheden voor de zogenaamde Massive Online Open Course (MOOC) in Nederland, schrijft ScienceGuide naar aanleiding van Kamervragen.

MOOCs zijn cursussen die ontworpen zijn voor massale deelname online, waardoor de student die de cursus deelneemt dus niet gebonden is aan een locatie. Het was in de Tweede Kamer lang stil rond deze ontwikkelingen in het onderwijs maar na Kamervragen van VVD-onderwijswoordvoerders Karin Straus en Pieters Duisenberg komt het onderwerp weer in de schijnwerpers.

Minister Bussemaker zegt in het antwoord grote kansen te zien in de ontwikkeling van online cursussen in het hoger onderwijs. Nederland heeft, volgens Bussemaker, de potentie een koploper te worden op het gebied van open online onderwijs. Momenteel is de minister aan het bekijken wat de mogelijkheden zijn voor deze MOOCs. Komend najaar komt er een beleidsbrief waarin staat hoe de politiek moet meerwerken aan online onderwijs, maar een ding staat vast: ‘De wet- en regelgeving mag niet in de weg zitten deze ontwikkeling te doen groeien.’

Aan de RU is nog weinig enthousiasme voor MOOCs. Het College van Bestuur heeft er zelfs geen mening over. Benieuwd of collegevoorzitter Gerard Meijer positiever over online cursussen is gaan denken? Lees het in de juni-ANS, die morgen in de bekende bakken ligt.

 

Lees meer

De juni-ANS: over kroegen en de collegevoorzitter

Een zevenpuntzesenvijftig. Dat geven RU-studenten het kroegleven in Nijmegen, zo blijkt uit de kroegenquête in de juni-ANS. Favoriete kroeg? Met stip op 1 is dat café Samson in de Houtstraat. Losgaan doen we het liefst in De Drie Gezusters, op enige afstand gevolgd door de El Sombrero en de NDRGRND. ANS vroeg 710 Radboudianen naar hun stapgedrag en daar dreven veel grappige feiten en verhalen naar boven. Wist je bijvoorbeeld dat de Stretto een absolute no-go-area is voor de Nijmeegse student? Het is namelijk een 'paupercafé met 13-jarigen die goedkoop hun tong uitlaten'. En wist je dat we het meest vozen in de Malle Babbe vanwege 'makkelijke sletten' of De Fuik omdat 'iedereen daar zo immens buis' is? Lees meer kroegfeiten en verhalen in de reportage over Nijmeegse nachtbrakers. Verder doet Collegevoorzitter Gerard Meijer in de juni-ANS een boekje open over zijn visie op studenten en het onderwijs aan de RU. Hij vindt onder andere dat de RU best meer internationale studenten mag aantrekken. En waarom zou je studenten niet naar het buitenland laten uitwijken, als bepaalde kleine studies niet meer rendabel zijn in Nederland? 'We leven in Europa, waarom zou je zo'n studie in Nederland blijven aanbieden als je het ook in Hannover kunt studeren?', aldus Meijer. Ondanks die internationale uitspraken ziet Meijer voorlopig weinig heil in het aanbieden van MOOCs aan de RU en moeten we ons vooral niet blindstaren op internationale ranglijsten. Hoewel Meijer vindt dat de RU een betere reputatie heeft verdiend op basis van de prestaties, zijn ranglijsten dubieus. 'Als je op Harvard zit weet je van tevoren dat de universiteit op de eerste plaats gaat komen van welke ranglijst dan ook. Is de studie daar zoveel beter? Ik betwijfel het.' Lees hier het gehele interview met Meijer. Verder in de juni-ANS: kijken we onder meer mee over de schouders van studentenprostituees, vertelt dj en festivalorganisator Brent Roozendaal over de band tussen festivals en drugs, testen we rollen vlees in De graadmeter, onderzoeken we de zin van zeuren, bezoeken we de heren van dispuut BALDR en, last but not least, kun je een REIS NAAR PARIJS winnen. Lees hier de gehele ANS in pdf.

 

Lees meer

Flirtbeleid Nijmeegse UB werpt vruchten af

NIJMEGENPrille liefdes ontluiken in de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek. Het ongekende succes van de Facebookpagina ‘Gespot: UB RU’ komt voor de Radboud Universiteit niet als verrassing: ‘Wij voeren al jarenlang een proactief flirtbeleid.’ Een steelse blik, een verbloemd gegiechel: een zwoele spanning hangt in de lucht. De jongens in hun mooiste kleren, de meisjes op hun hoogste hakjes hebben de studenten van de Radboud Universiteit (RU) hun weg naar de Universiteitsbibliotheek (UB) gevonden. Al sinds jaar en dag komen ze hier samen om te zien en gezien te worden. ‘Van half negen ’s ochtends tot tien uur ’s avonds is het een non-stop hormonenbal’, vertelt een van de bezoekers. De nieuwe Facebookpagina ‘Gespot: UB RU’ is voor de Nijmeegse studenten een echte uitkomst: ‘Je hoeft je crush niet eens meer zelf aan te spreken. Je stuurt gewoon een anoniem berichtje via Gespot, en als hij het dan leest en doorheeft dat jij het hebt gestuurd, is het kassa!’ Voor de RU is het succes van Gespot geen verrassing. Natalia Grygierczyk, directeur UB: ‘Wij merken dat er onder studenten veel vraag is naar een flirtvriendelijkere UB. Wij dringen daarom al maanden aan op een Flirtfunctie in OSIRIS, maar er schijnen problemen te zijn bij de implementatie.’ Ook de Universitaire Studentenraad is met de problematiek bekend. Voorzitter Patrick Verleg: ‘Niet voor niets pleiten wij keer op keer voor ruimere openingstijden. Studenten gaan nou eenmaal steeds vaker eerst thuis instuderen en gaan pas later voor het echte werk naar de UB. De universiteit moet daarop inspelen.’ Ook vorig jaar heeft de USR gewerkt aan een lossere sfeer in de UB, maar hun voorstel ‘Bier voor half vier’ werd door het College van Bestuur van de RU niet overgenomen. Met het succes komen ook de problemen. Zo wordt de UB dagelijks overspoeld door middelbare scholieren die een mooie studente aan de haak willen slaan. Verleg: ‘Er wordt gewoon heel slecht gecontroleerd: scholieren nemen simpelweg de ID-kaart van hun oudere broer of zus mee.’ Ook lijkt het flirten over te slaan naar de collegezalen, zoals hoogleraar Jan Derksen vorige week in de Volkskrant constateerde. Maar de digitalisering van de universiteit is volgens Grygierczyk niet de oplossing: ‘Wij proberen in te spelen op specifieke behoeftes van verschillende groepen studenten. Vorig jaar is er al een Loungegedeelte geopend, en in de Leeszaal zijn hoekjes ingericht die je kunt opzoeken voor de broodnodige privacy. We zijn ook bezig toe te werken naar een gesloten opstelling; in de ruimte die vrijkomt door alle boeken naar het magazijn te verplaatsen hopen we per 1 september een silent disco te kunnen realiseren.’ Ondanks vragen over de hoog oplopende kosten benadrukt collegevoorzitter Gerard Meijer het belang van het proactieve flirtbeleid op de RU: ‘De universiteit vergrijst en we moeten er samen voor zorgen dat er straks een nieuwe generatie wetenschappers klaarstaat. Binnen negen maanden hopen we de eerste UB-baby te verwelkomen.’ Niek Janssen is classicus in spe maar heeft ook ambities bij de communicatieafdeling van de Radboud Universiteit. Meer Dixi lezen? Kijk dan hier.

 

Lees meer

Gerard Meijer opent Career Week

De Career Week, waarin studenten zich kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt, gaat vandaag van start. Dit jaar zijn er meer dan twee keer zo veel aanmeldingen als vorig jaar. Waar er vorig jaar 1400 aanmeldingen voor onderdelen van de Career Week binnenkwamen, zijn dat er dit jaar meer dan 3500. In 2014 werd de week voor het eerst georganiseerd en het aantal inschrijvingen is dus binnen twee jaar al verdubbeld. Al eerder berichtte ANS over de onwetendheid van studenten als het over hun carrière gaat. Alleszins logisch dus dat er veel vraag is naar een evenement waarin studenten zich kunnen laten informeren over carrièremogelijkheden en het opbouwen van een netwerk. Vandaag startte de Career Week met een opening door collegevoorzitter Gerard Meijer in het Huygensgebouw. Hierna krijgen de studenten de mogelijkheid om in het Coachcafé XL met meerdere coaches te sparren over hun toekomst. Verder zijn er 57 workshops en vindt donderdag een bedrijvendag plaats. De week zal tot en met vrijdag duren en op dit moment kun je je nog maar voor een paar onderdelen inschrijven.

 

Lees meer

Gerard Meijer scoort in ranking

Net zoals voorafgaande jaren presenteert online nieuwsbrenger voor de kennissector ScienceGuide ook in 2013 de ScienceGuide Top 10met daarin de meest invloedrijke en inspirerende mensen in de kennissector. Aardig wat (oud-)bekenden passeren de revue. RU's eigen Collegevoorzitter Gerard Meijer deelt bijvoorbeeld de zesde plaats met zijn collega Martin Paul van de Maastricht University. Zij worden geprezen voor het brengen van Duitse ‘Beharrlichkeit’ in het Nederlands onderwijs. Niet enkel Meijers vorige baantje bij het Max Planck-instituut, maar ook het uitdelen van een eredoctoraat aan Angela Merkel droeg bij aanzijn plaats in de ranking. Op de vierde plaats vinden we de onder studenten weinig populaire Jet Bussemaker. Ook de door ScienceGuide geraadpleegde adviseurs waren niet allemaal fan van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij werd onder andere omschrevenals 'een beetje kattig', een uitspraak die door deze fotowordt ondersteund. Haar weg tot invloed op het kennisbeleid is vrij duidelijk, maar voor het doordrukken van het door haar geambieerde leenstelsel, zal zij nog wat zieltjes moeten winnen. Verder bokste ook oud-burgemeester van Nijmegen en huidig voorzitter van de Vereniging voor Hogescholen Thom de Graaf het samen met vier van zijn collega-Eerste Kamer-leden tot in de top 10, evenals de eerder dit jaar door ANS bezochte breinen achter de kweekburger. De volledige lijst vind je hier.

 

Lees meer

Hoogleraren schrijven niet over beschuit

Twee dagen geleden berichtte ANS over de uitkomsten van een onderzoek naar de nevenwerkzaamheden van Nederlandse hoogleraren, uitgevoerd door De Onderzoeksredactie. Uit het onderzoek blijkt dat van de in totaal 5800 hoogleraren, ruim 80 procent er nevenactiviteiten op nahoudt. Eenderde van die activiteiten wordt door hoogleraren niet gemeld. In nrc.next doet Marcel Metze, hoofdredacteur van De Onderzoeksredactie, een boekje open over deze schrijnende constatering. Metze stelt samen met Casper Thomas, redacteur van De Groene Amsterdammer, het blad waarin het onderzoek geplaatst wordt, dat er in Nederland sprake is van een schaduwuniversiteit. 'Ons onderzoek bevestigt dat de wetenschapsagenda in veel gevallen niet alleen meer wordt bepaald door de nieuwsgierigheid van de vrije onderzoeker, maar mede door partijen die hun eigen belangen vooropstellen.' Volgens Metze en Thomas is openheid van levensbelang. Het komt nog te vaak voor dat bijzonder hoogleraren, die niet bij de universiteit in dienst zijn, een hoeveelheid aan nevenactiviteiten hebben met een commercieel belang. De onderzoekers vinden dit kwalijk, aangezien aan hoogleraren en bijzonder hoogleraren vaak dezelfde academische waarde wordt gekoppeld. Ook Gerard Meijer, voorzitter van het College van Bestuur van de RU, zegt geschrokken te zijn van de uitkomsten van het onderzoek. Metze en Thomas zijn daarom van mening dat ook parttime onderzoekers (bijzonder hoogleraren) slechts onderzoek moeten doen naar onderwerpen die een algemeen belang dienen. 'Onderzoek naar de knapperigheid van beschuit, een van de voorbeelden uit ons onderzoek, hoort daar niet bij.'

 

Lees meer

Meijer: 'uitspraken VSNU voorbarig'

Het College van Bestuur vindt de uitlatingen van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) over het regeerakkoord 'voorbarig'. Dat zei collegevoorzitter Gerard Meijer vanmiddag tijdens de Gemeenschappelijke Vergadering (GV). 'Ik wil hier in deze vergadering in alle duidelijkheid zeggen dat wij als universiteit de uitlatingen van de VSNU voorbarig vinden.' Hiermee doelt Meijer op de reactie die de VSNU vorige week de deur uit deed over het regeerakkoord. De VSNU zei dat universiteiten 'overwegend positief' zijn over het regeerakkoord, terwijl er structureel 1,2 miljard uit de portemonnee van studenten wordt gevist. Volgens Meijer was het bericht van de VSNU 'niet goed teruggekoppeld naar de universiteiten'. Het valt volgens hem nog maar te bezien of de plannen positief uitpakken voor universiteiten. 'Op veel punten moeten we afwachten wat het effect is, ook wat betreft de studenten nu er een sociaal leenstelsel op handen is.' Overigens zijn de uitspraken van de VSNU niet het enige waar het CvB ontevreden over is. Er komt een nieuw mailsysteem op de RU voor het falende Share. Volgens CvB-lid Anton Franken zorgde de invoering van Share op de universiteit 'keer op keer' voor problemen. De RU gaat nu gebruik maken van Exchange-2010, voor de gehele migratie is 600 duizend euro vrijgemaakt. Het College zal later met meer informatie over het nieuwe systeem komen, maar Franken verwacht dat het nog een jaar tot anderhalf jaar duurt voordat het systeem compleet is uitgerold.

 

Lees meer

Nieuwe collegevoorzitter Gerard Meijer wederom grijze, oude man

Even hoopten we nog dat het de vrouw in het gezelschap zou zijn. Dat in het doorgaans zo feministische Nijmegen een dame als nieuwe voorzitter van het College van Bestuur (CvB) zou worden voorgedragen vanmiddag in de gemeenschappelijke vergadering (gv). Niets bleek minder waar. Geheel volgens de traditie wordt Roelof de Wijkerslooth de Weerdesteyn dit jaar naar alle waarschijnlijkheid opgevolgd door wederom een grijze, blanke mannelijke Nederlander. Wij stellen u graag voor: Gerardus Johannes Maria Meijer. In de afsluitende gv vanmiddag, waar het CvB doorgaans niet bij aanwezig is, werd om half drie een gezelschap de senaatszaal binnengehaald, bestaande uit de rector en een onbekende dame en heer. Een aanwezige bevestigde bij navraag dat de mysterieuze man in kwestie inderdaad die middag voorgedragen werd als de nieuwe collegevoorzitter. Voor de USR en OR was er gelegenheid om hem enkele vragen te stellen. Hoewel de vergadering achter gesloten deuren plaatsvond, liet Meijer zich achteraf tegen de rector ontvallen dat ‘er onverwacht persoonlijke vragen gesteld werden’. Hoewel de naam Meijer buiten de deuren van de vergaderzaal niet hardop werd genoemd, is er weinig twijfel over mogelijk dat het deze heer betreft. Voorafgaand aan de kennismaking spraken Kortmann en Meijer in de publieke hal over zijn studietijd in Nijmegen, de jaren aan het Max Planck instituut in Duitsland, zijn onderzoek naar Volkswagen, verblijf in de Verenigde Staten en zijn achtergrond als Natuurkundige. Toen Kortmann zijlings opmerkte dat Meijer ‘binnenkort Abraham zou zien’, was het plaatje rond. Gerard Meijer wordt op 6 april 2012 namelijk vijftig jaar. Het communicatieapparaat van de RU wil vooralsnog niet reageren op de vraag of Meijer inderdaad binnenkort terugkomt aan de RU als voorzitter van het College.

 

Lees meer

Nieuwjaarsrede RU: Ik hou van Holland

Vandaag, de eerste werkdag van het nieuwe jaar, gaf Gerard Meijer, voorzitter van het College van Bestuur, de nieuwjaarsrede. In ruim een uur durende speech blikte hij terug op 2014, werden de Hermesdorfprijzen uitgereikt en werd vooruitgekeken naar wat 2015 de RU gaat brengen. ANS bezocht de nieuwjaarsrede, die toch wel veel weg had van Ik hou van Holland, met kaas, fietsen en bloemen.

Meijer op de fiets
Wanneer je binnenkomt bij de aula, merk je meteen dat er iets bijzonders te gebeuren staat: een ensemble met vier muzikanten met strijkinstrumenten wacht de bezoekers binnen op. ANS neemt plaats in de overvolle zaal vol net geklede mensen. De fietsroute van Gerard Meijer werd gefilmd en op een groot scherm getoond. Na een grote omweg over de campus komt de collegevoorzitter met zijn jas aan op een Radboud-fiets de zaal binnenrijden, terwijl de fiets pas 5 seconden daarvoor arriveerde bij de aula. Opvallend is dat zijn microfoon al werkt.

Kaas als hoogtepunt
Tijdens het jaaroverzicht passeerden de opening van het Grotiusgebouw, het vijftigjarig bestaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, het evenement Radboud Sports, de oplevering van SSHN-complex Talia, de rectoraatswissel en de Vrede van Nijmegen Penning, die uitgereikt werd aan Neelie Kroes, de revue. In dit rijtje werd ook de Duitse kaasetende student genoemd, die met een blok kaas tijdens college op 9gag verscheen. Meijer stapte voor de gelegenheid over op de Duitse taal en begon over het feit dat de internationale student waarschijnlijk nooit van een kaasschaaf heeft gehoord; dat is immers een typisch Nederlands product. De Duitser mocht naar voren komen en kreeg een enorm blok kaas overhandigd, met kaasschaaf. Minpunten van het afgelopen jaar werden tijdens de zitting achterwege gelaten, aan het ontslag van het management van de Honours Academy is geen woord gewijd.

Geen gekke sprongen
Na de bespreking van het verleden volgt de uitreiking van de Hermesdorfprijzen, die gaan naar onderzoekers die veel media-aandacht verwierven. De drie winnaars in verschillende categorieën ontvangen een bijzondere medaille en bloemen. De nieuwjaarsrede eindigt met een blik op de toekomst. Met behulp van het Strategisch Plan voor 2015-2020, met als motto Change Perspective, wil de RU in een open cultuur blijven werken aan de toekomst. 'We gaan geen gekke sprongen maken, maar gaan door op de ingeslagen weg', aldus Meijer. Met de boodschap 'een gelukkig 2015 toegewenst', begeeft de menigte zich naar een luxe lunch met - om 12.30 uur op de eerste maandag van het jaar - champagne.

 

Lees meer

Radboud Career Week afgetrapt

Hoewel gisteren al twee activiteiten op het programma stonden, vond vandaag de officiële kick-off van de Radboud Career Week plaats. Hoewel het echte openingswoord anderhalf uur te laat kwam - voorzitter van het College van Bestuur Gerard Meijer was verhinderd en kwam later - kon het publiek alvast luisteren naar de woorden van de in koksjas gestoken merkconsultant Richard Gillingwater en Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt bij Randstad. Gillingwaterheeft het halfvolle CC2 met een verkreukt keukenschort, kookspullen en een tafel voor twee omgetoverd tot een restaurant. De ingrediënten op de tafel zijn een metafoor voor alle ervaringen die eenieder heeft en opdoet en die je moet leren gebruiken om jezelf tot een lekker gerecht te maken. Gillingwater geeft cursussen storytelling en branding en is sowieso een man van de metaforen - 'don't you feel like you're in Mario Kart: racing through life while everyone is throwing stuff on your road?' - en raadt de zaal aan om soortgelijke verhalen ook te gebruiken om zichzelf te verkopen. 'Do you know the story of the ugly duck? My life was the other way around.' Hij krijgt de lachers in ieder geval op zijn hand. Marjolein ten Hoonte opent met de vraag wat het publiek nu eigenlijk van haar wil horen - want het is toch onbeleefd om zomaar een verhaal af te steken -, om vervolgens een reeds voorbereid praatje te houden. Ze vertelt over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, gevolgen van de technologie en flexibilisering. 'Je stapt de arbeidsmarkt op en je weet lekker meer dan diegene tegenover jou.' Tijdens de uitgebreide vragenronde helpt ze een onzekere toeschouwer van haar twijfels af. 'Als je meerdere dromen hebt, ga je toch met allemaal experimenteren?' Aan Gerard Meijer de eer om te vertellen hoeveel de RU doet voor arbeidsmarktoriëntatie. Na een speciale vermelding van de Career Service is de Career Week dan nu eindelijk geopend.  

 

Lees meer

Terugkijken op 2012: De nieuwe opperbaas onthuld

In de laatste tien dagen van 2012 kijkt ANS terug op de meest memorabele artikelen en gebeurtenissen van het jaar. Vandaag: De openbaring van de oude, grijze manGestudeerd in Nijmegen, gewerkt bij het Max Planck-instituut en onderzoek gedaan naar Volkswagen. Dat en meer was genoeg om aan te nemen dat de mysterieuze man, die in maart opeens bij een besloten GV van het College van Bestuur (CvB) en medezeggenschap werd voorgesteld als de nieuwe collegevoorzitter, niemand minder was dan Gerard Meijer. De van Google geplukte informatie viel, op de eighties-snor op oudere foto's na, perfect te rijmen met de informatie die op die middag naar voren kwam. Zo waren we zelfs het persapparaat van de RU te snel af. Pas later bleek dat de onthulling op ANS-Online te vroeg kwam. Meijer had zijn collega's van het Max Planck nog niet over zijn aanstaande vertrek ingelicht. Gelukkig voor hem bleek Nijmeegs studentennieuws op ANS-Online nauwelijks door te dringen tot de Duitse hoofdstad. Meijer vertelde ons later dan ook meer verbolgen te zijn met het feit dat we hem een oude, grijze man hadden genoemd. 'Dat valt nog wel mee, toch?' Toch kon hij er ook om lachen, zeker toen zijn kinderen hem naar aanleiding van ons bericht verrasten met een fles oude, grijze mannenwijn.

 

Lees meer

Voorkeuren van een voorzitter

Het eerste academisch jaar van collegevoorzitter Gerard Meijer zit er bijna op. Hoe denkt hij over studenten en de Radboud Universiteit? ‘Ik ben hier niet gekomen om de boel op z’n kop te zetten.’

Tekst: Erik van Rein Foto's: Kiki Kolman

‘Om half zes moet ik weer in het Huygensgebouw zijn jongens.’ Gerard Meijer (50) maakt na krap een half uur interviewen duidelijk dat hij op tijd staat. De collegevoorzitter van de Radboud Universiteit heeft het tien dagen voor aanvang van het lustrum druk. Het is een lustrum waar hij tijdens de voorgaande dertig minuten met trots over spreekt. De RU wist met de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Nederlandse topwetenschapper Robbert Dijkgraaf twee internationale zwaargewichten aan te trekken. ‘Het feit dat zij zich met een eredoctoraat aan de universiteit willen verbinden is heel goed voor de reputatie van de RU.’ Laat reputatie het punt zijn waarvan Meijer denkt dat de universiteit beter verdient. Sinds hij van een functie als directeur van het prestigieuze Fritz Haber Institut in Berlijn overstapte naar de RU hamert hij erop dat de universiteit trotser mag zijn op wat er wordt gepresteerd. ‘Als je naar de getallen kijkt, het aantal winnaars van de Spinozaprijs, het oordeel dat studenten geven aan het onderwijs en de onderzoeksbeurzen die onderzoekers binnenhalen, dan doen we echt mee aan de top. Ik vind dat we dat ook best naar buiten duidelijk mogen maken.’ Behalve het imago geeft Meijer aan geen rigoureuze veranderingen te willen doorvoeren als voorzitter, hij is immers niet naar Nijmegen gekomen ‘om de boel op z’n kop te zetten’. Wat wil de collegevoorzitter wel? Vijf stellingen over de visie van Gerard Meijer op studenten, onderwijs en de Radboud Universiteit.

1. Studenten moeten weten wie de voorzitter van de universiteit is.
‘Nee, dat vind ik niet. Ik denk dat de mentor of studiecoördinator belangrijker is voor studenten. Het is goed dat de voorzitter en het College van Bestuur weten wat er onder studenten leeft, maar van dat College moeten studenten niet zoveel horen.’

U vindt het dus niet belangrijk om uw gezicht te laten zien op de campus?
‘Jawel, maar dat doe ik niet zodat studenten weten wie de voorzitter is, maar omdat ik zo studenten leer kennen en wil weten wat hun wensen zijn.’

2. De RU moet meer studenten aantrekken.
‘De RU moet beter worden, niet groter, dat is al jaren de norm. Het streven naar groei is een gek streven. Waarom zou je dat willen? We zouden wel meer instroom van internationale studenten kunnen gebruiken en als we van achttienduizend studenten stijgen naar twintigduizend is dat prima, maar je moet vooral de kwaliteit garanderen. Dat doe je door goede interactie tussen docenten en studenten en het aantrekken van goede onderzoekers. Daar valt of staat het mee.’

U stelt dat de reputatie van de universiteit achterblijft bij de prestaties. Kan de universiteit streven naar een hogere positie op bijvoorbeeld wereldwijde ranglijsten over de reputatie als de omvang hetzelfde blijft?
Stellig: ‘Op die ranglijsten moeten we ons niet blindstaren. Die kunnen vaak verschillend geïnterpreteerd worden en daar zie je heel gekke dingen in. Als de lijsten de werkelijkheid weerspiegelen zullen we de komende jaren stijgen op de lijsten. Zo niet, dan is de kans groot dat de lijsten de werkelijkheid niet weerspiegelen. ‘Als je echt wilt kijken naar de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek dan moet je dat vragen aan studenten en andere onderzoekers, bijvoorbeeld tijdens de onderzoeksvisitaties. Dat zijn de beoordelingen die tellen en we moeten zorgen dat we daarop sterk scoren.’

Als de RU een persbericht de deur uit doet als ze is gestegen op de lijsten is er opeens geen twijfel. De ranglijsten lijken een grotere maatschappelijke invloed te hebben dan onderzoeksvisitaties.
‘Dat weet ik niet, maar als je op Harvard zit, weet je van tevoren dat de universiteit op de eerste plaats gaat komen van welke ranglijst dan ook. Is de studie daar zoveel beter? Ik betwijfel het. ‘Het feit dat ze vaak veelal de reputatie als zwaarwegend beoordelingscriteria meenemen is een probleem, want je moet naar onderwijs en onderzoek kijken. Wij kijken in ieder geval niet alleen naar de ranglijsten.’

3. De prestatieafspraken met het ministerie zijn een noodzakelijk kwaad.
‘Kijk, de overheid moet verantwoorden waaraan het geld wordt uitgegeven. Bovendien zijn de gemaakte afspraken zeer realistisch en haalbaar. Ik denk dat het iets is wat bij deze tijd hoort en past. Het is niet meer te verdedigen om aan het eind van het eerste jaar slechts 40 procent van het totaal aantal studenten over te hebben. Dat is een zeer inefficiënte besteding van de financiële middelen en een verspild jaar voor studenten. Dat verander je niet door de lat lager te leggen, maar door intensiever contact te hebben met studenten en ze bij de les te houden.’

U doelt op het bindend studieadvies en de onderwijsintensivering. Toch kun je je afvragen of dergelijke maatregelen er ook gekomen waren als de universiteit de prestatieafspraken niet had gemaakt.
‘Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, zeker omdat de afspraken voor mijn tijd op de universiteit zijn gemaakt. Het is in ieder geval zo dat de onderwijsintensivering past in het beleid dat we zelf graag willen voeren. Ik denk dat we daar in Nijmegen de goede weg mee hebben ingezet.’

4. Studenten mogen de Radboud Universiteit best een school noemen.
‘Ik denk dat een universiteit iets heel anders is dan een school. Je mag het zo noemen, maar het is niet juist.’

Hoe komt het dat studenten dat toch steeds vaker doen?
‘Het ligt voor de hand dat door verschillende maatregelen het geheel schoolser wordt en dat is dan ook zo. Studeren is minder vrijblijvend geworden. Dat is de tijdsgeest, maar ik denk niet dat het per se fout is. Natuurlijk moet je je als student kunnen ontplooien naast je studie, maar men mag ook verwachten dat er wordt gewerkt. Dat gebeurt door afspraken te maken tussen onderwijsinstellingen en studenten en dat is volgens mij nog ver verwijderd van een echte school.’

Geen academie, maar onderwijsinstelling. Wat is het verschil?
‘Het is maar net hoe mensen erin staan. Volgens mij is er genoeg academische vrijheid. Je mag nog steeds vier of vijf jaar over je bachelor doen, dat hoeft niet in drie jaar. ‘Feit is wel dat een foute keuze harder wordt afgestraft, daarom moeten scholieren zich afvragen welke studie ze willen doen en daar past een betere communicatie bij. Een trend die je waarschijnlijk ook gaat zien is dat studenten zich gaan afvragen wat ze met de studie kunnen. Dus daarin is het wel een verandering.’

Moeten universiteiten studenten daarin sturen door bijvoorbeeld kleine studies met weinig baanperspectief te schrappen?
‘Als een studie geen nieuwe aanwas heeft, dan heeft het weinig zin om er mee door te gaan. Je moet alleen goed kijken wat je doet met de zogenaamde unica, de opleidingen die maar op één locatie in Nederland worden gegeven. Als je daarmee ophoudt heeft dat grotere gevolgen en daar moet je voorzichtig mee zijn.’

Dus u bent geen voorstander van het feit dat studies als Hongaars en Fins worden geschrapt?
‘Natuurlijk moet je eerst kijken of je het in Nederland kunt blijven aanbieden, maar hier gaat het over de kleine talen en die hebben een zeer kleine instroom in Nederland. We leven in Europa, waarom zou je zo’n studie in Nederland blijven aanbieden als je het ook in Hannover kunt studeren?’

5. Het digitaal aanbieden van onderwijs heeft de toekomst aan de RU.
‘Er zijn twee zaken die je hierin moet onderscheiden. Met weblectures (colleges die worden opgenomen en die je later kunt terugkijken, red.) is geëxperimenteerd bij FNWI. Daaruit blijkt dat studenten niet wegblijven bij het college en dat is precies wat we willen. Studenten kijken colleges terug als voorbereiding op het tentamen. We zullen de infrastructuur op orde brengen en het op grote schaal inzetten, opdat de faculteiten kunnen beslissen of ze mee willen doen. ‘Daarnaast zijn er de Massive Online Open Courses, MOOC’s (colleges en cursussen die alleen online worden gegeven, red.) en dat is iets heel anders. Zijn wij als universiteit groot genoeg om dat te kunnen en willen? Misschien niet.’

Nu wellicht niet, maar in de toekomst. Het is een ideaal pr-instrument.
‘Het is inderdaad de vraag hoe je het wilt gebruiken. Wil je echt opleidingen aanbieden of het gebruiken als pr-instrument? Ik ben benieuwd naar de ontwikkelingen, maar het lijkt me niet verstandig om daar als universiteit nu al groot op in te zetten.’

Wel op kleine schaal?
‘Wat je kunt doen is de opleidingen of colleges waar je heel speciaal en uniek in bent te gebruiken als MOOC. Dat is zeker een optie en daar denken we over na, maar volgens mij kan de MOOC nooit het echte contactonderwijs vervangen.’

Bekijk hier de overige artikelen uit de juni-ANS.

 

Lees meer

Wissenburg krijgt preek over 'nazi-kantines'

Gisteren moest hoogleraar Politieke Theorie Marcel Wissenburg op het matje komen bij de RU wegens zijn uitspraken over de vleesvrije dag op de universiteit. Op Facebook schreef hij dat de universiteit was overgenomen door nazi's. Wissenburg kreeg een preek van collegevoorzitter Gerard Meijer en rector Theo Engelen, de hoogste piefen van de universiteit. Meijer en Engelen vonden de verwijzingen naar de nazi's en de oorlogstijd schandalig, ongepast en schadelijk voor het imago van de universiteit. 'Nu ik zelf ook wat ben gekalmeerd, kan ik me daarin grotendeels vinden, hoewel ik niet overtuigd ben van het vermoeden van schade aan het imago van de RU.' Wissenburg vindt dat de vrijheid van meningsuiting door het universiteitsbestuur werd gerespecteerd en gelooft zelf ook dat er grenzen van stijl en smaak kunnen worden overschreden. 'Die grenzen mogen zeer subjectief zijn, maar ik vind ook zelf dat mijn gebruik van het n-woord nodeloos kwetsend en niet ter zake was.' Over de waarschuwing zelf zegt Wissenburg: 'Zo’n tik op de vingers krijgen is bepaald niet prettig, zeker niet als je al 25 jaar dag en nacht colleges aan deze universiteit geeft, maar wie kaatst moet de bal verwachten.' Na het gesprek blijft de kritiek van Wissenburg op de vleesvrije dag ongewijzigd, maar in stijl zal hij zeker matigen.

 

Lees meer